Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poznámka k odsunu

19. 5. 2013

Prof. PhDr. Jiří Frajdl, CSc.

 

Sudetoněmecké organizace tvrdí, že vysídlení. německého obyvatelstva z území Československa není možno zdůvodnit. Česká vláda se opakovaně dopouští chybného jednání, když i před světovou veřejností neuvádí objektivní skutečnosti. Po stránce morální nikdy Německo nevysvětlilo, jaké svobody by poskytlo českému národu; kdyby vyhrálo válku. Protektorátní realita je světově známa. Který stát by si na svém území ponechal občany, kteří připravovali útisk domácího obyvatelstva a aktivně podporovali agresivní války proti svým sousedům? .

Stačí uvést, že podle německých pramenů 4. prosince 1938 nacistická propaganda sdělovala, že pro A. Hitlera hlasovalo 2 152 256 Němců v pohraničí. Státních občanů s volebním právem. Devadesát osm procent Němců. Proti připojení k nacistickému Německu se vyslovilo 26 697 Němců. Motiv? Nechtěli nacismus a realizaci fašistických poměrů. Gestapo uvádělo, že nechtěli válku.

 

Meziválečné Československo bylo demokratickým státem. Za rozbití liberálního státu vydalo nacistické Německo všem aktivním účastníkům »Medaile za osvobození Sudet«. Vyznamenání tohoto typu byla udělována až do 31. prosince 1940. Vyžadoval se souhlas místní nacistické organizace a nesměly být negativní připomínky ze strany bezpečnostní služby, gestapa a.oddílů zbraní SS. Pohraniční Němci se vyznamenáním chlubili, urychlovalo kariéru. Medaile byla vydána proti podpisu pro 1 162 617 osob. Když nacisté dosáhli svého cíle, zůstal ještě státní útvar Česko-Slovensko, nazvaný pomnichovská republika. Němci zde již ve větší míře nežili, nebylo koho osvobozovat. Nicméně zájmem Německa bylo zničit tento stát. Angažovaně se zapojili i příslušníci Sudetoněmecké strany. Dostali za zásluhu vyznamenání s názvem „Pražský hrad“ v počtu 134 563 kusů. K tomu je nutno připojit poznatek, že Německo bylo iniciátorem a podporovatelem odtržení Slovenska, aby byl k dispozici argument, že československý stát se sám rozpadl. Je vhodné připomenout v Evropě známou skutečnost, opakovanou v první i druhé světové válce, že tam, kde Němci nemají postavení hegemona, jsou utiskovaní.

 

Česká veřejnost by měla vědět, že se Německo dodnes nevyrovnalo se škodami, které okupace způsobila v českých zemích a na Slovensku. Nemluví se o obětech na životě a o morální pokleslosti, kdy se Čech postavil na odpor proti nacismu, tedy i proti válce, a byl popraven za vlastizradu či velezradu. Ani tresty domácím kolaborantům Kuratoria, Národního souručenství, Vlajky apod. nebyly důsledně řešeny. Dnes totiž víme, že ze stejného prostředí nám znovu vyrostli noví kolaboranti, podporovatelé aristokrata, který by rád postavil prezidenta E. Beneše před soud. Zeptám se, před nacistický?

Říšští protektoři pro Čechy a Moravu zakazovali uveřejňovat informace , že se Hitler v rámci mnichovského diktátu zmocnil také 140 obcí, kde žila většina Čechů, což bylo i proti zločineckým pravidlům z mnichovské konference, která vydala do spárů fašismu německé demokraty a Židy. Pro nedostatek místa mohu uvést jako příklad zábor obce Žárek, ve které nežil ani jeden Němec, ale obec byla připojena k Německu. I dnes lze sestavit seznam obcí, kde Němci neměli početní převahu, ale naše vláda o to nestojí. Opět kolaborace. Na obranu Československa byly vytvořeny jednotky „Stráže obrany státu“, složené z celníků, četníků, policie a vojáků. Válka ještě nebyla , přesto bylo teroristickými složkami z Německa zavražděno 312 mužů a dalších 436 bylo zraněno. Upozorňuji, že válka nebyla. Francie a Velká Británie tomu jen přihlížely. Ztratily autoritu u liberalistického a demokratického Československa. Na německé straně žádná opatření.

Nacistické bezpečnostní organizace pouze oznamovaly, že tato teroristická a diverzní aktivita se dařila díky podpoře německého civilního obyvatelstva. Stejný poznatek o podpoře Němců oznamovaly i čs. bezpečnostní orgány. Proto také tak vysoký počet vyznamenání přívržencům henleinovců. .

 

Nelze srovnávat transporty Židů a vystěhování Němců. Židé šli do plynu, německé obyvatelstvo, s výjimkou antifašistů, šlo jen do Německa, a to nebyla plynová komora. Neobstojí ani dnešní tvrzení, že okolní svět s transferem Němců nesouhlasil. Souhlasil, neboť vysídlené německé obyvatelstvo přijal na území, které spravoval. A přehmaty na české straně? Byly důsledkem zjištění, že i k datu kapitulace německá armáda, SS, gestapo, bezpečnostní policie apod. vraždi nejen české občany, ale i Poláky, Slováky, Francouze, italské občany apod. Skutečnost, že byl oznámen odsun německého obyvatelstva, omezila odvetu Němcům a nacistickým složkám. Což Němci nerealizovali masovou likvidaci židovského obyvatelstva, slovanských národů, partyzánů, komunistů apod.?

Mezinárodní tribunál v Norimberku prokázal zločinnost německého nacistického režimu. Ale ani to nestačí domácím kolaborantům a jednomu proněmecky myslícímu aristokratovi, který se chtěl stát českým prezidentem a vydat nás znovu germánskému útisku.

 

 

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz