Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizační struktura Svazu vyhnanců (Bund der Vertriebenen, SV/BdV )

31. 12. 2017

Organizační struktura Svazu vyhnanců (Bund der Vertriebenen, SV/BdV )

Z pochopitelných důvodů se česká veřejnost zabývá především tzv. Krajanským sdružením Němců odsunutých z Československa, jeho požadavky, plány, cíli. Toto sdružení je však pouze jednou ze složek tzv. Svazu vyhnanců, který, jak jeho složení ukazuje, představuje, podle našeho názoru nebezpečí pro řadu evropských států. Pro informaci potřebnou k získání nadhledu uvádíme členské organizace tohoto svazu.

V současnosti SRN pracuje s německými menšinami velmi intenzivně. Podporuje je silně finančně, diplomaticky, někdy dokonce i proti státům, jejichž jsou občany, např. v Polsku. Tamní německá menšina se těší dokonce i velké pozornosti A. Merkelové, kancléřky SRN. Finance plynou německým menšinám z několika kanálů, z ministerstva zahraničních věcí, vnitra, z německých ambasád a specializovaných institucí pro práci s německými menšinami v zahraničí. Loajalitě těchto menšin se spíše těší SRN, než státy, jejichž občany jsou.

I když v mezinárodním právu platí princip reciprocity, jsou německé menšiny často privilegované. Menšiny řady států žijící v Německu, pak ani na práva národnostních menšin nedosáhnou. Např. Češi, Slováci, Poláci. Proto by měla platit zásada, že německé menšiny mají taková práva, jaké mají menšiny dalších států v Německu. Ani o fous více, či méně.

1) Německo-baltické krajanské sdružení
2) Krajanské sdružení (dále jen KS) Švábů z Rumunska
3) KS Berlín-Marka Brandenburg
4) KS Němců z Besarábie
5) KS Němců z Bukoviny
6) Svaz Gdyňanů
7) KS Němců z Dobrudže a Bulharska
8) KS dunajských Švábů z Jugoslávie
9) KS karpatských Němců Slovenska
10) KS Němců z Litvy
11) KS Horních Slezanů
12) KS východních Prusů
13) Pomořanské KS
14) KS Němců z Ruska
15) KS sadhmarských Švábů
16) KS Dolního a Horního Slezska
17) KS sedmihradských Sasů
18) Sudetoněmecké KS
19) KS Němců z Maďarska
20) KS Visla-Warta
21) KS Západní Prusko

Organizační struktura Svazu vyhnanců je propojena od domovských skupin až k 16 zemským skupinám. Umožňuje společné a rychlé reakce na nově vznikající realitu. Svaz vyhnanců každoročně pořádá tzv. Den vlasti, kterého se zúčastňují představitelé, nejen jejích složek, nýbrž i mnozí čelní politikové Německa, dokonce i diplomaté. Akce probíhají v Berlíně i v řadě dalších míst Německa.

 

https://scontent.fprg1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/26112451_1442244639232386_186294556030022526_n.jpg?oh=06c19212c6fd69ef2cb7cc6e805d6048&oe=5AF973E0