Jdi na obsah Jdi na menu
 


Název Sudety nemá opodstatnění

5. 3. 2013

 

Dr. Libor Nováček

 

Sudety a sudetští Němci - je jasné, že tyto termíny si vytvořili sami Němci. Je to výtvor pangermánského myšlení, aby si připravili půdu pro poněmčení českých zemí. Německý nacionálně socialistický spolek pro Rakousko v roce 1918 vydal dopisnici, na které znázornil své představy o novém uspořádání "korunních hranic v sudetských zemích".

 

Země Koruny české rozparceloval na Deutsch-Böhmen, Österreichisches Schlesien, ještě v roce 1918 přejmenované na Sudetenland, jižní části Čech a Moravy, a také tam zahrnul zbytek Čech a Moravy. Je nutné zdůraznit, že Němci si koncem 19. století stanovili, že do deseti let bude Brno úplně německé. Jakub Arbes (1840- 1918) ve své knížce Němci v Čechách osvětlil vztah a postoj Němců k Čechům a českým zemím. Byl negativní a projevil se i v provolání k Němcům ihned po vyhlášení československé samostatnosti.

V letech první republiky, ačkoliv mnozí mluví o dobrém soužití Němců s Čechy, Němci zakrývali svůj protičeskoslovenský postoj. Ten dali najevo akcemi Turnverreinu, nebo když v Brně profesoři německé techniky odmítli pozvání k účasti na oslavách 28. října. Po okupaci českých zemí v roce 1939 to jasně řekl Konrad Henlein v projevu ve Vídni, kdy jmenoval konkrétní sabotáže proti Československu. O nich referovala řada řečníků též v Německém domě v Brně, německé demonstrace v Praze a Brně, které vyvrcholily v roce 1938, nenechaly nikoho na pochybách. To se projevilo také již za války ve zpochybnění české státnosti v pohraničních územích Československa. Sociální demokrat Wenzel Jaksch totiž při jednáních s prezidentem Dr. Edvardem Benešem ve Velké Británii vznesl požadavek, aby nacisté a říšskoněmečtí občané, a zde je třeba zdůraznit, že právě tito byli Hitlerovi oporou při likvidaci Československa a přispěli mu k rozpoutáni druhé světové války, byli po válce souzeni a potrestáni antifašistickými Němci, nikoliv československými orgány. Zpochybnil tím suverenitu Československa, což znamenalo uznání Mnichovské dohody.

Užívat pro české pohraničí název Sudety nemá opodstatnění, proto ani neexistují sudetští Němci. Ovšem není ani na místě je nazývat českými Němci. Jejich mentalita je úplně jiná než česká, rovněž tak kultura, nevyjímaje jejich postoj k Čechům.

S Čechy jako národem nemají nic společného. Jsou to Němci žijící na území Československa, Němci z Československa (ČSR).

Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz