Jdi na obsah Jdi na menu
 


KAM LETÍ "STEPNÍ OREL"?

Kam letí „Stepní orel“?

Alexej Pacholin

9.7.2019 Komentáře Témata: Asie, NATO 1329 slov

Podrobnosti čtvrtého pětiletého plánu vojenské spolupráce mezi Kazachstánem a USA (2018-2022) nebyly zveřejněny.

Dne 28. června skončilo v Kazachstánu mezinárodní vojenské cvičení s názvem Stepní orel 2019, které se konalo v Alma-Atské oblasti na základně výcvikového centra Ilijskij společně se státy NATO, Velkou Británií a Tureckem.

Zvláštností posledního vojenského cvičení byla nepřítomnost amerických vojáků, kteří se dříve účastnili zcela pravidelně. Mezi zeměmi, které vyslaly své jednotky do Kazachstánu, lze kromě Velké Británie a Turecka jmenovat také Indii, Kyrgyzstán a Tádžikistán. Složení účastnických zemí naznačuje snahu Nursultana Nazarbajeva (1) vtisknout cvičení neutrální charakter a vyhnout se tak zbytečným dohadům o rozvíjení vojenských vazeb s USA. Avšak účast hlavního spojence USA, Velké Británie, nedává příliš mnoho šancí zapomenout na vojensko-politické plány Západu ohledně Kazachstánu.

Cvičení dostala novou podobu. Jejich cílem je podle Ministerstva obrany Kazachstánu zlepšení praktických dovedností velitelů a mezinárodních štábů v rámci organizace mírových operací včetně spolupráce zahraničních jednotek a jejich řízení. V průběhu cvičení vojáci z Kazachstánu spolu se zahraničními účastníky upevňovali své návyky při obsluze na kontrolních stanovištích, doprovázení a ochraně humanitárních dodávek, hlídkování v otevřeném terénu i v osídlených místech.

Vojenská spolupráce Kazachstánu s USA trvá už čtvrt století. Prvním krokem byl v roce 1994 vstup této postsovětské republiky do programu NATO s názvem „Partnerství pro mír“. V roce 2003 byla zahájena nová fáze součinnosti mezi těmito dvěma státy podpisem prvního pětiletého plánu vojenské spolupráce 2003-2007. Na jeho základě začaly USA poskytovat Kazachstánu vojensko-technickou pomoc a školit kazašské specialisty na svých vojenských vysokých školách. Od té doby byly již přijaty čtyři pětileté plány (2008-2012, 2013-2017, 2018-2022). Podrobnosti posledního plánu, který byl podepsán koncem minulého roku, v průběhu návštěvy kazašské vojenské delegace ve Spojených státech, zůstaly veřejnosti utajeny. Podle některých informací je soustředěn ve dvou základních směrech. Na přípravu kazašských armádních odborníků a na spolupráci v oblasti vojenského námořnictva, jejímž cílem je snaha USA získat přístup k vojenské infrastruktuře v Kaspickém moři.

Od roku 2003 realizuje Kazachstán v rámci programu „Partnerství pro mír“ společná vojenská cvičení s USA a Velkou Británií pod názvem „Stepní orel“. Tato cvičení jsou formálně zaměřena na výcvik mírových sil. Počet vojáků na cvičeních je poměrně malý, protože pro USA je důležitá především možnost vojenského a průzkumného průniku na území Kazachstánu a příležitost přímého kontaktu s kazašskými vojáky. V roce 2014 se cvičení „Stepní orel“ konalo v Německu, v roce 2016 ve Velké Británii a v roce 2018 v USA. Poslední fáze cvičení, které se zúčastnil kazašský mírový prapor KAZBAT se konala na polygonu McCrady v Jižní Karolíně.

