Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skandální požadavek na zrušení Benešových dekretů

26. 5. 2013

Skandální požadavek na zrušení Benešových dekretů

Skandální. Tak hodnotí čeští váleční veteráni a vězni z  koncentračních táborů požadavek poslance EU  Bernda Posselta.

Bernd Posselt, poslanec EU

Šéf sudetoněmeckého landsmančaftu a poslanec parlamentu EU Bernd Posselt chce, aby Češi společně se sudeťáky zrušili Benešovy dekrety.

Posselt tato slova pronesl na závěr tzv. Sudetoněmeckých dnů 19. května v bavorském Augsburgu. Tedy ve stejný den, kdy v České republice proběhla Terezínská tryzna, na které prezident Miloš Zeman v projevu pronesl slova, že pokud s sebou Češi nechají nadále manipulovat, budou se chovat jako ovce.

„To byla, v kontextu s dalším nátlakem představitelů odsunuté vlastizrádné sudetoněmecké menšiny velmi aktuální, přímo věštecká slova,“ zhodnotil význam Zemanova vystoupení pro redakci Prvnizpravy.cz historik Petr Úpický.

Došlo na naše slova, tvrdí odbojáři
Nejen podle odborářů ale i naprosté většiny českých historiků se za Posseltovou výzvou skrývá zvýšené sebevědomí vlivné sudetoněmecké lobby, ke kterému došlo po nedávném skandálním a médii a veteránskými organizacemi kritizovaném vystoupení premiéra Petra Nečase (ODS) v Bavorském zemském sněmu, kde pronesl lítost za podle něj vyhnání sudetských Němců po roce 1945- aniž by jakkoliv zmínil prokázaný fakt, že svou vzpourou proti Československu tzv. sudetští Němci de facto i de iure zahájili 2. světovou válku. Čs. exilová vláda v Londýně totiž zpětně vyhlásila, že se od 17. září 1938 nachází ve válečném stavu s Německem a Maďarskem.

„Došlo na naše slova. Lítost, kterou dal svým projevem premiér Nečas v  Bavorsku najevo, doslova ze židlí nadzvedla nejen členy Českého svazu bojovníků za svobodu, ale také řadu dalších občanů. Zejména jeho slova o poválečném vyhánění,“ tvrdí předseda válečných veteránů z Českého. Svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) Jaroslav Vodička a dodává: „Když jsme proti tomu letos 22. února veřejně důrazně protestovali, tázali jsme se pana premiéra, kdo mu dal mandát se takto za nás, občany České republiky vyjadřovat. Nepovažoval za nutné nám odpovědět,“ postěžoval si na nedostatek slušného vychování voleného předsedy vlády šéf ČSBS Vodička.

Sudeťácí chválí ministra Schwarzenberga
Sudetoněmecké dny podle něj opět jasně ukázaly, že úsilí členů landsmanšaftu manipulovat s českým veřejným míněním za pomoci domácích médií v německých rukách nijak neoslabilo.

„Nejvyšší představitel odsunutých Bernd Posselt pochválil českého premiéra Nečase za lítost nad za, cituji jeho slova„ příkořím způsobeném odsunutým Němcům při vysídlení po druhé světové válce“ a také vysoce ocenil, jak velký počet Čechů se postavil na stranu Karla Schwarzenberga, který poválečný odsud hodnotil kriticky. Posselt šel tak daleko, že prezidentské dekrety, znovu jím nesprávně označené coby Benešovy označil za zombie, které prý vždy, když se vynoří, šíří strach a děs. Vyzval Čechy, aby jej společně s odsunutými Němci pohřbili,“ říká Vodička.

„Pane Posselte, co tím myslíte? Máme to snad chápat jako popření prezidentských dekretů?! Tedy de facto revizi poválečného uspořádání Evropy?! Pane Posselte, kdo vyvolává onen strach a běs? Především vy, vaše organizace! Omluvili jste se snad někdy za to, že to byli právě Němci usazení v ČSR, kdo Hitlerovi aktivně pomáhali rozbít Československo, že to byli oni, kdo se aktivně podílel na teroru obyvatel tehdejšího protektorátu? Přiznali jste někdy válečné zločiny K. Henleina či K. H. Franka?!,“ obrací se přes média vedení ČSBS formou veřejné výzvy k tzv. Sudetoněmeckému landsmančaftu.

„Vám a vám podobným včetně současných českých přisluhovačů připomínám, co poválenému transferu Němců předcházelo: mimo jiné mnichovská dohoda, okupace českých zemí a vznik protektorátu Čechy a Morava. Šlo o dovršení úsilí nacistického Německa o rozbití československého státu. Krátce po okupaci českých zemí byly aktivovány všechny projekty na přípravu takzvaného „konečného řešení“ české otázky, což byla úplná germanizace českého prostoru i obyvatelstva. Rozhodnutí Adolfa Hitlera znělo jasně:

„Poněmčení českomoravského prostoru germanizací Čechů, tj. jejich asimilací. Z asimilace je třeba vyjmout ty Čechy, o kterých jsou rasové pochybnosti anebo kteří mají k říši nepřátelský postoj. Tuto kategorii je třeba vyhubit.“

Je snad toto zombie?!,“ uvádí se v dále v textu. Mezi tyto přisluhovače přitom už dlouho veteráni kromě ministra zahraničí Schwarzenberga počítají také jeho blízkého přítele a neúspěšného ministra obrany a senátora Alexandra Vondru, za jehož éry se v jím řízeném resortu prováděly personální čistky vlasteneckých vojáků podle přání zástupců tzv. Sudetoněmeckého landsmančaftu v České republice.

Odsuny byla i v Polsku a Jugoslávii
Podle Vodičky a řady dalších veteránů a historiků, mj. známého badatele a hudebníka Jaroslava Čvančary, je samotný odsun německé a maďarské menšiny z Československa nutný posuzovat v mezinárodně právní a  politické konstelaci konce 2. světové války.

„To znamená, že na transferu se podílely velmoci, ostatně proběhl i v jiných státech.  Nejde tedy o izolovaný problém československo-německý. Odsun německého obyvatelstva z Českoslovenka tedy nelze posuzovat odděleně bez srovnání s postupem dalších států protihitlerovské koalice. Obdobné požadavky během druhé světové války formulovala například také polská a jugoslávská exilová reprezentace a domácí odboj v těchto státech.  Rozhodující pro provedení transferu však byl postoj velmocí. V průběhu války vyšlo totiž najevo, že odsun národnostních menšin bude zřejmě jedinou cestou k řešení složitých národnostních problémů řady států střední a jihovýchodní Evropy. Nevíte snad, pane Posselte, že především německé menšiny se staly významnou součástí agresivní nacistické politiky?!,“ uvádí se v prohlášení, které má redakce k dispozici.

„Pro nás dekrety prezidenta nejsou zombie. Nevidíme důvod pro jejich pohřbívání. Ani pro revizi závěrů druhé světové války, tedy rozhodnutí vítězných mocností z Postupimi. Pane Postelte, přestaňte už strašit minulostí a raději se podílejte na mírovém budování Evropy a Evropské unie, aby se minulost v její kruté podobě nemohla už nikdy opakovat,“ vyzívá hlavu tzv. sudetských Němců Posselta předseda ČSBS Jaroslav Vodička.

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/skandalni-pozadavek-na-zruseni-benesovych-dekretu/