Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proč bylo rozbito Československo a proč by mělo být obnoveno?

25. 7. 2017

Proč bylo rozbito Československo a proč by mělo být obnoveno?

Československo bylo mnohem silnějším státem, než je nyní Slovensko nebo Česká republika. Maďaři, jejich fašizující část, by si si nemohli dovolit na Československo to, co zkouší nyní na Slovensku.

I v ČR bychom měli po Československu plakat bez ohledu na to, jak si mnozí jeho likvidátoři nyní pochvalují, jak se vše změnilo k lepšímu.

Uveďme v krátkosti jeden příklad. Sudeti neustále s dojetím vzpomínají na tzv. Wiesbadenskou dohodu. Většinou mluví o tom, že se o ní dohodli s českým exilem. Je to pravda? Nikoliv! Generál Prchala a jeho věrní, kteří se sudety uzavřeli uvedenou dohodu, byli jen fašizující skupinkou, která žádnou politickou váhu v našem exilu neměla. Reprezentantem čs. exilu byla Rada svobodného Československa v čele s dr. P. Zenklem, národním socialistou.

Když se RSČ dozvěděla o Wiesbadenské dohodě, následně schválila ustanovení o tom, že Československá republika je jednotným, nedělitelným státem v hranicích předmnichovských a že odsun německého obyvatelstva z ČSR je definitivní a nevratný.

Proč o tom RSČ mluvila? Protože ve Wiesbadenské dohodě se sudeti a prchalovci dohodli, kromě dalšího, že sudeti se vrátí do své původní vlasti jako druhý státotvorný národ, který vytvoří s českým národem česko-německou federaci, v jejímž čele budou stát střídavě čeští a němečtí prezidenti. Vidíte sami, že se Slováky se jaksi v tomto projektu zřejmě nepočítalo.

Jak pro Maďary, tak pro sudety bylo rozbití Československa velmi žádoucí. SR a ČR byly tak připraveny k jejich budoucím nájezdům. Ty jsou, jak víme, velmi nebezpečné i v současnosti.

Jejich hrozbu zvyšují kolaboranti, kteří v současnosti stále viditelněji přecházejí na jejich stranu. Žijeme v době akutního nebezpečí pro ČR a SR, pro český a slovenský národ.

Drang nach Osten pokračuje, ale jinými, pro současnost účinnějšími prostředky. Našim úkolem je ho zastavit a obhájit náš národ a státnost. Před podobným úkolem stojí i Slováci. Nenadešla již doba, abychom se opět sjednotili? Státoprávní formu sjednocení dohodneme. Vše je přijatelné - od konfederace ke společnému států českého a slovenského národa. Nové Česko-Slovensko nebo Slovensko-Česko bude účinnou tvrzí před útoky německo-maďarskými.

J. Kovář

https://scontent.fprg1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20246468_1301899909933527_4527858131369147951_n.jpg?oh=1045963dcc036585c57871e6359ae5f7&oe=59EE15A1

https://scontent.fprg1-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/20248147_1301900286600156_7287228393557479451_o.jpg?oh=21541d948c86c55ce15359478816029c&oe=5A37B773

Proč bylo rozbito Československo a proč by mělo být obnoveno

www.ceskenarodnilisty.cz