Jdi na obsah Jdi na menu
 


PhDr. Jiří Jaroš Nickelli - Colloredům netřeba cukrovat nevrácení majetku!

5. 3. 2013

Když jsem četl zprávu ČTK (Metro 25.4.2012) "Je to jisté: Zámek Opočno zůstane v rukou státu" ,samozřejmě jako odbojář jsem se velmi zaradoval nad titulkem. Kauzu jsme léta sledovali se sdružením Linie práva, a proto jsem celkem dobře zpraven, o co jde. Ovšem následující řádky zprávy mne uvedly do staročeského "divoku", jazykem našich slovenských bratří "do pomykova". Zpráva uvádí, že Ústavní soud po čtyřletém zkoumání (!) odmítl stížnost dědičky původních majitelů s tím,že po válce zůstal zámek v držení státu. Proto se na zámek nevztahovaly restituční zákony. Až potud je vše v pořádku. Ležící německý majetek je podle Pařížské reparační dohody, jíž je ČR signatářem, i dle dekretů, majetek podléhající konfiskaci, jenž se nikdy nesmí vrátit zpět do německých rukou. Tečka.

Ovšem dále je informace, která musí všechny znalce kauzy - a ostatně i všechny vlastenecké občany republiky - uvést do varu. Je to ostudná věta :Ústavní soudci už dříve konstatovali,že restituční zákonodárství nemohlo napravit všechny křivdy minulosti". O co tu jde, pánové ? Tak nebozí restituenti byli "připraveni o majetek nemožností státu řešit křivdy minulosti" ??

Opak je pravdou. O žádnou křivdu minulosti nešlo. Nebudu citovat všechny publikace a články týkající se letité kauzy tzv. restituce Colloredo-Mansfeldů opočenské větve. Uvedu pouze jedinou renomovanou práci, a to pětisetstránkovou knihu pana docenta Josefa Bendy, "Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989", který se případem odborně a podrobně zabývá. Vyšla v roce 2010 ve Studíích Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. Jedním z recenzentů byl renomovaný odborník na ústavní právo a na dekretální problematiku univ. prof.JUDr. Václav Pavlíček, CSc., profesor ústavního práva na Karlově univerzitě.

Pan docent Benda přesně a vyčerpávajícím způsobem analyzoval kauzu. Uvedl pravé dokumenty, z nichž vyplývá, že Dr. Josef Colloredo-Mansfeld se německé konfiskaci bránil výtkami, že nikdy nebyl osobou nepřátelskou Říši (!!) a dokonce tím, že zažaluje ty,kdož ho obviňují z nepřátelství proti Říši, pro urážku na cti (!) (viz str. 222-223 citované knihy). Pan dr. Colloredo dokonce poukazoval na německý a árijský( !!) původ své sestry. Pro dr. Josefa Colloredo-Mansfelda se ohnivě angažoval i jeho švagr SS-Hauptscharführer Helmuth Rabl, kterému se přiznávaly nesmírné zásluhy o rozvoj nacistického hnutí v Rakousku (!!) Dr. Josef Colloredo-Mansfeld také navštívil se sestrou říšského protektora Konstantina von Neuratha 5.ledna 1941 (!!). Po konfiskaci majetku z hospodářských a vojenských důvodů dostal dr. Colloredo ubytování ve vile Ing. Dr .Františka Skořepy, deportovaného do koncentračního tábora (!) Zde byla způsobena škoda, kterou na Colloredových Ing.Dr.Skořepa po osvobození vymáhal v hodnotě 79.572.60 Kčs zcela marně (!! - str.224 citované knihy). Je samozřejmý fakt, že pan dr. Colloredo podepsal Fragebogen, což konstatoval sám Ústavní soud v nálezu roku 2004 a hodnotil to jako projev zrady v době mimořádného ohrožení státu agresorem, který v okupované vlasti prováděl germanizaci.

Závěr je jasný - Opočenským Colloredům není vůbec třeba cukrovat výnos o nevrácení majetku, který právem konfiskoval stát. Výklady o tom, že Colloredům byl majetek konfiskován z důvodu jakéhosi dokonce i rasového (!!), patří již ve světle Bendovy vědecké práce do říše bajek, A to nehovořím o dalších knihách, jako byla studie dr. Šuly z Hradce Králové o opočenských Colloredech, která se stala základem pro rozhodování Ústavního soudu v ruce 2004, nebo studie Národního památkového ústavu v Pardubicích, kde byla kauza pravdivě a přesně rozebrána. Rovněž proslulá žalovaná kniha CUI BONO RESTITUCE naprosto pravdivě popsala celou kauzu - a pikantní je, že v tomto směru žalována nebyla ! Jen díky statečnosti a morální odvaze Národního památkového ústavu v Pardubicích, který se nedal uhrozit všemožnými útoky, a s ním spojeného sdružení Linie práva, byl vzácný kulturní majetek Opočno zachován státu. Tím se však naši "invesigativní novináři" neráčí zabývat. Je doslova hanbou státu, že namísto aby byli pracovníci Národního památkového ústavu v Pardubicích vyznamenáni za záchranu státního majetku, cukruje se opočenským Colloredům jejich porážka u ústavního soudu hotovými nesmysly. Je něco shnilého - nikoli ve státě dánském, ale ve státě českém ! To by si měli uvědomit snad nejen novináři z ČTK, ale především ti kompetenti, kteří rozhodují o tak závažných věcech pro stát.