Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sudeti jsou nositeli kontinuity henleinismu

11. 7. 2015

Sudeti jsou nositeli kontinuity henleinismu

 

Henleinofašismus byl jedním z projevů německého nacismu. V letech 1938 a 1939 s ním zcela splynul. Dr. E. Hahnová konstatuje, že nositelem kontinuity  henleinismu je sudetoněmecký landsmanšaft. Ano,  tato „bohulibá“ organizace, která má ve znaku „mírové holubice“, má s nacismem určité společné znaky, např. nenávist k prezidentu E. Benešovi, ke Slovanům, zvláště pak k Rusům, ke komunistům. Nacisté také určovali, co máme dělat, koho máme milovat a koho nenávidět, jaké pomníky bourat, jaké stavět a které zákony přijímat či rušit. Jejich specifická taktika spočívala v tom, že ze všeho ničemného, co činili, obviňovali druhé. A lhali a lhali a ze lži pak „tvořili“ nacistickou pravdu.

 

Ze sudetomanů nenávist  k uvedeným  subjektům jen teče. Ač jsou sami nahnědlí, podle goebbelsovského receptu náckují, a to bez zábran, druhou stranu. Dlouhodobý deficit racionálních argumentů nahrazují, přečasto, vulgarismy. Pravděpodobně sami nevědí, jak se tím shazují a jak kompromitují organizaci, pokud to ještě vůbec jde, jíž představují. Možná, že jde o sudetomany na volné noze, tak zvané Witiky, kteří jsou mnohdy řazeni k extrémistům. Ti se však mohou řídit jen svým momentálním vnuknutím, urážet, nadávat bez zábran pod svou bojovou zástavu se smutně nám známou orlicí. Naši předkové by o nich řekli, že jsou sprostí jako dlaždici. Stejně špatné je, že trpí mnozí z nich duševní impotencí. Všimněte si, že produkují jen podlé výkřiky, jimiž stanovují své pravdy, vnucují  je nám je. Bohužel nejsou schopni odlišit  své dojmy a představy od historické pravdy. A pokud náhodou to umí, pak nedají pořádný článek, ani za zlaté prase, dohromady. Někde vyštrachají text od pochybného autora a snaží se nám jej mnohonásobně v krátké době vnucovat. Stále však křičí, aby odpoutali od sebe pozornost, chyťte zloděje. Pak je samozřejmé, že na naše stránky nepatří.

 

Je zajímavé, jak se schovávají za banality a vyhýbají se zásadním otázkám. Ať konečně řeknou, o co usilují.  Jedna skupinka sudetomanů na FB se vyslovila na svých stránkách jasně: Sudety patří Německu. Jiní pak hrají na elektronickém jevišti zatím jen malé úlohy. Jejich „štěky“ otravují atmosféru. Jsou nediskutovatelné.

 

Zatím co my otevřeně říkáme, že hájíme české státní a národní zájmy a na řadě konkrétních příkladů to dokládáme, jim zatím stačí jedna či dvě věty, kterými se snaží vše umazat, pošpinit, shodit. O sobě dokonce ani neřeknou, zda jsou sudeti nebo Češi s německými kořeny nebo již germanizovaní Češi. I tento údaj o sobě tutlají. Asi vědí proč. Tají i svá stanoviska k Postupimské smlouvě a Pařížské reparační dohodě, o dekretech prezidenta republiky se ani nezmiňuji, ty totiž z hloubi duše nenávidí asi stejně tak jako prezidenta E. Beneše. Nemluvím též o tom, že někteří z nich žijí v místech, kde v době sudetengau byli vražděni a umírali lidé, včetně zajatců, zejména sovětských, z tamních koncentračních táborů, zřízených nacisty, nebo na pochodech smrti po tisících. Do poslední chvíle nacistické říše zde Němci často ve spolupráci se sudety páchali nejrůznější zločiny. A pak po válce mnozí váleční zločinci z řad funkcionářů z NSDAP, SS, SA, gestapa, Sicherheitsdienstu stáli u zrodu tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu a zaujímali v něm dlouho, předlouho, řadu vedoucích míst, a to až do zlomu století XX. a XXI. Takže můžeme jen potvrdit, že paní doktorka E. Hahnová má pravdu. Jen zkuste s nimi o ní mluvit!  Uslyšíte jen několik jejich nadávek. A to právě oni považují za diskusi.

Smiřovat se? Ano, ale za dávno jejich určených podmínek, které ve stanovách „vylepšili“. Zřekli se toho, jak tvrdí, na co však  nikdy neměli nárok. Za to si sami vzájemně uznale a hrdinně poplácávají po ramenou a říkají si, jací jsou pašáci, jakou díru do světa udělali a hlavně ještě udělají.  Samozřejmě, že všechno má být na náš účet.

 

Tak nás napadá, že „změny“ sudeti provedli jen ve stanovách. Jejich program zůstává nedotčen. Zatím o jejího novelizaci nic nevíme. Sudeti o něm, jak jsme informováni, jen zarytě mlčí.

 

Svých plánů mohou, alespoň z části, dosáhnout za pomocí „devíti“ kolón v republice. Značná část německé menšiny v ČR, jež je první ze zmíněných kolón, se již dávno, počátkem 90. let minulého století, prohlásila za součást tzv. sudetoněmeckého kmene, a podle toho jedná. I když jde o společenství privilegované, představte si, že mělo nedávné zasedání v hodovní síni českého ministerstva zahraničí, je málo početné a „most“ k Německu samo nemůže vytvořit i kdyby se rozkrájelo. Na pomoc již dávno přikvačily i katolická a evangelická církev. Ve Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG), které, ač údajně je právně samostatným subjektem, je fakticky složkou německé Ackermann-Gemeinde, jež je jedním z názorových společenství sudetoněmeckého landsmanšaftu. Členem SAGu je i kardinál Duka a další preláti i kněží. Za profesionálního omlouvače bychom mohli považovat pana plzeňského biskupa F. Radkovského, který, ač nikým nepověřen, se za český národ omlouvá v Němcích tam či onde. V současnosti mu konkuruje zdařile ministr Daniel Herman, který je předsedou SAGu. V souvislosti s touto skutečností někteří autoři mluví o tom, že „páter vyklouz“ je prvním sudetomanem v české vládě bohabojného křesťana a snad i sociálního demokrata B. Sobotky. Ale německá skupina v ČSSD by na „historický úkol“ nestačila. Jí razancí předčí TOP 09, KDU-ČSL a Zelení.  Do hry o českou státnost a národní zájmy vstoupilo již i ANO, zatím jen zčásti.  

 

Nic nevíme o tom, že by se od  zločinců ve svých vlastních řadách, kteří byli otci zakladateli SL a vedli ho pevnou rukou celá desetiletí, sudetomani, kteří „diskutují“ na našich stránkách, distancovali a za jejich zločiny se omluvili. Vždyť na rukou měli nacisté, společně se sudety, krev 27 milionů sovětských lidí. Místo aby zpytovali své svědomí a káli se, nenávistně napadají Rusko dál. O minulosti mlčí. Nelze o několika náhodných větách, které prohodí, prohlásit, že jde o skutečnou omluvu.  Kdo mlčí, souhlasí. Zvláště když vystupuje pod nějakým „sudetským“ názvem.  Jím dává najevo svou sounáležitost  s těmi, kteří chtěli vytvořit v Československu uzavřené území, jemuž říkali sudetenland. Byli to ve zdrcující míře lidé, které můžeme považovat nejen za henleinovce, ale i za nacisty, s nimiž již po Mnichovu splynuli. Byli to náckové, často mnohem a mnohem horší pro Čechy než nacisté z Říše. Ještě dříve než Hitler zpracoval plány na likvidaci českého národa, tito tzv. českoslovenští občané německé národnosti tyto plány již měli.  A jeden z nich, K. H. Frank, podobný plán předložil A. Hitlerovi. Nacisty zůstali po celou druhou světovou válku. Někteří z nich i po ní. Tak komu sluší název nácek?  Samozřejmě jejich pohrobkům.

 

Zásada slušnosti, která vyžaduje diskutovat o nejrůznějších názorech slušně a bez urážek, jak je vidět,  pro mnohé z nich neplatí.  U nás však ji téměř všichni jiní diskutující dodržují bez výjimek. Jejich vulgarismy jasně „vynikají“. Pokud nechcete respektovat ani zásadu slušnosti, páni sudetomani, která je obecně uznávána, pak  na naše stránky nechoďte. Mnozí z nás si vašich štěků ani nevšímají, nevnímají je. Odpovídat na ně nechtějí, je to pod jejich úroveň.  Jen výjimečně se někdo nechá vámi vyprovokovat a  pak toho stejně lituje.  Škoda času, říká si.

 

Snad bychom měli uvést ještě jednu skutečnost. Za SL se staví  Bavorsko, kancléřka posílá sjezdu sudetů pozdravy. H. Koschyk mluví o milionech, které proudí z německé pokladny do rukou SL. Srovnejte s tím postavení našich vlasteneckých organizací. Ze strany vládních činitelů jim není zdaleka věnována ta pozornost, jíž se těší ve SRN sudeti. A že by miliony korun rozmnožovaly „kapitál“ našich organizací, je již zcela nemyslitelné. Zrovna tak nevíme nic o tom, že by Zaorálek nebo jiný český ministr zahraniči zapůjčil hodovní síň v Černínu nějakému vlasteneckému zasedání, ač Němci v něm setkání měli.  Zamyslete se nad tím, vážení přátelé!

 

Paní Dr. Eva Hahnová doporučuje diskusi Čechů a Němců o tom, proč sudeti jsou stále ještě nositeli kontinuity henleinovské strany. Paní doktorka velmi dobře ví, o čem mluví. Léta se sudetoněmeckým landsmanšaftem byla v kontaktu. Pracovala v jedné z jeho institucí. Měla tedy možnost osobně poznat jednotlivé vedoucí činitele SL a poznat tento subjekt zevnitř, jak funguje, kam směřují jeho aktivity. Zatím takováto diskuse neproběhla. Ne naší vinou. Druhá strana v tomto směru již celá desetiletí drží bobříka mlčení. Nechce přiznat ani známá fakta. Ze svých polopravd a i lží si naopak plácá, za vydatné pomoci sudetomilů všech odstínů, germanofilů, svou „pravdu“, přepisuje  dějiny, jejichž nové vidění nám usilovně vnucuje. Historická pravda je zde jejich obětí.  Ale aby přiznali, že jsou nositeli kontinuity henleinismu, je zatím ani nenapadlo. Diskuse na toto téma zřejmě otevírat nehodlají. Důvod? Můžeme si jej domyslet.  Z takovéto skutečné diskuse by vyšli jako poražení. Tezi, jíž zformulovala paní doktorka E. Hahnová, by s největší pravděpodobností, hraničící až s jistotou, nemohli vyvrátit.

 

Ale nejde jen o to! Pokud nebudeme tomuto dravému postupu sudetů čelit, historie se může opakovat, i když ne v tak barbarské nacistické podobě, ale třeba i někdy   jen v „rukavičkách“. Zatímco nás „naše“ média neinformují o hrozícím nebezpečí nebo se dokonce snaží nás uspat jako Šípkovou Růženku, SL ve srozumění s již zmíněnými devíti kolonami nastupuje, aby naplnil své plány. Když naši ústavní činitelé víceméně jen mlčí k procesu, který již dlouhodobě probíhá, musíme mluvit my, obyčejní občané republiky. Člověče, přičiň se a Bůh ti požehná!

J. Kovář

 

Sudeti jsou nositeli kontinuity henleinismu

www.ceskenarodnilisty.cz

 
 

 


Portrét


FotoalbumKontakt

OV KSČM Frýdek-Místek

Palackého 127

Frýdek-Místek

738 01

Administrátor webu :

webmaster2020@seznam.cz

Objednatel: KSČM

Zhotovitel: Kolektiv OV KSČM F-M

Mobil : 608 949 999

webmaster2020@seznam.cz

DEFCON


Počasí

Meteoradar

RevolverMaps


Mail list
Statistiky

Online: 20
Celkem: 979092
Měsíc: 21790
Den: 675