Jdi na obsah Jdi na menu
 


Předání ceny Johnny Kleina za českoněmecké porozumění v Moravském Šumperku

18. 1. 2017

Předání ceny Johnny Kleina za českoněmecké porozumění v Moravském  Šumperku

 

Thomas Konhäuser, 29.listopadu 2016

 

Skupina sborem

 

Poslanec, pověřenec spolkové vlády pro záležitosti navrátilců a národnostních menšin, Hartmut Koschyk; předseda Sudetoněmecké nadace Dr. Ortfried Kotzian; starosta města Šumperk, senátor Zdeněk Brož; nositelé ceny Andreas Wiedemann, Steffen Neumann a Tomáš Lindner; předseda správní rady VDA a syn Hanse Kleina, Alexander Klein; ředitelka komunitního centra v Šumperku, zástupkyně ze Svazu Němců severní Morava-Orlické hory, Erika Vosáhlová; předseda Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, místopředseda Rady vlády pro národnostní menšiny, Martin Dzingel; vedoucí katedry dialogy IFA , Urban Beckmann; spolu s dětským pěveckým sborem Motýli Šumperk.

 

U příležitosti 85. výročí narození a 20. výročí úmrtí bývalého spolkového ministra, místopředsedy Spolkového sněmu, mluvčího vlády a předsedy představenstva Sdružení pro německé kulturní styky v zahraničí (Verein für deutsche Kulturbeziehungen im Ausland – VDA) Hanse "Johnny" Kleina uděluje Nadace solidarity s Němci v zahraničí, Sudetoněmecká nadace a Sdružení pro německé kulturní vztahy v zahraničí (VDA), ve spolupráci se Zemským shromážděním Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a Institutem pro zahraniční kulturní vztahy (IFA) poprvé cenu "Johnny" Kleina za česko-německé porozumění". Slavnostní předávání cen byl také podpořeno Spolkovým ministerstvem vnitra.

 

Cena byla udělena v Šumperku, místu narození Hanse "Johnny" Kleina v ceremonii ke 20. výročí smrti Hanse "Johnny" Kleina, dne 26. listopadu 2016 na Moravě. Přítomný byl zmocněnec vlády SRN Hartmut Koschyk.

 

Vedle Michaela Glose, bývalého spolkového ministra hospodářství a technologie, Dr. Gerda Müllera, spolkového ministra pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Prof. Dr. Norberta Lammerta, předsedy Spolkového sněmu, byl také poslán i státní tajemník, Steffen Seibert, mluvčí vlády a ředitel tiskového a informačního úřadu Spolkové vlády. Při ceremonii doručil tajemník Seibert pozdravy Spolkové vlády a gratulace pro vítěze. Bernd Posselt, mluvčí sudetoněmecké etnické skupiny, poslal písemný pozdrav. Uznal opodstatněnost předání ceny Hanse "Johnny" Kleina za německo-české vztahy v duchu smíření a pochopení a zběžně informoval o svých osobních setkáních s Hansem Kleinem.

 

Vyhodnoceny byly přínosy v oblasti žurnalistiky, publicistické a naučné příspěvky v různých médiích, pro zvýšení vzájemného poznání Němců a Čechů a podpoření vzájemného porozumění v Evropě. A tím byla také uznána funkce německé menšiny v České republice jako mostu. Cenu ve výši 5000 Euro obdržel novinář na volné noze Steffen Neumann. Druhé místo (2500 Euro) bylo uděleno vědci Andreasu Wiedemannovi, cena 1500 Euro Tomáši Lindnerovi z českého týdeníku Respekt. V oceněném dokumentární filmu "Ja, wo reiten sie denn“ (Kde se jezdí) ?" Ukazuje Steffen Neumann pomoc "velikonoční jízdě" v Českých Mikulášovicích (dříve Nixdorfu), kde jako člen německé menšiny s podporou české populace oživil dávno zapomenutou tradici. Článek byl publikován v Sächsische Zeitung. Vědec Andreas Wiedemann se zabývá ve svém článku "Němci jako oběť?" českou debatou o vyhnání a násilí po druhé světové válce. Tomáš Lindner z českého týdeníku Respekt poskytl interview "Das Versteck im Kopf" (Místo ukryté v hlavě) Rudi Schlattnerovi. Původem Němec vypráví příběh své rodiny, která před vyhnáním ze severních Čech v roce 1945 z Libouchce (dříve Königswald) ukryla cenné předměty ze svého domu.

