Jdi na obsah Jdi na menu
 


NĚMECKÁ PÁTÁ KOLONA EXISTOVALA!: V zájmu národa je nutné si i nyní připomínat fakta

5. 3. 2013

Německá pátá kolona v ČSR byla Německem budována dlouhodobě. Ale po vzniku ČSR v roce 1918 dostávala průběžně nové a výraznější podoby a politické funkce. Němci žijící v ČSR - v první republice sloužili ve své většině Hitlerovi a fašistické zločinecké politice a ideologii. Hitler uvedenou kolonu v ČSR finančně podporoval. Před rokem 1938 také vyzbrojoval pro nepřátelskou činnost proti ČSR a našim občanům v pohraničí. Protičeskoslovenský teroristický diktát z Mnichova 1938 pátá kolona označovala za ukončení bezpráví pro Němce v ČSR. Hitlerovým výnosem z 16. března 1939 byl zřízen tzv. Protektorát Čechy a Morava. Němci v ČSR se podle tohoto výnosu stali německými říšskými státními příslušníky. Ti se aktivně podíleli na terorizování českého národa během německé okupace naší země (1939 - 1945). Byli dosazeni do funkcí protektorátního okupačního potlačovatelského aparátu. Německá pátá kolona byla nástrojem pangermanské ideologie, boje proti slovanským národům. NSDAP byla připravovala k tomu, aby svou profašistickou úlohu a poslání v protektorátu důsledně plnili.

Dokument berlínské centrály NSDAP č. W-35 z 12.10.1944 uváděl a stanovil termín i obsah pro pražské školení Pracovního společenství pro výzkum bolševického nebezpečí pro svět. Přípravy na školení páté kolony řídil v Praze Dr. Oberländer, bytem Dombrowsk. strasse Nr. 26, Praha 7. Ten po válce byl předním revanšistickým protičeskoslovenským bojovníkem v Západním Německu, od r. 1949 ve SRN. Školení v Praze proběhlo od 30. října do 7. listopadu 1944. Nejdůležitější byly obsahové teze, které vypracoval a do Prahy zasílal Alfred Rosenberg, autor německé fašistické rasové teorie. Všimněme si některých tezí: Němci v ČSR vystupovali v minulém období vždy v jednotné frontě podpory našemu Vůdci Adolfu Hitlerovi. Hrdě podporují osvobozující myšlenky NSDAP. Bez této podpory by nebyla možná dohoda z Mnichova, rozbití neschopného státu československého a vojenský příchod Německa 15. března 1939. Také dnešní doba vás všechny volá k tomu, abyste v protektorátu ještě bojovněji plnili úkoly našeho Vůdce a likvidovali naprosto bezohledně jakýkoli český odpor, sabotáže, Říši nepřátelskou propagandu, sympatie k Rusku, partyzánům, a dalším projevům česko-bolševické propagandy. V příštích měsících musí všichni Němci v protektorátu odhodlaně plnit své úkoly, neskrývaně projevovat němectví a trestat každého nepřítele Velkoněmecké říše.

Taková jsou fakta. Musíme je i dnes připomínat v zájmu našeho národa, jeho paměti, cti, historické pravdy a prokazatelných faktů. Je skutečností, že v dnešním Německu jsou síly, které rehabilitují německý fašismus, přepisují dějiny a spekulují s odsunem Němců. I když se historie doslova neopakuje, je faktem, že i dnes sjednocené Německo směřuje postupně k větším mocenským pozicím v Evropě. Struktury EU a NATO mu to nejen umožňují, ale také postupy Německa zakrývají. Vycházíme zásadně z poznání, že strategické plány se v Německu vypracovávají na dlouhé příští období. Východní politika SRN má v těchto plánech své tradiční a nezastupitelné místo, funkce a význam. Není novinkou to, že k tomu potřebují, jako vždy v historii, své pomahače uvnitř zemí na východ od Německa.

Autor: PhDr. Josef GROUŠL  (autor je historik)