Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prosadit ochranu dekretů - nepřipustit tzv. sudetoněmecké akce v republice

5. 3. 2013

České národní listy v příloze Listy č.119/2012 na str.1 zveřejnily zprávu o průběhu 20.německo-českého brněnského sympozia, pořádaného Ackermann-Gemeinde a Společností Bernarda Bolzana. Tam vystoupili pánové Pithart, zesnulý pan Gruša a Jaroslav Šabata. Pan Gruša doporučil Čechům sebereflexi v otázce tzv.vyhánění a úkoloval Čechy, aby popsali jakousi blíže neučenou "vlastní vinu" na tomto vyhánění. Pan Jaroslav Šabata zase tvrdil,že "Německo se stalo vzorovou zemí Evropy, a navrhl, aby v brzké budoucnosti, například v Brně, se konal "sudetoněmecký den".

 

Požadavky těchto pánů připomínají svým stylem karlovarské požadavky henleinovců. Ovšem pánové zapomněli (mám na mysli oni žijící), že Češi mají paměť a vlastní rozum. A že tu paměť na sudetskou věrolomnost, vlastizradu a na sudetská zvěrstva na Češích, která předcházela tzv. vyhnání - vpravdě útěku, odsunu a minimálním excesům - nelze u odbojářů,legionářů, politických vězňů , obětí a pozůstalých po nacismu a fašismu prostě vymazat ani z dějin, ani z myslí národa.

 

Boskovičtí odbojáři, kteří jsou z regionu krutě postiženého též řáděním tzv. sudetů, nemohou připustit konání nějakých sudetoněmeckých dnů v metropoli Moravy. V oné metropoli, kde sudetské a brněnské Němky vodily své děti na popravy českých vlastenců v Kounicových kolejích, v táboře Pod Kaštany a jinde. V té metropoli, kde ještě ve dnech osvobozování Brna byli hromadně vražděni rukojmí na letišti v Medlánkách. V metropoli kraje, kde tzv. sudeti a rakouští i říšští Němci vraždili v květnových dnech Čechy hromadnými vraždami v Letovicích, ve Velkém Meziříčí, v Třešti a jinde.

 

Boskovičtí odbojáři žádají ÚV Českého svazu bojovníků za svobodu, aby vyzval vládu republiky, parlament a prezidenta, aby zaujali postoj k požadavkům tzv. sudetských nebo tzv. německých krajanských organizaci na památníky v republice, za výstavy a expozice, na jednání s vládou, na zrušení prezidentských dekretů, na omluvy za odsun, a na majetkové požadavky.

 

Boskovičtí odbojáři žádají, aby vláda republiky zamezila jakékoli jednání s tzv. krajanskými landsmannschafty, aby zamezila ustavování sudetoněmeckých organizaci na půdě republiky, aby zamezila napadaní prezidentských dekretů a přijala opatření k trestnímu stíhání za napadaní dekretů. Pokud to neumožňují stávající předpisy, aby parlament přijal zvláštní zákon o protiprávnosti antidekretálních organizací a o zločinných útocích na dekrety. Na námitku, že jde o nesystémové opatření, připomínáme, že jde naopak o systematické, účelové napadání dekretů z domácí i zahraniční půdy. Máme-li zákon o protiprávnosti komunistického režimu, musíme mít stejnou ochranu před útoky na dekrety, jež jsou nedílnou součástí našeho právního řádu, a přesto jsou neustále beztrestně napadány.

 

Žádáme náš ÚV svazu,aby předložil po konsultaci s právníky parlamentu návrh na takovou ochranu dekretů, podobně jako Slovenská republika vyhlásila zákon "o nehnuteľnosti dekretov".

Politické strany, které kritizují nebo nerespektují dekrety pak boskovičtí odbojáři navrhují nevolit.

Boskovičtí odbojáři žádají všechny okresní odbojářské organizace v republice, aby se připojily k této rezoluci. Sudeťáci stále po českém národu a po republice něco žádají - omluvy, pomníky, majetky. My Češi žádejme po vládě a zákonodárcích - postavte se těmto požadavkům, a postavme proti sudetským požadavkům náš český požadavek - nechejte republiku na pokoji !

 

 Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz