Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÁŽENÍ ČLENOVÉ ÚV

Vážení členové ÚV KSČM,

jedním z výstupů jednání naší Výroční členské schůze v listopadu 2015 byl dopis delegátům IX. sjezdu. Apelovali jsme na ně, aby jejich hlas byl i hlasem základních organizací, které se odmítají smířit s tím, že jsou fakticky vyřazeny z podílu na formulaci stranické politiky, programu i diskusi o charakteru strany.

V dopise jsme zároveň vyjádřili znepokojení řadových členů k projevům zásadních změn naší doposud marxistické strany, které výrazně ubírají sílu hnutí a snižují autoritu komunistů ve společnosti. Připomínáme jeden z odstavců našeho dopisu:

„Vnímáme dlouhodobě, že vedoucí představitelé strany nechtějí otevřeně pojmenovávat problémy, natož vyvíjet iniciativy k jejich odstranění. Došlo ke splynutí politiky KSČM se sociálně demokratickými trendy, orientaci pouze na parlamentarismus. Až fatální může být dopad nezájmu vedení strany o dělníky, odbory a skutečnou komunistickou mládež. Dlouhodobé zanedbávání ideologické práce má projev ve smířlivectví. Naše strana neučí dělnickou třídu bojovat, ale ustupovat kapitalismu.“

Dle reakce 1. místopředsedy ÚV s. Šimůnka je náš dopis součástí Protokolu IX. Sjezdu a současně nám mj. sdělil, že:„ ….. jednota ideová by měla být převtělena do jednoty akční a výstupy KSČM k vlastní členské základně a široké veřejnosti především musí být razantnější, konkrétní a zcela jednoznačné.“

Uplynuly tři roky a my na členské schůzi 10. prosince 2018 musíme bohužel konstatovat, že zůstalo jen u proklamací.  Chování většiny členů ÚV vyvolává pocit, že se zabýváte především sami sebou a svými osobními zájmy, zatímco členskou základnou a hnutím nanejvýš okrajově. Je zarážející, když členové ÚV nechápou svoji historickou a politickou odpovědnost před celou stranou. X. sjezd lze chápat jako obhajobu vašeho alibismu a podporu postů vedení strany, aniž by řešil ztrátu důvěry strany ve společnosti a její příčiny. Jednou z mnoha příčin ztráty důvěry našich voličů je naše tolerance vlády kapitalistického hnutí ANO a ideově vyprázdněné nesocialistické krachující ČSSD, díky čemuž jsme konfrontováni dokonce i s názorem, že strana je politickou frakcí hnutí ANO. Smutným vrcholem je pak poznání, že ÚV nerespektuje ani program, ani stanovy strany. Usnesením mimořádného zasedání ÚV 20.10.2018 jsme mimo jednání stranických orgánů v podstatě vyloučeni z diskusí v rámci vnitrostranické demokracie. Jde o bezprecedentní postup v rozporu se stanovami, kdy místo používání kolektivního rozumu a diskuse jsme zavázáni příkazem, který naší činnost může zcela paralyzovat, aniž by přinesl cokoliv pozitivního.

Nebezpečí dalšího směřování strany spatřujeme též v tom, že bylo účelově vyvoláno a přijato jednobarevné odsouzení diskusní platformy RESTART. Potírání diskuse problémy strany nevyřeší a silová řešení argumenty oponentů nevyvrátí. Seznámili jsme se s myšlenkami platformy a namísto proklamovaného poškozování strany v ní spatřujeme intenzivní snahu straně pomoci a vést otevřený vnitrostranický dialog. Historie společenského vývoje dokládá, že rozpor a diskuse jsou hnací silou vývoje. Kde se místo diskuse dávají pouze příkazy a zákazy, zůstává jen nepochopení, stagnace, neschopnost sebereflexe a opakování stejných chyb. Tyto jevy volby opravdu nevyhrávají. Vyzýváme vás proto ke zrušení shora zmíněného usnesení z mimořádného zasedání ÚV 20. 10. 2018 týkající se omezení vnitrostranické komunikace a zahájení celostranické diskuse nad dalším směřováním strany i řešení dlouhodobých problémů s každým, kdo budoucnost strany spatřuje v socialismu a nehodlá se smířit se současnou rolí strany založené na politickém paběrkování.

Schváleno členskou schůzí  ZO KSČM  Vejprnice 10. 12.2018     vz. Pavel Krejcar - předseda    v.r.   

Usnesení V.zasedání ÚV 15.12.2018 bere tento dopis „Na vědomí“ – a co bude dál?