Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROVOLANÍ varovný hlas českých hraničářů

PROVOLANÍ


varovný hlas českých hraničářů
účastníků celostátního shromáždění k 25. výročí vzniku
Klubu českého pohraničí z.s.
ve Zďáru nad Sázavou dne 3. června 2017

 

Dnes, 3. června 2017 jsme se sešli v Domě kultury ve Žďáru nad Sázavou na jubilejním celostátním shromáždění k 25. výročí vzniku našeho vlasteneckého spolku, abychom si připomněli iniciativu, houževnatost a trvalý odkaz iniciátorů a zakladatelů Klubu českého pohraničí na severu Čech v Chomutově. Mnozí z prvních průkopníků, hlasatelů a organizátorů našich vlasteneckých hraničářských idejí již nejsou mezi námi. Jejich myšlenky, dílo, výsledky jejich ideového a organizátorského působení tu zůstaly, jsou zdrojem a inspirací naší každodenní činnosti. Máme za sebou čtvrt století dynamického rozvoje našeho klubu, aktivní činnosti, zápasu a bojů proti lžím a záměrnému zkreslování historické pravdy, pomlouvání a špinění tvořivé práce našeho lidu. Z chomutovských jisker a severočeského malého plaménku se v historicky krátkém časovém období rozhořeli desítky vlasteneckých plamenů, které neuhasily ani bezohledné útoky vlastizrádných nepřátel, záměrné lži či účelově vedené persekuce polistopadových protivníků.

Vlastenecké myšlenky a aktivity Klubu českého pohraničí zapustily kořeny ve všech krajích a ve většině okresů České republiky. Překročily dokonce i její hranice a jsou vnímány i v dalších státech EU, zvláště ve Slovenské republice. Klub českého pohraničí si početní silou členské základny i svých příznivců vydobyl na české politické scéně pevné místo. Stal se reálnou občanskou silou, která aktivně vystupuje na obhajobu historické pravdy, míru, svobody a suverenity České republiky. Jsme hrdi na to, že vlastizrádcům a nejrůznějším zaprodancům se nepodařilo udusit vlastenecký plamen. Klub českého pohraničí se stal spolehlivým pilířem v pevné hrázi všech vlasteneckých sil České republiky.

V popředí naší pozornosti zůstává zejména trvalá podpora dekretů prezidenta Československé republiky Dr.Eduarda Beneše. Rozhodně odsuzujeme podlízavou a vlastizrádnou politiku novodobých českých kolaborantů ministrů české vlády Daniela Hermana, Pavla Bělobrádka a Michaely Marxové i dalších osobností českého veřejného života, kteří s podporou předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky zaprodávají české národní zájmy a krok za krokem uvolňují cestu neoprávněným požadavkům představitelů sudetoněmeckého landsmanšaftu.

Nesouhlasíme a důrazně protestujeme proti rozhodnutí vlády z popudu ministra obrany Martina Stropnického podřídit armádu České republiky pod velení generálům bundeswehru SRN a zapojení české armády do militaristických válečných akcí Severoatlantického paktu.

Odsuzujeme provokativní průjezdy americké armády s válečnou technikou přes suverénní území České republiky za účelem arogantní prezentace vojenské síly s cílem vyhrotit situaci v Pobaltí, Polsku i Ukrajině. Těmito nebezpečnými válečnickými manévry je ohrožen mír a spolupráce mezi národy Evropy a Ruska.

Nedílnou součástí našeho zápasu za národní a sociální spravedlnost v naší vlasti je naše solidarita s bojem za nezávislost a rovnoprávnost jiných národů a států. Odmítáme jakékoliv projevy agrese a použití vojenské síly při prosazování politiky imperiálních mocností proti svobodné a demokratické vůli národů. Rozhodně odsuzujeme terorismus Islámského státu, vraždy a násilí, neřízenou a chaotickou migraci běženců z Afriky a Blízkého východu.

Rozhodně odmítáme záměrné zkreslování a přepisování našich národních dějin ve sdělovacích prostředcích i rádoby vědeckých publikacích a školních učebnicích a při vzpomínání historických událostí jak tomu bylo zejména letos při oslavách osvobození naší vlasti. Lidé si pamatují kdo nás okupoval, kdo zradil a kdo se zasloužil o naše osvobození. Víme kdo aktivně se zbraní v ruce bojoval proti fašistickým okupantům. Cožpak lze ignorovat domácí odboj a partyzánský boj, ignorovat osvobozeneckou misi Rudé armády a její rozhodující roli při porážce hitlerovského fašismu ? Cožpak lze mladé generaci zamlčovat roli takových bojovníků jakými byli generál Ludvík Svoboda, Jan Šverma, Julius Fučík, Jožka Jabůrková a mnozí další ? Boj za pravdivý a nezkreslující výklad našich národních dějin patří dnes k našemu nej aktuálnějšímu poslání. Mladí se musí dovědět pravdu ze skutečných dějin a nikoliv různých falsifikátů.

Ani v budoucnu ve svém úsilí nepolevíme, nenecháme se zastrašit nebo umlčet při obhajobě historické pravdy, pravdivé objasňování našich dějin zejména našim mladým občanům považujeme dnes zajeden z nejdůležitějších úkolů a cílů naší každodenní činnosti.

Chceme se podílet a spolurozhodovat o budoucnosti České republiky. Budeme veřejně a otevřeně vystupovat s projevy nesouhlasu proti porušování zákonů, proti ekonomické, sociální, politické nespravedlnosti a diskriminaci občanů České republiky.

Budeme aktivně podporovat záměry směřující k udržení nebo zlepšení životních podmínek zaměstnanců, drobných živnostníků, rodin s dětmi a důchodců. Jen široká občanská solidarita je zárukou vítězného úspěchu.

Klub českého pohraničí z.s. je připraven ke spolupráci s politickými stranami, hnutími i vlasteneckými spolky se kterými nalezne shodu či podobnost našich cílů i zájmů.

Naléhavě voláme:

„LIDÉ BDĚME A BRAŇME SE“
„JEN ZŮSTANE-LI NAŠE POHRANIČÍ ČESKÉ,
ZŮSTANE ČESKOU CELÁ NAŠE VLAST“.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 3. června 2017
Účastníci celostátního shromáždění k 25. výročí

 

 

Klub českého pohraničí, z.s.

www.klub-pohranici.cz