V den slavnostního předávání cen se uskutečnila první bohoslužba na památku 20. výročí úmrtí "Johnny" Kleina, kterou celebroval Msgr. Anton Otte a farář Milan Palkovič. Msgr. Otte sám odešel v roce 1960 se svou rodinou jako repatriant z komunistického Československa a byl vysvěcen v Bambergu, v roce 1967, na kněze. V roce 1991 se Otte vrátil zpět do Prahy a pracoval na nově vytvořeném pracovním místě v Ackermann Gemeinde. Již několik let také jedná jménem Německé biskupské konference o pastorační péči pro německy mluvící. Od roku 2001 je Otte členem Královské kolegiátní kapituly u Sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v Praze, kde byl roku 2009 zvolen děkanem. V roce 2011 byl Msgr. Otte povýšen.

 

Po slavnostní bohoslužbě byla na škole odhalena pamětní deska Hanse Kleina. V bývalé německé škole, postavené v roce 1895, se nachází od roku 1945 Obchodní akademie Ekonomické fakulty Technické univerzity v Ostravě.

 

Kromě desky na památku "Johnny" Kleina u vchodu do školní budovy byla ve škole odhalena replika bronzové busty známého českého umělce Josefa Nálepy (1936-2012). Původní bronzová busta, darovaná podnikatelem Ernstem Freibergerem, je umístěna v budově "Spree-Bogen Alt-Moabit", kde mělo dříve své sídlo ministerstvo vnitra.

 

Podnikatel Ernst Freiberger také významně podpořil předání ceny "Johnny" Kleina za české-německého porozumění. V budově školy má pamětní desku kněz a básník Roman Karl Scholz narozený v roce 1912 v Šumperku, který rovněž navštěvoval gymnázium, a který byl v roce 1944 ve Vídni popraven za velezradu.

 

Starosta Šumperku, senátor Zdeněk Brož, uvedl, že doufá, že udělení ceny "Johnny" Kleina bude mít pokračování v příštích letech. Místo konání slavnostního předávání cen nemohlo být zvoleno lépe, než v bývalém dominikánském kostele Zvěstování.

Martin Dzingel, předseda Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, poukázal na stopy německo-české kultury, které lze nalézt v Šumperku a poděkoval za podporu, kterou německá menšina od Němců, ale také z české strany dostává.

Erika Vosáhlová, ředitelka komunitního centra v Šumperku, přečetla v rámci slavnostního předávání cen esej Hanse Kleina "Vzpomínky na milované město", ve které oživuje své vzpomínky z dětství v Šumperku.

 

Ve svém úvodním projevu na slavnostním ceremoniálu poděkoval spolkový zmocněnec Koschyk  starostovi Šumperku senátorovi Zdeňkovi Brožovi, který od samého začátku akci podpořil, ředitelce komunitního centra v moravském Šumperku Erice Vosáhlové, a předsedovi Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Martinu Dzingelovi a třem donátorům cen, Nadaci solidarity s Němci v zahraničí, Sudetoněmecké nadaci a Sdružení pro německé kulturní vztahy v zahraničí (VDA) a Ernstu Freibergerovi, který daroval obnos na první cenu. Současně vzdal Koschyk hold Hansovi "Jonny" Kleinovi za jeho velké zásluhy. "Hans Klein zemřel před 20 lety příliš brzy, v běhu naplněného života. Dnes se díváme zpět s vděčností na skutečně pozoruhodný život. Zvláště vždy vyčnívá jeho neúnavné úsilí o zlepšení německo-českých vztahů. Přes všechny bolestivé zážitky nikdy nezapomenul na svůj moravský domov. Jako zástupce sudetoněmecké etnické skupiny usiloval o smíření a porozumění, chtěl zahojit staré rány a budovat nové mosty“, řekl spolkový zmocněnec Koschyk.

 

Cenu ve výši 5000 Euro za první cenu získal novinář Steffen Neumann. Steffen Neumann (*1969) studoval bohemistiku, rusistiku a protestantskou teologii v Halle, Praze a Berlíně. Je od roku 2008 novinářem, českým korespondentem deníku Sächsische Zeitung a Freie Presse. Také publikoval v LandesEcho a v dalších německých novinách a časopisech. V roce 2003 založil obchodní portál novost.info. Kromě své novinářské činnosti pracuje Neumann jako moderátor, řečník a překladatel. Je členem Journalistennetzwerk a německé Společnosti pro východoevropská studia. Steffen Neumann žije v Děčíně a Drážďanech, má dvě děti.

 

Ze své funkce předsedy správní rady nadace Koschyk vyzdvihl novináře Steffena Neumanna. Vysvětlila, že příběhy, které přináší Neumann, jasně ukazují, co znamená vlast, identita a víra pro národnostní menšiny. "Tyto tři hodnoty dohromady tvoří harmonickou trojici. Chybí-li jedna část, už není harmonie. Neumann také ukazuje, jaké úspěchy může vytrvalost a houževnatost přinést v oblasti ochrany menšin. Proto bych byl rád, aby Váš přínos byl šířen do světa", řekl Koschyk.

Vědec Andreas Wiedemann (* 1970), který byl obdařen 2500 Euro za 2. cenu, studoval novodobou historii východní Evropy v Düsseldorfu. "Pojďte s námi stavět pohraničí!" Tato jeho disertační práci na rekolonizaci bývalých Sudet byla publikována v roce 2007 v německém, v roce 2016 v českém jazyce. Andreas Wiedemann pracoval dva roky na vědeckém projektu Vyhnání a přesídlení v poválečném Československu a byl rok redaktorem Německého vysílání Českého rozhlasu (Rádio Praha). Od roku 2007 působí jako tiskový referent na rakouském velvyslanectví v Praze. Andreas Wiedemann žije v Praze, je ženatý a má dva syny.

Předseda sudetoněmecké nadace Dr. Ortfried Kotzian řekl ve svém hodnocení, že ve studii Andrease Wiedemanna  je zvláště důležitý vědecký a dokumentární přínos, protože sudetsko-česko-německému porozumění byla během let od přelomu věnována novináři v Německu a ve zbytku Evropy malá pozornost. "Kromě toho, shrnutí, průzkum a vědecké studie se staly vzácnými. Je třeba se vyhnout riskantnímu přístupu moderních vědců - zabývat se jednotlivými otázkami, které jsou pro ně méně obtížné. I poslední aspekt - odvahu - je třeba zdůraznit. Andreas Wiedemann se věnuje obtížným a kontroverzním záležitostem, aby je předložil evropské veřejnosti. Jeho druhá cena je zasloužená, "řekl Dr. Kotzian.

 

Tomáš Lindner z českého týdeníku Respekt, získal třetí cenu v hodnotě 1500 Euro. Tomáš Lindner (* 1981) studoval politologii v Praze a v Kostnici. Po ukončení studií žil v jižní Africe a na Islandu, kde pracoval pro nevládní organizace a jako novinář na volné noze. Od roku 2008 působí jako reportér týdeníku Respekt, kde se věnuje Německu, Africe a arabským zemím. V současné době stojí v čele zahraničního oddělení. Za svou sérii článků "Uprchlíci 2015: Německá inspirace" byl vyznamenán cenou "Solution Journalism" (Řešení problému žurnalistiky) od nadace Open Fund Society Foundation. Tomáš Lindner žije v Praze a má německé kořeny.

 

Ve své chvále Tomáše Lindnera vysvětlil předseda správní rady VDA a syn Hanse Kleina, Alexandr Klein: "Jak působivě, tak i lehce, pojednal Tomáš Lindner, o svém životě, utrpení a úspěchu. Jeho práce obsahuje mnohé - dobré i méně dobré – a vyzdvihuje podrobnosti z německo-české historie na světlo. Především společnou touhu po smíření. A pravdu, zásadu jeho otce formuloval takto: „hlavně pravdu".

Na konci slavnostního vyhlášení předání ceny "Johnny" Kleina za česko-německé porozumění přednesl dětský sbor Motýli Šumperk, který získal celou řadu prvních míst v národních i mezinárodních sborových soutěžích, impozantní vánoční koncert v bývalém dominikánském kostele Zvěstování.

 

Na pozvání starosty, senátora Zdeňka Brože a jeho zástupce Mag. Tomáše Spurného bylo první slavnostní vyhlášení ceny "Johnny" Kleina za česko-německé porozumění ukončeno recepcí na radnici.

Verleihung des „Johnny“ Klein-Preises für die deutsch-tschechische ...

https://www.koschyk.de

 

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf

 

 

 

České národní listy

www.ceskenarodnilisty.cz