Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zrádci českého národa: Masaryk a Beneš, tvrdí poslanec TOP 09

5. 3. 2013

 

Převzato z Parlamentních listů:

http://www.parlamentnilisty.cz/rss/zpravy/Zradci-ceskeho-naroda-Pry-jsou-to-tihle

 

Ve čtvrtek 15. března jsme si připomněli okupaci českých zemí nacistickým Německem. Na den přesně před 73 lety následně vznikl Protektorát Čechy a Morava. Vzpomínáme tak na dobu války a násilí, na koncentrační tábory i hrdinství obyčejných lidí. A připomínáme si také kolaboranty. Redakce ParlamentníchListů.cz proto oslovila české politiky s dotazem, koho napříč historií považují za největšího zrádce českého národa.

***

Většina odpovědí bylo klasických, od nejstarší zrady Miloty z Dědic, který zradil Přemysla Otakara II. na Moravském poli, přes Bílou Horu, vlády Francie a Anglie, které nás předhodily Hitlerovi v roce 1938, někteří uváděli Moravce, Gottwalda, Biľaka, apod. Vyjímám jednu opravdu mimořádnou odpověď:

Překvapiví zrádci: Beneš a Masaryk

Vidím v našich dějinách tři zemské škůdce. Za prvé Josef II. – sáhl na soukromý, konkrétně církevní majetek; za druhé Tomáš Garrigue Masaryk – zradil císaře pána a sáhl na soukromý majetek prostřednictvím pozemkové reformy a za třetí Edvard Beneš. Byl to zbabělý a mstivý ctižádostivec, který zradil všechno a všechny, ´vylikvidoval´ české Němce, což byl jeho vlastní termín, sáhl na soukromý majetek – zestátnění a la lex Schwarzenberg a zaprodal zemi Stalinovi,“ vysvětlil svou volbu poslanec TOP 09 dr. Daniel Korte.

 

Nebudu k tomu psát dlouhý komentář historických faktů, ten čtenáři mohou nalézt v jiných článcích na Českých národních listech. Stačí se jen zamyslet nad tím, že politik – tedy představitel veřejného života v České republice, chová tyto importované názory nepřátel všeho českého. Český politik, dokonce poslanec, považuje naše první dva prezidenty, za největší zrádce národa. Bez nich by ovšem nevzniklo samostatné Československo v roce 1918, ani by nebylo obnoveno v roce 1945, ale hlavně by bez nich ani tento poslanec dnes neseděl v parlamentu a nemohl by plivat po našich nejvýznamnějších státnicích.

 

Je dobré tyto názory zveřejňovat, neboť se podle nich pozná, s kým mají voliči čest. Pokud českému politikovi vadí, že náš první prezident „zradil“ císaře pána a rakousko-uherskou monarchii, pak se jedná zřejmě o člověka s nějakou zvláštní úchylkou, pokud sám náhodou také nemá německé kořeny. V habsburské monarchii byli vládnoucím národem rakouští Němci. Slovanské národy byly jimi utiskovány a po vítězné první světové válce, jak germánská elita plánovala, měly být bez jakýchkoliv skrupulí poněmčeny.

 

Uvedená věta o Benešovi je klasická. Takto jej charakterizovali i jeho již dřívější nepřátelé. Všem vadil jeho optimizmus, vytrvalost v práci, nezlomnost v morálních zásadách a neústupnost Hitlerovi. Nikdy nezradil principy, na nichž bylo budováno samostatné Československo. Pokračoval v masarykovské cestě. Proto po druhé světové válce vše dopadlo tak, že se jako prezident Osvoboditel vrátil zpět do Československa obnoveného v předmnichovských hranicích. Zbabělost je mu vyčítána právě pouze zbabělci či ignoranty. Znárodnění majetků šlechty kolaborující s nacisty vadí jenom těm, co by opět náš národ zradili, majetek nacirestituentům dali, kdyby přišla podobná doba. Alespoň víme, s kým máme tu čest. Zradu všeho, jak jsme přesvědčeni, mu vytýkají především novodobí zrádci.

