Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z kroniky řečeného Dalimila

21. 2. 2014

Když němečský jazyk v Čechách vstane,
tehdy našeho rodu všě čest stane.
Neb zradie zem'u i kniežata,
pro ně bude našě koruna do Němec vzata.
Němciť sě najprvé krotie,
ale jakž sě rozplodie,
tehdy o svéj hospodě netbajú,
z své země pána sobě hledajú.
Bych mohl i po ptáčku vzvěděti,
že budeta k Němcóm držeti,
kázal bych vajú v kožený měch vložiti
a u měšě u Vltavě utopiti.
Neb bych snadnějí vajú ožělel,
než bych svého jazyka hanby, i mrtev Idě, žělel."
I káza přěd sě zemanóm jíti
i jě sě k nim takto mluviti:
,Já vám děkuju z vašie viery,
neb ste ju ke mně jměli bez miery.
Prošu, túž jmějte k dětem mým,
ačť budú držěti k svým.
Nebudú-liť svých milovati,
neroďte o nich nice tbáti,
všie viery k nim prázdni buďte
a knězě sobě oráčě ot pluha dobuďte.
Spieše oráč dobrým knězem bude,
než taký Němec věrně s Čechy zbude.

 

 

 

 "Český problém" pro nacisty v létě 1939

Výňatky z tajné zprávy zmocněnce branné moci u Říšského protektora v Čechách a na Moravě Fridericiho, W B. 6/39 - Tajná věc velitelství v. 12. 7. 39.

Tisíc let žijí Němci a Češi v českomoravském prostoru. Nikdy se nemilovali. Většinou se nenáviděli. Tak tomu bude i v dalším tisíciletí, nepřistoupíme-li k tomuto problému zcela novým způsobem.

Je tu jedno řešení: zrušit české společenství v územním i duchovním smyslu, k tomu je nutné nejdříve odstranit z prostoru Čechy-Morava jeho vedoucí vrstvu.
Radikální prostředek fyzického vyhubení není za normálních podmínek možný. Cíle se musí dosáhnout jiným způsobem:
1. Vystěhováním a odstěhováním.
2. Absorpcí ve velkoněmeckém prostoru.

Předpoklady pro to právě v současné době nejsou nepříznivé...
Usnadnění každého vystěhování české inteligence.
Německé mise v zahraničí musí dostat přímo příkaz podniknout vše, aby například obstarávaly, přirozeně s pomocí prostředníků, českým universitním profesorům, vedoucím hospodářským osobnostem, politickým vůdcům atd. dobře placená místa ve vzdálených světadílech. Musí je následovat celé příbuzenstvo.