Jdi na obsah Jdi na menu
 


V Česku se opět prodávají Hitlerovy projevy - knižní událost roku?

5. 3. 2013

Ing. Jiří Krutina

Na českém knižním trhu se objevil výbor z projevů nacistického diktátora Adolfa Hitlera z let 1939 až 1942. Propagaci knihy lze nalézt zde:

http://hitlerovyprojevy.cz/

Kniha je označována jako „knižní událost roku“. Nakladatel a překladatel Pavel Kamas řekl, že chtěl lidem poskytnout dosud prakticky nedostupné projevy jako podklad pro svobodné utváření názorů. Podle Kamase není cílem knihy analyzovat či kriticky interpretovat Hitlerovy projevy. „My v podstatě dáme k dispozici to, co bylo skutečně řečeno, a člověk má nepřeberné množství zdrojů, kde to může konfrontovat, kriticky pochopitelně," uvedl Kamas. Lidé si podle něj dosud nemohli ověřit, co Hitler ve skutečnosti říkal. Publikaci na 650 stranách vydal Kamas pod hlavičkou brněnského nakladatelství Guidemedia etc. Náklad činí 10 000 kusů, prodává se zatím jen prostřednictvím internetu, konkrétně na stránkách Hitlerovyprojevy.cz.

Podle propagačních textů na tomto webu se čtenář mimo jiné dozví, že Hitler mluvil o Češích s úctou a uznáním, že podle něj měl každý stejné právo na život, že usiloval o mír, přál si upřímné přátelství s Anglií a neměl nic proti Rusům, že si velmi vážil Slováků, že odsuzoval vyhánění Čechů z Polska, jak Hitler usiloval o mír, že Hitler věřil v Boha, o Hitlerově odporu k bombardování, atd. Tyto projevy byly vydána bez komentářů historiků a odborníku, což kritizují i odborníci.

Je známo, že Hitlerovy projevy byly součástí celé německé nacistické propagandy. Celá nacistická politika stála na ryzí účelovosti a propaganda hlásala to, co se momentálně hodilo k prosazení nacistických zájmů. Tyto projevy, které jsou vydány naprosto bez komentářů historiků a zasazení do doby jsou manipulativní, neboť nevyjadřují a neodpovídají skutečnému smýšlení a skutečným plánům A. Hitlera, který rozpoutal druhou světovou válku se svými světovládnými cíli na vyhlazení Slovanů a Židů. Pan Kamas dále mate veřejnost, když tvrdí, že vydání této knihy je pro svobodné utváření názorů! To tvrdí všichni příslušníci extrémistů. Jaké názory si tak může vytvořit člověk neznalý věci když si přečte jenom „slova“? Navíc Hitler a všichni nacisté používají slova nikoliv pro vyjadřování pravdy a skutečnosti, ale ryze účelově k navození potřebného dojmu na veřejné mínění – rozpoložení podvědomí posluchačů k prosazení svých zájmů. V této sugestivní hypnóze byly nacističtí řečníci jistě „výjimeční“. Lidé si podle vydavatele dosud nemohli ověřit to, co skutečně A. Hitler povídal. Jaká to opravdu bohulibá starost pana vydavatele Kamase. On vlastně chudák Hitler byl jenom nesprávně pochopen, asi. A doteď mu bylo ubližováno a nebyl pochopen a všichni historici o ně napovídali jenom samé zlo, a proto nyní máme možnost „skutečně“ slyšet jeho „skutečná“ slova a co „skutečně“ říkal. Děkujeme. Zajímavý zájem pana vydavatele. Usvědčuje se v podstatě ze skrytého obdivu k nacistům a A. Hitlerovi, je známo, že tento démonický „charizmatik“ do dnešních dnů upoutává pozornost stejně postižených jedinců.

Hitler měl za sebou Goebbelse, génia propagandy. Ten řekl, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Dodejme – nestává se pravdou, ale je za pravdu přijímána – což je manipulace.

