Jdi na obsah Jdi na menu
 


PhDr. Jiří Jaroš Nickelli - Omyly a nebezpečí církevních restitucí. Ministerstvo kultury hlasatel pobělohorského lupu?

5. 3. 2013

Ministerstvo kultury bývalo v historii tohoto státu téměř vždy obráncem památek, kulturního rozvoje a civilizovaných tendencí. Stal se dnes opak? Paní ministryně kultury hlásá něco, co tady nebylo od doby pobělohorské katastrofy. Hlásá oprávněnost a dokonce potřebnost tzv. církevních restitucí - ve skutečnosti restaurací majetkového vlivu a moci největší církve u nás - církve římské. Uvědomuje si vůbec paní ministryně, co to tu národu hlásá ? Když praví, že zákon o pozemkové reformě z roku 1947 podle ní "naplňovali až komunisté", že tím pouze farizejsky zakrývá rozhodnutí demokratického státu z doby před únorem 1948 - jenž se v pojetí obránců restitucí stal jakýmsi kladivem na čarodějnice? Uvědomuje si paní ministryně, jak její obrana dokonce protiřečí i restitučnímu zákonodárství, jehož cílem podle vyjádření dr.Rychetského, hlavy Ústavního soudu, neměla být náprava, nýbrž jen zmírnění nastalých křivd nedávných dějin?? Ovšem to podstatné je, že naplnění tzv. církevních restitucí přinese takový rozkol národa a takovou společenskou restauraci, jaká tu vskutku nebyla od Bílé hory ! Všechny námitky obhájců těchto restitucí, že je nutnou zabránit soudnímu vymáhání restitucí církvemi a skončit dlouholetou blokaci majetků obcí a institucí, jsou naprosto bludné, liché. Naopak - pokud nastane rozvoj těchto restitucí, dojde nepochybně k takovému soudnímu kataklysmatu ve státě, o jakém se církevníkům ani nesnilo. Nebudou se soudit oni - budou se soudit povinné osoby v restitucích. Čertovo kopyto stávajícího zákona je ukryto právě v požadavku prokázat tzv. restituční titul podle všech regulí. Tam, kde bude náklonnost vydavatele majetku k církvím, to pochopitelně uplatněno nebude, leč i tam to může kdokoli z veřejnosti napadnout a požadovat naplnění zákona. A nastanou soudy - a další blokace majetku. A protože soudy tohoto typu u nás trvají dobrá dvacetiletí, máme se na co těšit... Zhoubnost takto prováděných restitucí se tedy bude muset prokazovat opět - jak je u nás zvykem - až nastalými katastrofami??

Další mefistofelské nebezpečí těchto restitucí spočívá v dominovém efektu, který nepochybně přinesou. S požadavky nastoupí nejen řád německých rytířů - který nesmí restituovat z podstaty již nejen dle dekretů, ale především dle Pařížské reparační dohody, jíž je republika signatářem - ale i další německé spolky, zejména sudeťáci.

Chce vláda naplnit jejich požadavky a zničit republiku?? Přitakává takto nastavenému vývoji i ministerstvo kultury??

Vždyť ministerstvo kultury si musí být vědomo toho, že nadměrně vzroste vliv jediné mocné církve, jež se tak stane největším pozemkovým vlastníkem ve státě! Že tato církev se stane de facto jedním z největších podnikatelů v zemí! Že tato církev takto de facto bude mít vliv nejen na rozvoj a charakter zaměstnanosti v republice, ale že tím bude ovlivňovat i politické a společenské postoje zaměstnaných! Tak se v sekulárním, světském, laickém státě stane jedna církev, řízená z jiného státního území, doslova a do písmene "jakýmsi státem ve státě". A to už neřešíme vývoj korupce a nepotismu v případ užívání tak obrovských majetků - za předpokladu, že církev nebude tyto majetky spravovat přímým řízením, ale přes různé společnosti, nikdo nemůže zajistit vyvádění penězotoků a pěnězovodů pryč ze státu do kapes soukromníků tu i za hranicí! Stojíme tu opět před dalším svérázným "tunelem majetků", který ve svém důsledku může poškodit i tu církev samotnou?? Na tyto zajisté oprávněné otázky ovšem ministerstvo kultury pravdivou odpověď nenalézá - a proto o nich cudně mlčí.

Nakonec jen tolik - nejen majetkový, ale také morální rozměr těchto tzv. restitucí vytváří v národě propast hlubší Macochy. Po naplnění těchto restitucí se může stát, že se část věřících odvrátí od "církve majitelky, od církve mamonu", od církve, jež nadřadila pozemské statky nad pravdu Boží - přestože nás její představitelé marně přesvědčují o "opaku". Licoměrnosti jejich Eminencí pana Duky a pana Graubnera občany v té věci nepřesvědčují. Každopádně tyto restituce nepřinesou všem církvím - nejen té římské - nic dobrého. Naopak - utvrdí jen dosavadní společenský a mravní rozval v naší zemi. ČSBS Boskovice

 

  www.ceskenarodnilisty.cz