Jdi na obsah Jdi na menu
 


PhDr. Jiří Jaroš Nickelli - Fašistický útok na profesora Hrocha

5. 3. 2013

Kauza trvá dál ?

 

Městský soud v Brně opět rozhodl v kauze anonymních útoků na profesora filosofie Masarykovy university. Po odvolání pana anonyma soud znovu potvrdil vinu obžalovaného. Naznal, že útoky na profesora Hrocha anonym prováděl jak z počítače na fakultě, tak i ze svého domácího počítače..Anonym vyhrožoval po řadu měsíců profesorovi Hrochovi - členu naší boskovické ČSBS - smrtícími útoky. Manželka profesora Hrocha - rovněž členka naší organizace ČSBS Boskovice - se z těchto útoků svého času nervově zhroutila. Profesorova rodina tak byla vážně poškozena. Soud opět rozhodl - anonym se musí profesoru Hrochovi oficiálně omluvit, zaplatit 50.000 Kč pokuty, a v případě neplacení nastoupit trest 2 měsíců vězení. V kauze po pravomocném rozsudku je nepochopitelná obhajoba anonyma děkanem fakulty, který údajně tvrdil,že "jeho čin je bezvýznamný, protože se nedopustil trestného činu za nějž je sazba nejméně rok" (!!) To charakterizuje "cosi shnilého ve státě fakultním...".

 

Nejzávažnější ovšem na celé kauze je médii pečlivě zamlčovaná skutečnost,že anonym se vydával za v té době ještě žijícího fašistu,bývalého válečníka Waffen SS wehrmachtu von Schoellera. Osoba von Schoellera je v kauze velmi důležitá. Utoky na profesora Hrocha totiž začaly poté, co profesor odhalil s námi odbojáři v Doubravici nad Svitavou informační desku, na níž byl uveden válečník Philipp von Schoeller jako zeť knížete Salma z Rájce. Kdyby kníže Salm neudělal za celou okupaci nic jiného, než jen souhlasil se sňatkem své dcery s hrdlořezným válečníkem wehrmachtu, byla to "kolaborace jako Brno", jak říkáme my Češi z Moravy.

 

Masmédia v kauze Salm neustále zatloukala osobu von Schoellera, aby nepřitěžovala v kauze restituce rodiny Salmů. Sňatek Idy Salmové s von Schoellerem, jehož otec byl významný rakouský nacista, bankéř a průmyslník, který mimo jiné i doprovázel Hitlera při jeho návštěvě Itálie roku 1934, samozřejmě nijak nelichotí profilu rodiny Salmů. Proto tisk neustále blábolil smyšlenky o "nejasném motivu a záhadách anonymova chování". Pro restituci bylo zapotřebí vyprat rodinný štít Salmů a Schoellerů do nejjasnější arijské čistoty. Proto je celá léta zatloukán hrdlořezný bojovník wehrmachtu z 6.regimentu těreckých kozáků Pannwitzovy divize, vyznamenaný mnoha nacistickými a také vysokým ustašovským metálem. Toto vše média po léta tajila - a jak vtipně poznamenaly Kulturní noviny - vytvářela záměrný "mediální paobraz" celé kauzy. Jak se nyní ukazuje - zcela neúspěšně. Ale aspoň se snažila zamlžit kauzu, seč mohla...Dnes po konci restituce Salmů, úspěšně pohřbené nedávným úradkem Ústavního soudu, jsou tyto aktivity médií nejen zbytečné, ale též zcela nesmyslné.

 

Jméno fašisty von Schoellera, který měl jako mladý nadporučík wehrmachtu mimo jiné vyznamenání za boj muže proti muži v počtu nejméně tří (boj na útočný nůž) spojuje hned čtyři soudní kauzy - kauzu pamětních desek v Doubravici, kauzu knihy CUI BONO RESTITUCE, kauzu anonymního útoku na profesora Hrocha a konečně kauzu trestního oznámení legionáře Hříbka na odvlečení židovské rodiny MUDr. Ippena, nájemníka knížete Salma. Ve všech těchto kauzách se vyskytují skrytě či manifestně odkazy na příbuzného Salmů von Schoellera v různých souvislostech.

Nyní, když pravda po letech zamlčování a utajování postupně vyplývá na povrch jako olej na vodě, se ukazuje spojitost anonyma s kauzou Salm-Schoeller ve zcela jasném světle. Profesor Hroch si vysloužil fanatickou nenávist určitých kruhů poté, co jednak odhalil informační desku v Doubravici spolu s naším ČSBS, kde je spojitost knížete Salma s von Schoellerem zapsána, jednak po svém vystoupeni v televizi, kde prohlásil, že je ostudné napadat pamětní desky odbojářů žalobkyněmi,které byly manželkami takových válečníků,jako byl von Schoeller. Anonym využil těchto faktů k svému fašistickému útoku. Anonyma ovšem rozezlila i další odborná činnost profesora Hrocha. Profesor Hroch je světová kapacita v oboru hermeneutiky. Přednášel ji v Oxfordu i v U.S.A. Zabýval se mimo jiné i hermeneutickým (filosoficky významovým) rozborem poesie Vladimíra Holana, zejména jeho básně Panychida, věnované boji sovětských osvoboditelů s nacistickým morem, a rozborem tzv. "řádění Wotana" nacisty uznávaného germánského boha proti Slovanům. Toto vše provokovalo zášť anonyma k hulvátským útokům, plným doslova árijského nadlidství. Přitom je mimo diskuzi, že profesor Hroch nikdy neprojevil sebemenší zášť proti německému národu a jeho kultuře. Naopak, po celou odbornou kariéru se zabýval filosofií známého filosofa Gadamera. Zabýval se též tvorbou německého klasika Hölderlina, což mu anonym naprosto nesmyslně také vytýkal, jakoby Slovan neměl právo na zhodnocení díla německého básníka (!!) Anonymovo jednání z tohoto hlediska patří spíše než do oboru trestního práva do oboru psychologie a psychiatrie, pro evidentně i laika zjevné manické, obsesivní, deviantní projevy. Podle nás odbojářů jde o projevy sociopata.

Naši odbojáři to označují za jednání "slovního Breivika". V naší boskovické organizaci odbojářů máme smutné zkušenosti rovněž s anonymními listy, které nás už léta napadají pro odpor k nacistickým a tendenčně pojatým církevním restitucím, a činnost proti oslavě nacismu a kolaborace. Ani policie neodhalila jejich pachatele.

 

Případ má ovšem daleko širší morální a politický rozměr. Na Masarykově universitě od doby jejího založení v roce 1919 se nestalo, aby na její půdě se objevil fašistický útok, navíc v prostředí katedry filosofie. V tomto ohledu sluší připomenout dějinný fakt - katedru filosofie zdejší university založil přítel TGM slovinský rodák profesor Rostohar. Ten za II. světové války bojoval v řadách partyzánského odboje proti hitlerovcům ve svém rodném Slovinsku. Proto je tím děsivější skutečnost, že kauza fašistického anonyma vyvolala na univerzitě názorové rozkoly. Univerzita, která proslula oběťmi nacismu - připomeňme jen kapacity profesory Tvrdého, Dostála, Groha umučené nacisty! - se stala po převratu roku 1989 a po nástupu proklamativní demokracie místem hanebného řádění anonyma. A katedra filosofie (!!) nejen nepodpořila svého pracovníka, ale dokonce proti němu napsala prohlášení. Jen díky podpoře akademického senátu a zdravému jádru studentstva se nakonec profesoru Hrochovi dostalo určité satisfakce. Ovšem zatím se mu nedostalo plné satisfakce v masmédiích. Proto také píšeme tento příspěvek. Věříme, že i jeho Magnificence pan rektor, o němž se ví, že se postavil za pana profesora Hrocha, zjedná časem nápravu rozháraných poměrů na universitě, nesoucí jméno presidenta Osvoboditele. Zatímco profesor Hroch odchází do důchodu, máme nepotvrzené zprávy,že anonym na fakultě zůstává. My, absolventi této university, si přejeme, aby ozdravění poměrů nastalo co nejdříve. Aby si universita jméno TGM vskutku zasloužila. Otázka do budoucna zní - co učiní Nejvyšší soud ? Potvrdí současný pravomocný rozsudek - anebo osvobodí fašistu anonyma ?

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz