Jdi na obsah Jdi na menu
 


Takto se mají Lužičtí Srbové ve své vlastní domovině. Udělali z nich národnostní menšinu v Německu

24. 11. 2017

Фото České národní listy.

Takto se mají Lužičtí Srbové ve své vlastní domovině. Udělali z nich národnostní menšinu v Německu. Jak si žje, udělejte si obrázek sami

Lužičtí Srbové bojují za vyučování v Lužické Srbštině pro své děti
My, rodiče, bojujeme za srbské vyučování našich dětí!
Witaj musí zůstat
Kathleen Komolka, Německo

Prosím, pomozte nám, rodičům dětí ze srbskojazyčných základních škol programu Witaj a základní školy Witaj v Sielowu, aby naše děti měly volný a neomezený přístup ke vzdělání v našem srbském jazyce, v rámci lužickosrbského vzdělávání nebo dvojjazyčného vzdělávání v rámci programu Witaj!

Jsme Srbové a tudíž bychom měli patřit k uznávané menšině v lužické sídelní oblasti. K uznávané menšině s oprávněnými zájmy ve vztahu k ochraně a propagaci našeho srbského jazyka a kultury, které jsou chráněny ústavou.

Ministr školství Baaske nyní přijal nové nařízení o srbském a dvojjazyčném vyučování -Witaj. Při minimálním počtu 12 , při třístupňovém vyučování, by ve většině škol v Braniborské Lužici nebylo srbské vyučování možné a náš projekt Witaj, který je ústřední součástí každodenního života, bude pravděpodobně postižen ještě dramatičtějšími důsledky. Celý vzdělávací koncept, jako jsou Witaj-školky, které zajišťují dvojjazyčný rozvoj našich maličkých, je rovněž velmi zranitelný vůči tomuto záměru!

Říkáme, že pro menšiny nemohou být použita kritéria, jako je účinnost nebo holá čísla! Je to v rozporu se zásadou ochrany menšin a za ni budeme bojovat dál!

Ministře Baaske, zajistěte, aby toto nařízení nevstoupilo v platnost! Aby byly používány uznávané a dobře použitelné předpisy bez pevných čísel.

Proč chcete pane ministře Baaske změnu, která zabrání našim dětem, aby měly svá základní práva zajištěná a mohla rozvíjet svou kulturní identitu?
Proč prosazujete ministře Baaske toto nařízení, které definuje minimální velikost skupiny, aby se zabránilo v zajištění práv našich dětí, zakotvených do zákona, ústavy a Evropská charty a rozvoji jejich kulturní identity?
My rodiče a Lužičtí Srbové to nechceme připustit! Prosíme, respektujte nás, a nepokračujte v opatřeních, zahájených po potlačení východoněmeckého režimu, která neustále směřují ke zmaru!
Prosíme uvědomte si svou kulturní zodpovědnost za naše děti a zastavte účinnost tohoto nařízení!
Rodiče dětí v programu Witaj

Lužickosrbské školství je opět ohroženo! Liza Stefanova prosí o podpis petice na podporu lužickosrbské výuky v Dolní Lužici, která je ohrožena braniborskou vládou. Braniborské ministerstvo školství plánuje zvýšit počet dětí nutný na otevření lužickosrbské výuky na dvanáct, čímž by zřejmě ze sedmadvaceti škol zůstala výuka pouze v jedné. (

Zdroj Serbske Nowiny.https://www.facebook.com/Spole%C4%8Dnost-p%C5%99%C3%A1tel-…/


Volně a kráceně přeložil P. Rejf