Jdi na obsah Jdi na menu
 


POVÁLEČNÝ ODSUN NĚMCŮ: Odsun Němců byl zcela zákonný - vyhnání to nebylo!!!

5. 3. 2013

Článek »Odsunem unikli soudům« v Haló novinách se zabývá stále nastolovanou snahou prosudetských živlů zpochybňovat oprávněnost odsunu Němců z osvobozené vlasti po 2. světové válce. Proto je nutné objasnit právní stránku otázky o vině či nevině Němců a odsunu vůbec.

Všichni Němci, kteří v roce 1939 po přepadení ČSR německou armádou požádali o říšskoněmecké státní občanství, se jako českoslovenští občané »spojili s cizí mocí, a to za zvýšeného ohrožení republiky ve zřejmém úmyslu zničit samostatnost republiky« - řečeno slovy zákona - k čemuž i z mezinárodního pohledu svým hromadným aktem výrazně přispěli. To nemůže nikdo popřít! Již tímto aktem byla u každého Němce, který takto získal říšskoněmeckou státní příslušnost, zcela naplněna skutková podstata trestného činu velezrady podle tehdejšího trestního práva.

Po osvobození našeho státu v roce 1945 zůstali tito Němci na našem státním území jako cizí státní příslušníci. Vzhledem k jejich velezradě měl náš stát podle tehdy platných zákonů plné právo na jejich vyhoštění i bez soudu podle příslušných správních norem. Nebylo nutné zabývat se každým Němcem zvlášť. Zcela dostačujícím důkazem o vině byla říšskoněmecká státní příslušnost. Z těchto důvodů rozhodnutí o hromadném odsunu bylo zcela v souladu s tehdejší zákonností — i mezinárodní!

Nevinní Němci byli pouze ti, kteří se o říšskoněmecké státní občanství nepřihlásili, a ti ani nebyli do odsunu zařazeni. Stejně byli z odsunu vyňati další němečtí občané pro jejich zásluhy ve prospěch Čechů a české země.

Je pravda, že v průběhu odsunu došlo i k excesům. Avšak kdo je chce českému národu vyčítat po bezprostředně prožitých hrůzách šesti let německé okupace? Vždyť sotva německá armáda překročila v březnu 1939 naše hranice, začali právě zdejší Němci surově napadat a zatýkat především komunisty, sociální demokraty a pokrokovou inteligenci a ještě v posledních dnech války vraždili a mučili naše občany a mnohde i po vyhlášení míru!

Nelze ani pominout, že Němci připravovali vyhlazení a zotročení českého národa a skutečně umučili a povraždili přes 360 tisíc nevinných českých občanů. Právě tito němečtí spoluobčané nám po celou dobu okupace vyhrožovali gestapem a vystěhováním na Sibiř – pan továrník Baťa nabídl okupantům, že zorganizuje a provede vystěhování českého národa do americké Patagonie – a dnes je ve Zlíně modrým panstvem uctíván!

Statisíce mladých lidí byly vytrženy ze svých domovů a zavlečeny do Německa na otrocké nucené práce o hladu a v nebezpečí bombardování — zažila jsem to — a mnohde se s nimi surově zacházelo a byli i biti - v továrnách IG Farben. Kolik českých chlapců a děvčat zahynulo při bombardování!

Ihned po obsazení našich zemí vyrabovali »sudeťáci« české sklady, bohatě zásobené potravinami a ostatním zbožím a německá armáda si vylepšila své vyzbrojení českými zbraněmi, tanky, letadly, municí apod. prvotřídní světové kvality.

Po celou válku měli Němci výrazně vyšší mzdy, vydatné příděly potravin i ošacení z našich zásob, z našeho hospodářství, z české práce špatně placené. Češi dostávali jen hladové příděly, a když se pokusili obstarat něco na venkově — třeba jen bochník chleba, i ten byl vzácný — tak to bylo pod hrozbou kriminálu a koncentráku.

Uvedené nezvratné skutečnosti nelze proto pominout při posuzování odsunu, který byl i tehdejšími vítěznými mocnostmi hodnocen jako velice humánní právě s přihlédnutím k prožitému utrpení a německé krutosti. Na hrůzy hitlerovské okupace nesmí náš národ zapomenout!

Je to hanba, když se pravicové panstvo snaží vymazat tuto minulost z paměti zejména mladých lidí, když umožnilo, aby zástupce odsunutých Němců a jejich potomků, organizovaných v německém landsmanšaftu, Posselt, prováděl u nás své čachry a »opucovával« své sudeťácké soukmenovce, když české soudy umožnily, aby se německé šlechtě vracely majetky, aby v naší zemi oficiálně vystupovaly fašizující se organizace s fašistickými symboly a ještě je jim poskytována policejní ochrana.

Je to nesmírná hanba, když volený zastupitel města Brna René Pelán nedávno beztrestně zhanobil pomník padlých sovětských osvoboditelů. Skutečnost, že nebyl okamžitě po tomto činu vyhozen z funkce místostarosty a ze zastupitelstva, je ostudou města Brna a jeho občanů. To již zapomněli, jak tvrdé boje tam v roce 1945 probíhaly v posledních dnech války, kolik tam padlo sovětských vojáků i Čechů a že bez sovětské armády by Němci srovnali město se zemí a Brňany zmasakrovali tak, jako v dalších českých obcích, přes které utíkali na západ? Za všechny připomenu obec Leskovice u Pelhřimova. Tam německá jednotka složená ze sudeťáků přepadla a zmasakrovala občany, obec zapálila a živé děti přibíjeli na vrata hořících stavení!

Kolosální ostudou pak je, když první muž republiky, expředseda vlády Topolánek opakovaně veřejné pronášel známé Hitlerovy výroky a nejen jeho soukmenovci k tomu mlčeli.

Čekají nás volby. Pomůžete znovu k moci modré zlodějně, korupci, hulvátství a nesmírné modré drzosti, když se ani netají tím, že jimi vyrabovanou ekonomiku, rozprodaných 70% lukrativních podniků - především Němcům - a prázdné kasy chtějí »zaflikovat« na úkor důchodců, rodin s malými dětmi, zdravotních výhod získaných za »komunismu« apod.? Pomůžete jim nejen svými hlasy, ale i tím, že vůbec k volbám nepůjdete a tím jim uvolníte prostor k úspěchu?

Napsala: Jarmila NOVÁKOVÁ