Jdi na obsah Jdi na menu
 


Soudy s odbojáři - absurdní důkaz marasmu státu

5. 3. 2013

V současnosti se odehrávají dva soudy s odbojáři, příslušníky ČSOL a ČSBS. Oba soudy vyvolaly restituční žalobkyně Salmovy, které se se státem současně soudí už dvacet let o nesmírné majetky. Soudy s odbojáři Mgr.Nečasovou a Janem Hříbkem mají podle žalobkyň dokázat údajné zneuctění jakéhosi "dobrého jména" říšského Němce kolaboranta, jehož občanství dávno zamítlo Ministerstvo vnitra i soudy, Nároky žalobkyň na zneplatnění jeho říšské přihlášky dokonce zamítl i Ústavní soud jako konečná instance. Přesto však tzv. osobnostní soudy pokračují.

 

Na těchto soudech se výrazně ukazuje dvojí metr masmédií i mocných v dnešním Česku k takovým soudům, které mají politický a občanský rozměr. Zatímco masmédia a někteří mocní - jako ministr kníže - se rozplývají vstřícností a okázalou láskou k extremistkám skupiny Pussy Riot, jež v Rusku prokazatelně pobouřily věřící exhibicí v chrámu, k odbojářce Nečasové naše masmédia zaujímají velekritický a maximálně nevlídný postoj. Přitom je evidentní, že naše členka ČSBS se nedopustila vydáním knihy CUI BONO RESTITUCE ničeho jiného, než pravdivé citace státních archivních dokumentů dobového procesu vyšetřování říšského kolaboranta z Rájce. Žaloba vymýšlí proti Mgr.Nečasové různé právní kličky, počínaje tvrzením o nepravdivosti jejich údajných výroků v knize, a konče spekulacemi o vyvolávání jakéhosi neoprávněného dojmu provinění jejich předka proti ČSR. Máme za to, že opak je pravdou. Obecné soudy i Ústavní soud již prokázaly, že posmrtně hájený pan statkář z Rájce byl nejen říšský Němec, ale i souběžec reichu - kolaborant, který trpěl různé okupační lapálie na svém panství. Je otázka, jak prozatím soud posuzoval formulace redaktorky Nečasové v knize o protektorátních restitucích. Odvolací soud v Olomouci bude stát před zapeklitým problémem - pokud se nepostaví na stanovisko souhlasu s dekretálním řízením státu v letech 1945-1946, doloženém hodnověrnými dokumenty státu.

 

Totéž se děje na počátku soudu, který se bude odehrávat v Táboře proti legionáři Janu Hříbkovi. Rovněž jeho žalobkyně Salmovy žalují za trestní oznámení, kterým žádá prošetřit zločin arizace na Salmově nájemníku dr. Ippenovi, jenž byl odvlečen do Terezína s celou rodinou. Oba procesy jen dokumentují společenský marasmus našeho státu, který vůbec takové soudy připouští - a přitom abstrahuje od historických souvislostí vyšetřování kolaborace v Rájci roku 1945. Navíc jsou všechny tyto soudy poznamenány skandálními ztrátami a prokazatelnými krádežemi historické vyšetřovací dokumentace z let 1945-1946. Již před lety bývalý předseda OV ČSBS Boskovice JUDr. Skoupý poukázal na fakt, že takové žaloby by stát, tj. soudní moc, vůbec neměl přijímat, protože jde o jakési reparáty skutkového stavu v letech po osvobození od nacismu. Ovšem ve státě, kde jak se jistý soudce údajně vyjádřil "Právo nemůže stát nad politikou !", je možné všechno... Soudy zapadající do obecného trendu nehorázných restitučních hodů pak vypadají podle toho. Že potom faktografie a skutková podstata sporů může dostávat pořádně na frak, je nabíledni. Ovšem ani Český svaz bojovníků za svobodu ani Čs.obec legionářská nemohou zůstávat v tomto právním marasmu jen pasivními diváky. Je správné, že ÚV ČSBS se postavil ke sporům s dědičkami Hugo Salma čelem a vydal příslušné prohlášení. Jak však zastavit takový ostudný trend, kdy potomci legionářů a odbojářů mohou být libovolně pronásledováni pod rouškou osobnostních práv říšských Němců a kolaborantů ? Kde skončí tyto ostudné žalobní kolotoče ? Až úmrtím účastníků sporů ??

 

Celý tento proces jen dokazuje naprostou shnilost současných legislativních poměrů v našem státě, které vůbec neřeší historické hiáty a černé díry státní dokumentace protektorátních kolaborací! Soudy zhusta postavené na nepřezkoumatelnosti a na prokazatelných zcizeních, krádežích dokumentace, přece nemohou mít verdikty odpovídající skutečnosti! Právě toto se hluboce dotýká téměř všech tzv. protektorátních restitucí - a proto stát tyto restituce a zástupné osobnostní soudy o čest kolaborantů neměl z principu připustit. Zůstane hanbou těch politických stran, které takovou legislativu restitucí prosadily - a vytvořily nové křivdy, možná daleko horší, než byly ony dřívější.

 

Jiří Jaroš Nickelli, ČSBS Boskovice