Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prohlášení OSČMS ve věci populismu a obrany zájmů pracujících

14. 9. 2018

Uprostřed sociálních bojů neoliberálního systému, kapitalismu vykořisťování člověka člověkem, se setkáváme s falešnými proroky, kteří se v zájmu vlastní kariéry a ekonomických zájmů chtějí přiživit na sociálních problémech lidí a slibují radikální řešení, která však končí jen u slohových cvičení. Užívají nástroje šovinismu, aby zakryli skutečnou podstatu věci, kterou není „český nepořádek“, ale kapitalismus ve své podstatě. Seberadikálnější rétorika pravicových populistů a sociálnědemokratických reformistů dává jasně najevo rozpor mezi slovy a činy, stejně jako jejich slova o systémové změně, změně statusu quo pouze kosmeticky, ve smyslu jejich vlastních hokynářských zájmů. Tato rétorika jsou jen prázdná slova dle hesla „papír snese vše“ – bez skutečného zájmu, bez erudice, bez odvahy. V rozhodující chvíli pak tito „spasitelé lidu“ uhnou, podobně jako reformistické odbory, které mají za úkol protlačovat vysoký standard svých bossů, udržovat moc odborářské aristokracie a koneckonců i velkokapitálu, který je dotuje.

Populismus, tento podnikatelský projekt se šovinistickou zástěrkou, nemá ve svém ovlastním zájmu jakkoli pomoci pracujícím, stojí proti nim a rozdává z cizího jen v době konjunktury, aby uplatil voliče a zklidnil či umrtvil situaci sociálního třesku a nutných změn, v době krize, která se cyklicky opakuje, je to on, který přichází s politikou škrtů, ekonomickou liberalizací, privatizací a osekáváním základních sociálních, politických či odborových práv. Svoboda jednotlivce, kterou tato pravicová „hnutí“ prosazují, je prakticky jen svoboda vykořisťování uskutečňována jejich exponenty či chlebodárci.

Šovinistická hesla jsou jen zástěrkou komplotu „elit“, komplotu sociálního parazitismu nejvyšších vrstev, politických a ekonomických vlastníků země proti jejímu lidu. To je historická zkušenost, která se neustále opakuje, zkušenost, která nás utvrzuje v přesvědčení, že ani počet koblih, drobků od stolu velkokapitálu, nedokáže uspokojit spravedlivé požadavky pracujících.

Jsou to jen třídně orientované organizace, tedy i naše třídní odbory, které razí heslo „Vše pro zájem pracujících“ a které odmítají jalový sociální dialog a sociální kompromis. Miliony našich pracujících musí dostat zpět svou ukradenou budoucnost, práva, která jim byla zprivatizována, spravedlivou odměnu za práci, která je jim stejně jako skutečná důstojnost upírána!