Přesídlení Němců z Československa, byla historická nezbytnost. V zájmu zachování míru byly německé menšiny z několika států na základě rozhodnutí vítězných velmocí v Postupimi přesídleny do Německa. Že by pan poslanec tuto skutečnost neznal? Nebo snad dokonce zastává stanovisko, že dohody z Postupimi jsou neplatné, např. proto, jak svého času jeden německý politik prohlásil, že na jednání v Postupimi nebylo zastoupeno Německo?

Souhlas s přesídlením Němců z Československa po druhé světové válce byl v českém národě zcela jednoznačně převažující. Ani jedna politická strana se nepostavila proti odsunu, pro byli lidovci, sociální demokraté, národní socialisté i komunisté. Ovšem, to tehdy neexistovala ani přeudatná ODA, která zašla na ubitě, přestože v ní pan doktor Korte údajně snaživě pracoval. A pokud by tehdy nějakým zázrakem vznikla strana podobná dnešní TOP 09, pak by ji, jestliže by hlásala její současný program, musela střežit silná bezpečnostní jednotka, aby nedošla k úhoně.

Její vedoucí činitelé, aby zmenšili nebezpečí, které by jim hrozilo, museli by chodit kanály.

 

Pokud v uvedené problematice pan poslanec tápe, pak by měl vědět alespoň to, že Lex Schwarzenberg přijala naše poslanecká sněmovna ještě v době předkomunistické a že sněmovní zpravodajkou pro tento zákon byla dr. Milada Horáková, národně socialistická poslankyně, která v době vlády komunistů byla odsouzena k smrti a popravena. Že by i ona sahala na soukromý majetek a tak ho znesvěcovala? Pan poslanec, alespoň to můžeme předpokládat, ví, že Lex Schwarzenberg připravil předsedu strany TOP 09, pana Karla Schwarzenberga, o majetek v hodnotě řady miliard. Tedy, že by „malá domů“?

 

Sudetendeutsche Zeitung z podzimu minulého roku nás informuje, že B. Posselt, mluvčí SL, se sešel nejen s představiteli KDU-ČSL, nýbrž i s panem poslancem Danielem Kortem z TOP 09. V této straně nic divného a neobvyklého. Kolikrát např. jednal pan K. Schwarzenberg, jenž o sobě prohlašuje, jak nás informoval německý tisk, že je Böhme nikoliv Tscheche, s B. Posseltem? Jistě mnohokrát! Pan poslanec také mluví o zemi, o zemských škůdcích. Je také zemským patriotem, cítí se také jako Böhme? Nebo je také, jako např. pan D. Vondráček, jak nám to o něm prozradil B. Posselt, dlouholetým partnerem sudetoněmeckého landsmanšaftu pro dialog? Když pan poslanec tak statečně a neohroženě bojuje s Masarykem a Benešem, kteří již před drahnou dobou zemřeli, jistě bude mít odvahu nám otevřeně odpovědět na vznešené otázky, abychom se nemuseli jen domýšlet.

 

Když se na některé názory pana poslance blíže podíváme, můžeme pochopitelně rychle a bezpečně zjistit, že nejsou nijak originální. Stačí občas nahlédnout do Sudetendeutsche Zeitung nebo Sudetenpost, orgánů německého a rakouského landsmanšaftu. Tam Masaryk a Beneš jsou velmi častá témata, kde kým, samozřejmě jen odborně, rozvíjena. Že Masaryk je představován jako zrádce podunajské monarchie a Beneš jako pohůnek Stalina, čtenáře uvedených tiskovin již nepřekvapí. Od landsmanšaftu toho či onoho nemůžeme nic jiného čekat, to již víme celá desetiletí. Když však někteří sudetoautoři naše první dva prezidenty pasují na válečné štváče, kteří div sami nevyvolali druhou světovou válku, a z Hitlera udělají téměř mírotvorce, jemuž válka byla vnucena, pak lze usuzovat, že tito revizionisté, nebo dokonce revanšisté?, se snaží se zpožděním pouhých několika desítek let zpětně vyhrát první i druhou světovou válku, aby mohli ovládnout přítomnost a diktovat budoucnost. Jak by svět podle nich měl vypadat? Měla by to být svatá říše římská národa německého nebo dokonce německá Evropa? To i ono je pro nás však zcela nepřijatelné. Přesto někteří jednotlivci z našeho národa ke své hanbě tomu napomáhají. Zrádní novodobí Moravcové skončí jak Emanuel Moravec, jejich učitel a vzor !!