Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nepotřebujeme žádné hodnocení našeho národa

5. 3. 2013

Nedávné úmrtí europolance Otty von Habsburga přivedlo na obrazovku České televize jednoho našeho českého politologa či publicistu ve zpravodajském pořadu.~ pořadu. Je jistě chvályhodné, že se tak detailně zajímal o činnost a osudy tohoto vlivného muže. Zarážející však je, že byl v této své badatelské činnosti jednostranný a svoje stanoviska prezentoval z pohledu současné doby.

Naprosto opomenul dát je do kontextu s událostmi, které předcházely. A tak jsme se od něho, snad ne historika, mohli dozvědět odsouzení doby, kdy bylo od nás vystěhováno pronacisticky smýšlející německé obyvatelstvo se šokujícími slovy, že s těmi, kdo za tím stáli, by si dnes už nikdo ani ruku nepodal. Nevím, proč si televize bere do svého vysílání tak zvané odborníky, kteří nevědí, že vysídlení Němců z Polska, Maďarska a Československa je pro všechny závazné z usnesení vítězných mocností, které je součástí Postupimské konference, která potvrdila závěry Jaltské konference.

Jak je zřejmé, autor shora uvedených slov nebere v úvahu, že Německo, které válku vyvolalo a zanechalo za svého dobyvačného tažení miliony mrtvých, zničená území a nesčíslné množství zbídačelých pozůstalých, válku prohrálo. Naneštěstí se na této tragické evropské historii podíleli i Němci, žijící v Československu. A zase se opakuje doba, kdy míru a soužití nepřátelské síly začaly likvidovat usnesení Versailleské mírové smlouvy, tentokrát však Postupimské konference.

Tyto výroky komentoval moderátor slovy, jak se Otta von Habsburk stavěl ke vzniku České republiky a Československa.

Jsme národ s obrovským kulturním, vědeckým a mírovým potencionálem, což dokázal přes všechny snahy sousedních národů si ho podmanit, případně úplně zlikvidovat a vymazat z mapy střední Evropy. Nepotřebujeme žádné hodnocení svého národa!

Posluchač musel odcházet od televize s přesvědčením, že nastala doba, kterou máme v živé paměti. Nejen kdysi porušení Versailleské smlouvy, ale nyní soustředěný útok na zpochybnění závěrů Postupimské konference.