Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nepoctivé úmysly sudeťáků

5. 3. 2013

Nelze mlčet

 

Otevřený dopis Sdružení Msgre Jana Šrámka - SJŠ. adresovaný Předsednictvu KDU-ČSL. k rukám předsedy MVDr. Pavla Bělobrádka - Palác Charitas, Karlovo náměstí v Praze

 

Vážení,

zdánlivě se zpožděním se na Vás obracíme, neboť výroční Aktiv SJŠ uskutečněný v Uherském Brodě 4.3.2012, což bylo znovu potvrzeno i na mimořádném aktivu 13.5.2012, nás zmocnil adresovat rozhodný nesouhlas, jak se strana nám ideově příbuzná, ne politicky blízká, bohužel chová. Co máme na mysli a co nás vede k tomuto závažnému konstatování? Podle skutečností stále se opakujících máme potvrzeno, že vedení KDU se setkává, dokonce vítá v Ústředí Charitasu čelní představitele Sudetoněmeckého Landsmanschaftu (dále jen SL), organizace nepřátelsky zaměřené vůči Čs. republice od svého vzniku. Tím je pošlapáván odkaz Msgre Jana Šrámka! Ví o tomto sbližování i řadoví členové KDU? Pochybujeme, neboť máme za to, že to neví ani funkcionáři z terénu. Pro celkovou informaci dodejme, že SL vyvíjí agilní činnost nejvíce v Bavorsku, v plné součinnosti s tamní vládnoucí CSU, jakož i v Rakousku, podporovaná tamními pravicovými kruhy. Ve svých programových dokumentech tlumočí SL revanšistické požadavky, v nichž dokonce trvá na platnosti hanebného diktátu z Mnichova r. 1938.

Nepoctivé úmysly sudeťáků a jejich současných přičinlivých potomků odmítl po r. 1948, po státním převratu u nás, i vlastenecký exil zastoupený výraznými osobnostmi. Uveďme Dr. Petra Zenkla, Dr. Huberta Ripku, Dr. Jozefa Lettricha a další. V tomto názoru byli za jedno i činitelé lidoveckého exilu - Dr. Adolf Klimek, Dr. Bohumír Bunža a jiní. A tak to nadále odmítají veškerá seriozní společenství různých politických směrů u nás. Je však zarážející, že ve jménu odpuštění, jsou to i někteří představitelé vyššího kléru, kteří si počínají přinejmenším podivně. Zapomínají tito preláti na oběti z řad věřících, ale též z řad věrného kněžstva, umučených bestialitou německého nacismu v letech 1939 - 1945? Na tragický úděl např. publicisty Dr. Alfréda Fuchse, na poslance Františka Stanislava, starosty z nám blízké Strážnice, na lidického faráře P. Josefa Stemberku? Ano, je třeba odpouštět, ne však zapomínat!! - Lidice, Ležáky, Ploština, Prlov, Javoříčko, Salaš, ad., jsou hrůznými důkazy o hitlerovském bezpráví. A zde je nutno uvést, že mezi nejaktivnější pomahače gestapa patřili právě sudetští Němci, předkové současných revanšistů. Uměli dobře česky! Dokumenty dokládají i to, jak byl už v osudovém r. 1938 freneticky vítán diktátor Hitler od Chebu až po Liberec. Kým byl vítán? Těmi, co v r. 1945 prchali před spravedlivým hněvem našich dědů a otců, poté co vykrvácelo na 360.000 příslušníků našeho národa!

Vážení, jsme také přesvědčeni, že je zneužíván v názvu Vaší strany doplněk - ČSL. Těch pochybností je více, ale v souvislosti, že právě v Charitasu je vítána delegace SL, je to až ironií. Totiž, že se tak děje na Ústředí zbudovaném kanovníkem P. Bohumilem Staškem v r. 1934, zemským předsedou ČSL, rozhodným odpůrcem henleinovců a trpitelem z Dachau. Není možné tušit, jak by se k tomuto Vašemu jednání postavil právě on, ale víme to, že po návratu z koncentračního tábora v r. 1945 měl až rozhodné kázání na pouti u sv. Vavřinečka, kde správně definoval šestileté bezpráví Němců. Nedávno byl dotázán na Vaše podivné ,jednačky" se SL i jeden z kandidátů do Senátu za Vaši stranu. Tvrdil, že jde pouze o vztahy s bavorskou CSU, což se zdá úsměvné, kdyby to nebylo trpké, ale i trapné. Zmíněná vedoucí složka je značně prošpikována potomky sudetského etnika, takže žádné omluvy neobstojí. Jestli v různých kontaktech tak činí i svérázný slepenec TOP 09, či naši podivně pravicoví Zelení, je jejich věcí. Ale že tak obdobně koná i KDU, patří na pranýř, což beze zbytku musí konstatovat všichni poctiví vlastenci.

Znovu opakujeme, i přes naši marginální pozici, smysl sepsání této kritiky je na místě! Konání současného vedení KDU je i výsměchem celkové historii Šrámkovy strany, její lepší křesťanskosociální a vlastenecké minulosti. Nejde o dějepisné poučování, vždyť na to máte povolaného Dr. Petra Pitharta, autora "skvělého Podivena". My ale netrpíme antiněmectvím, rádi dokládáme, že víme i o obětech, ba i odboji části demokratických Němců. Je tu příklad statečného postoje litoměřického biskupa Dr. Antonína Webera, který se uměl postavit i za české obyvatele. Dále je třeba vzpomenout i perzekuované činitele předválečné Křesťanskosociální strany lidové našich Němců z pohraničí (ví se o Děčínu, některé případy byly v Pošumaví, ale i na severní Moravě).

Vážení, je tu však ještě důležitá kapitola z novodobé historie křesťanského hnutí politického, jedná se konkrétně o r. 1992. Tenkrát došlo k velkému neporozumění a strana byla přejmenována na KDU - ČSL, my a spousta jiných jsme byli tak říkajíc "vyobcováni" z této obměněné strany. Ještě v tomto roce se rozhodovalo o bytí a nebytí Čs. republiky a hlasovalo o tom Federální shromáždění. Víme, že bylo rozhodnuto o rozchodu a tím vzniku ČR a SR. Je velmi smutné, že pro rozbití federativního státu bylo i 13 poslanců za KDU (všichni!, včetně předsedy Ing. Josefa Luxe) . Zdá se proto nejvýše nestydaté, že přes svou účast na rozbití státu Masaryka, Beneše, ale i Šrámka, byla ponechána nadále druhá část názvu - ČSL. Dovolíme si připomenout i to, jak v r. 2004 hlasovali poslanci Vaší strany v Poslanecké sněmovně proti uznání Lex Beneš - prezidentu a demokratu Dr. Edvardu Benešovi, jehož přátelství í s našim Msgre J. Šrámkem bylo nad jiné!

Vážení, přes tyto mnohé vzájemné nedůvěry za ta léta, bylo i naše Sdružení zaskočeno nedobrým výsledkem KDU ve volbách r. 2010. Iniciovali jsme pak tři jednání s vedením Vaší strany okresu Uherské Hradiště, o čemž jste možná byli informováni. Výsledky našeho záměru byly však nepochopením, neboť téměř jediným viditelným výsledkem bylo společné, jistě správné uctění 140. výročí Šrámkova narození v srpnu 2010 na Velehradě. Ani později jsme nad pokusy vzájemného porozumění nezlomili hůl a zaslali jsme sjezdu KDU přes Ing. Carbolu zdravici, která na něm ovšem přečtena nebyla. Nastoupilo Vaše nové vedení a my jsme byli v očekávání lepších příštích časů. Nápovědou byl i přístup celostátního předsedy, který věnoval SJŠ 7 ks knih -Encyklopedie křesťanských politiků (dík za to f). Když se pak v loňském roce na oslavě místního křesťanskosociálního výročí v Uherském Brodě ukázal na naše pozvání i Váš celostranický místopředseda, tak i to nám dodalo naději pro lepší pozice lidového hnutí křesťanského vůbec.

Jsme totiž přesvědčeni o tom, že je možné pokračovat v tradici cyrilometodějské, jak to definujeme i ve svých programových Zásadách. Navázat i pro dnešní dobu na vše z politiky a veřejné práce zakladatelských činitelů - Šrámka, Hály, Hrubana, Staška, Dostálka, Vičánka, a jejich pozdějších následovníků - Klimka, Bunži, Plesla a Paulyho, těch skvělých křesťanských vlastenců je až bezpočet. Myslíte si, že by schvalovali Vaše počínání, tj. uvítání Posselta a jeho sudeťácké kohorty na ústředí KDU v Praze? SJŠ nemůže slevit ze svých Zásad, jak si to definovalo při založení před 15-ti lety. Je to stálá věrnost sociálnímu solidarismu a stejně i vlastenectví pro dnešní dobu! Věříme ve Vaši upřímnou odpověď na toto naše stanovisko, jak je výše uvedeno. Buďme oboustranně velkorysí a mějme smysl pro vzájemný respekt i realitu. Jestli se naše dotazy a kritika zdají přespřílišné, připomínáme slova Msgre Jana Šrámka z dramatického r. 1938, kdy už bylo rozhodnuto na základě mnichovské dohody (které se drží ve svých stanovách právě SL ), že bude republika likvidována. Nedbaje zrady mnohých našich politiků, hlavně pravicových agrárníků, odcházejícímu prezidentovi Dr. Benešovi tenkrát řekl: " Pane prezidente, my si Vás znovu zvolíme!".

Vážení, opakovaně zdůrazňujeme, že ti, co po téměř tři čtvrtě století trvají na zločinném diktátu z podzimu 1938, jsou nepřáteli našeho národa a státu. Jak máme potom pochopit ty, kteří se s nimi přátelí?

V ZÁJMU VLASTI. NELZE MLČETI I

PS: Dáno na vědomí veřejnosti prostřednictvím: ČTK, Národního Osvobození, Práva, Haló novin, Literárních Novin, Křesťanského Sociálu.

Se šrámkovským pozdravem - ZDAŘ BOŽE!!

Na základě usnesení dvou Aktivů SJŠ (viz text) odeslal na adresáta:

Stanislav Lukáš, tajemník SJŠ, v Uherském Brodě 7.6.2012