Jdi na obsah Jdi na menu
 


SENÁTOŘI A JEJICH PETICE

Hilšer s Láskou (a pravdou): Nenávidíme demokracii a svobodu a tak porušujeme Listinu základních práv a svobod. Odstoupí? Komentář Štěpána Chába

komentář 03.02.2020

 

Autor: Facebook

Popisek: Marek Hilšer

Senátor Hilšer podnítil v senátu doslova ústavní puč. Vyzval v petici k tomu, aby ekonomka Hana Lipovská nekandidovala na členství v Radě České televize. Lipovská totiž nevidí, jak řekla v rozhovoru, v České televizi tu vybájenou ochranu svobody a demokracie. Pravila, že to, co vysílá Česká televize, by v klidu zastaly i televize komerční. Je to její pohled na věc, a za postoje už by se u nás střílet přinejmenším 30 let nemělo. Ale ono se střílí.

Senátor Hilšer sepsal petici ve formě otevřeného dopisu, podepsal se pod ni a navrch k podpisu přemluvil i další senátory (jistě mu to příliš práce nedalo, hurá akcemi je senát proslulý). Ale koukněme na Listinu základních práv a svobod. V Listině, v druhém oddílu, v článku 18, stojí: „Peticemi se nesmí vyzývat k porušování základních práv a svobod zaručených Listinou.“ Co tam stojí dále? Tentýž oddíl, článek 21: „Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím.“ Nedá mi to a ocituji ještě článek 23, téhož oddílu: „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“ Co dělat, když se Listině vzepře senátor? Vyzvat ho k rezignaci?

Senátor porušuje Listinu

Pan senátor Hilšer zcela očividně porušuje právě demokratický řád lidských práv tím, že vyzývá v petici k tomu, aby Hana Lipovská nesměla kandidovat do Rady České televize. Hilšer vyzývá Českou biskupskou konfederaci, která Lipovskou do Rady ČT nominovala, aby svou nominaturu stáhla, čímž porušuje Listinu základních práv a svobod, protože tím chce nátlakem zabránit občanovi České republiky kandidovat na volenou funkci, kteréžto právo mu zaručuje právě Listina.

 

Na svém facebookovém profilu senátor Hilšer láká k podpisu petice

Velmi nedemokratické

Ač se Hana Lipovská staví vůči České televizi kriticky, přesto má, dle platných zákonů a dle Listiny, plné právo kandidovat do její Rady. A to obzvláště v období, kdy je zpochybňovaná ekonomická průzračnost České televize. Ekonomka Ing. Hana Lipovská by rozhodně netrpěla nekritickým obdivem k vedení České televize, ale naopak by měla možnost ekonomické vedení České televize zpochybňovat a napravit tak její reputaci, což je smyslem samotné Rady. Smyslem totiž není nekritické krytí všech činností televize. Rada nepotřebuje agilního služebníka, ale erudovaného a schopného dozorce. To Lipovská naplňuje perfektně. Stohy začerněných smluv, které Česká televize chrlí do registru smluv, se za transparentní označit rozhodně nedají. To si Česká televize může udělit Jaromíru Soukupovi zlatých citrónů na předávání cen Trilobit kolik chce, v tomto Soukup poukazuje na Českou televizi správně.

Psali jsme

 

Přejme jim tu svobodu a plaťme. Komentář Štěpána Chába

Senátor Hilšer se sepsáním petice zachoval velmi nedemokraticky, až totalitářsky. A měl by zvážit, jestli se jeho setrvání v Senátu České republiky shoduje s demokratickými principy, na kterých naše společnost stojí. A zároveň s ním by měli zvážit své setrvání ve funkci senátora ostatní petenti Hilšerovi petice, nikoliv jako iniciátoři, kteří petici vytvořili, ale tak nějak z morálního hlediska, protože se za ni postavili a jsou v petici uvedeni jako první, kteří ji podepsali (ano, nazvali ji otevřeným dopisem, ale přesto ji publikovali na online platformě, která zprostředkovává možnost zakládat a šířit petice a zároveň sbírat podpisy podobně smýšlejících, rozhodně to není platforma pro otevřené dopisy). Porušili Listinu základních práv a svobod, to není jako jet v obci šedesátkou a lhát pak policistovi, že jste spěchali k doktorovi. Obzvláště senátor Hilšer by se neměl chytat futer senátu a prostě bez průtahů odstoupit a jít tak příkladem dalším politikům, které skrze ústavní žalobu chtěl sám donutit odstoupit. Příklady přeci táhnou a moudřejší prostě odstoupí a táhne.

Soupis dalších senátorů, kteří se svým podpisem připojili k boji proti demokracii:

Mikuláš Bek

David Smoljak

Zdeněk Papoušek

Václav Láska

Alena Dernerová

Ladislav Kos

Petr Orel

Přemysl Rabas

Miroslav Balatka

Tomáš Goláň

Miroslav Nenutil

Lukáš Wagenknecht

Jiří Dientsbier

Miroslav Adámek

Václav Chaloupek

Jiří Vosecký

Jan Horník

Jan Sobotka