Spolupráce Kazachstánu se Západem ve vojenské sféře je rozvíjena nejen s anglosasy. V březnu 2019 proběhla mezinárodní jednání ministerstev obrany Kazachstánu a Německa. Výsledkem bylo podepsání plánu vojenské spolupráce obou zemí na rok 2019. Kazašskou delegaci vedl na jednáních vedoucí resortu mezinárodní spolupráce Olžas Husainov. Plán přepokládá výměnu zkušeností mezi jednotkami speciálních sil za účelem studia využití digitálního monitorovacího systému a simulace bojových operací armády SRN. Je plánována také společná mírová činnost a spolupráce mezi kontrolními centry v Kazachstánu a v Německu. Zvlášť byly projednávány otázky vojenského vzdělávání, kterému v souvislosti s Kazachstánem věnuje Západ zvýšenou pozornost.

Od roku 2015 probíhá na amerických vojenských školách výcvik seržantů kazašské armády. V roce 2016 byli čtyři kazašští vojáci, kteří absolvovali jazykové kursy, vysláni studovat vyšší námořní akademii amerického námořnictva a počet výcvikových kursů pro seržanty kazašské armády se zvýšil o 50 %. Kazašští vojáci studovali v USA činnost seržanta štábu letectva, námořnictva, protivzdušné obrany, vojenské policie a instruktorů bojové přípravy. Na základně kadetského sboru Ministerstva obrany Kazachstánu v Šučinsku byl uspořádán společný kurz bojové přípravy seržantů v délce šest měsíců a více. V rámci služebního postupu budou moci ti vojáci, kteří jsou vycvičeni v americkém systému, zaujmout důstojnické a vyšší funkce a vytvoří tak základ amerického vlivu.

Změna ve vrcholných řídících funkcích Kazachstánu situaci ponechala tak, jak byla dříve nastavena. Po prohlášení prvního prezidenta Kazachstánu, N. Nazarbajeva o jeho odstoupení z funkce a po jmenování předsedy senátu, Kasym-Žomarta Tokajeva jeho nástupcem, oznámilo Americké ministerstvo zahraničí, že Kazachstán je prioritním strategickým partnerem USA, které počítají s pokračováním spolupráce s ním „na širokém spektru otázek“. Ministerstvo zahraničí plánuje pokračovat v oboustranné spolupráci mezi USA a Kazachstánem ve všech oblastech, včetně vojenských a vojensko-technických vazeb.

Mezitím vojenská spolupráce Kazachstánu se Západem na pozadí stagnujícího vývoje v oblasti vojenské integrace prostřednictvím OSKB tj. Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (2) a podpora akcí Ruska v boji s terorismem v Sýrii vyvolávají v Moskvě otázky. Dne 30. května, v předvečer prezidentských voleb v Kazachstánu, zveřejnil StanRadar.com rozhovor s anonymním zdrojem z administrativy prezidenta RF pod názvem „V Moskvě se nashromáždilo mnoho nespokojenosti s postojem Kazachstánu“. Zdroj zmínil odmítnutí uznat Krym za ruské území, činnost amerických vojenských biologů v referenční laboratoři v Alma-Atě (3) a také neochotu vyslat kazachstánskou humanitární nebo vojenskou misi do Sýrie stejně jako Arménie.

Ruští analytici poukazují na to, že odmítnutí vyjít vstříc Moskvě v takových důležitých otázkách jako je uznání Krymu, vyvolává pochybnosti o tom, na čí straně bude Kazachstán v případě ještě vážnějšího vyostření vztahů se Západem. Pochybnosti jsou stále silnější v souvislosti s celou řadou vnitřních polických kroků, jako je přechod na latinskou abecedu a vytahování tématu hladomoru v roce 1930. Na Ukrajině se toto téma stalo fází ideologické přípravy k státnímu převratu v roce 2014. Vojenská spolupráce Kazachstánu s USA a Velkou Británií je dalším iritujícím faktorem v tomto výčtu.

Куда летит «Степной орёл»? vyšel 1. července 2019 na fondsk.ru. Překlad v ceně 420 Kč Zvědavec.