Jdi na obsah Jdi na menu
 


SUDETY Z JAZYKOVÉHO I GEOGRAFICKÉHO HLEDISKA

5. 3. 2013

Pokud s jazykového hlediska rozebereme Sudeten - Sudety, je to slovo odvozené od německého Süd (česky jih), nepochybně chápané jako jih Německa (ne  jih Čech). Rozebereme-li ten název geograficky, místně a s hlediska historického vývoje, jde o území vymezené zhruba Labem a východní hranicí Krkonoš, ovšem na německé straně česko-německé hranice. Žádná jiná území, zejména na české straně, neměla právo se nazývat sudetským územím, ale místní Němci se tak sami začali vyčleňovat a pojmenovávat své instituce, dokonce až v K. Varech i jinde. 

Občané německé národnosti uvnitř ČSR vždy byly chápány nikoli jako samostatný národ, ale jen jako národnostní menšina a nic na tom nemění předchozí historické usazení německých a českých rodů, které se časem navzájem mísily a tak vznikaly národnostní enklávy s nemovitými majetky a místními vztahy. S hlediska občanství, bez ohledu na národnost, všichni byli československými státními občany a spadali pod naši jurisdikci, včetně vojenské povinnosti.

Mnichovským diktátem bez naší účasti bylo nám v září 1938 příhraniční území s převahou místních Němců odebráno a přivtěleno k Německé říši, čím vznikla nová německá geografická a organizační oblast - župa Sudetengau, též zvaná Sudetenland, s veškerými zásobami, infrastrukturou a hraničním opevněním. Začínala u Ostravy, pokračovala podél hranice k Plzni a odtud k Brnu.  České obyvatelstvo se odtud muselo vystěhovat do vnitrozemí. Obyvatelé německé národnosti tím získali právo nazývat se Němci, respektive Sudetskými Němci.

Zbytek ČSR (Čech a Moravy, již bez Slovenska a Podkarpatské Rusi) Němci anektovali 15. března 1939, utvořili z něj německý Protektorát Čechy a Morava (Böhmen und Mähren), zavedli zde německé zákony a posléze jej začlenili do Velkoněmecké říše jako její nedílnou součást, kde Němcům byly přiznány zvláštní výhody.

Osvobozením Československa v původních hranicích z roku 1938 zanikl Protektorát i Sudetengau a všechna dosavadní místní německá správa, všechny její orgány, instituce a spolky a také zaniklo právo nadále užívat pojmenování odvozená od slova Sudety. Podle mezinárodní úmluvy byl poté organizovány odsun, propadnutí majetku a potrestání. Stát získal právo k náhradě válečných škod. Všechna označení, včetně místních, geografických, pojmenování nerostů, flóry i fauny tedy ztratila opodstatnění k označení, odvozených od názvu Sudety. To platí i o tzv. krajanských spolcích bývalých Sudet (Sudetengau).

Žádný český úřad či instituce od té doby fakticky není oprávněn podobné názvy vnímat, ani při styku s potomky bývalých místních obyvatel, co ale nebrání v navazování mezinárodních styků bez podobného označení. Pokud se týče právoplatně odebraného majetku podle našich platných zákonů, o něm mohou rozhodovat pouze naše soudy. Dnešní u nás registrovaná Dělnická strana svým názvem připomíná bývalou německou NSDAP (Národně-socialistická německá dělnická strana, podle níž se obecně Němcům říkalo "nacisti") ap. Zdá se, že používáním symbolů hitlerovského Německa a snad i jeho metod vůči některým národnostem se fakticky tato strana staví proti našim demokratickým vymoženostem a nezaslouží si u nás místo na slunci.

Tak to chápu já. – napsal Jeroným Knížek