Jednotlivé projevy vycházejí v nezkrácené podobě, překladatel čerpal z německých originálů. Průvodní texty k projevům, předmluvu a doslov napsal Lukáš Beer, který stojí za webem Náš směr (http://nassmer.blogspot.cz/ ), který se zabývá „česko-německými vztahy“ a obdobím protektorátu, ze stanoviska a pohledu sudetských Němců a dodejme, není akademicky vzdělaným historikem. Na svém webu se de facto vzhlíží v období protektorátu a kolaborantské politice.

Vydání těchto projevů bez jakýchkoliv komentářů odborníku má jediný cíl: dezinterpretace s tím, že jediné koho potěší jejich vydání budou zejména extremisté, stoupenci nacismu a sudetoněmecká kolona se svými kolaboranty v ČR. Naopak pro pamětníky protektorátu a nacistických perzekucí to je spíše plivanec do očí.

To, že jde o pustou nacistickou propagandu, dokazují i udělané video šoty na youtube, například s tématem, jak Hitler mluvil v úctě o českém národu v odpovědi prezidentu Rooseveltovi, apod. To neinformovaný čtenář a zejména mládež skutečně může snadno přijmout za skutečné postoje A Hitlera k českému národu, což je lež, propaganda a účelová manipulace dějinnou zkušeností jejíž jediným cílem je propagace nacismu a snaha o překrucování historie, kterou mají ve svých politických cílech představitelé politicky organizovaných tzv. sudetských Němců a jejich kolaborantů z řad českých „moderních“ intelektuálů se svými „moderními“ pohledy na české dějiny.

Knižní nakladatelství, které Hitlerovy projevy vydalo, je vůbec na první pohled zaměřeno velmi specifickým směrem, viz: http://guidemedia.cz/o-nas/

Toto nakladatelství vydalo mimo jiné: Jan Šinágl: Na takovýchto zločinných základech vznikalo Československo. Dále se dovídáme, že se připravuje publikace: Nezapomenutelné Sudety, nebo byla vydaná kniha Mnichovská dohoda a osud sudetských Němců, přeložena z německého originálu, kde se vykládá stanovisko sudetských Němců k odsunu a tvrdí se, že odsun připravovala ČSR už v roce 1919 a že zkrátka není souvislost mezi Mnichovem 1938 a odsunem Němců po válce – tedy jinými slovy známá sudeťácká propaganda vydávaná u nás. O nic jiného nejde.

Spojení titulů, které toto nakladatelství vydává a odkazy na blog Náš směr a sudetenland však jasně ukazuje, s jakou propagandou zde máme v našem státě co do činění. Samozřejmě vše schováno za liberální přístup a svobodu informací vyloženým po svém, tedy tak, že lze manipulovat a překrucovat historické zkušenosti. Dnešní mladý člověk si snadno pustí jeden pěkně udělaný video šot s propagandistickým projevem A. Hitlera o tom, jak si Čechů váží, když potřeboval vytvářet vhodná klima pro svou nacistickou politiku, ale už nikdo neví, co tím skutečně Hitler myslil a co měl na mysli. A to je základ manipulace dezinterpretace, o kterou se v našem mediálním prostředí snaží právě politické organizace odsunutých Němců. To je „neviditelný“ proces germanizace, který začíná prosazováním německého pohledu na historii, její manipulaci s cílem vnutit do českého povědomí pro německé pohledy a proněmecké myšlení, tak se nakonec nechá celý národ ovládnout jako celek.

To je ona „svoboda“ chápaná liberálním způsobem. Naše knihy o povaze historické zkušenosti s Němci (Němci a Vraždění po Německu), jsou více než potřebné pro celu společnost, aby alespoň z části vyvažovali tuto propagandu.

Co, o tom počinu řekli historik a politolog, se lze dočíst v článku zde:

http://www.lidovky.cz/hitlerovy-projevy-jsou-opet-v-prodeji-bez-odborneho-komentare-p7h-/zpravy-domov.aspx?c=A121206_154837_ln_domov_khu
Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz