Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nacionalismus – rasismus, staronová hrozba pro společnost?

5. 3. 2013

Ing. Mojmír Maršák, CSc.

 

Letošní výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde bylo věnováno debatě o nacionalismu a jeho kořenech a soudobým podobám rasismu. Leitmotivem setkání více než stovky Němců a Čechů, jimž není lhostejné vzájemné soužití, byla "realita, možné důsledky a křesťanské hodnoty".

V pražském hotelu Iris zahájil v pátek 17. 2. víkendové setkání předseda Jaromír Talíř. Odborný program otevřel přednáškou Michal Pehr z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Známý historik se zaměřil na historické kořeny nacionalismu, které označil za "produkt osvícenství a francouzské revoluce". Vinou těchto proudů se do popředí dostaly etnické a sociální rozdíly, prosadil se koncept národních států. Národ a národní stát se staly novou identitou, nahrazující křesťanskou středověkou společnost i zemský princip. "Pod úsměvným heslem: Každý Němec pije Gambrinus, každý Čech Plzeňský prazdroj, se zrodil německý a český nacionalismus." Tento nacionalismus je tak podle dr. Pehra výsledkem výchovy a národního sebepochopení pěstovaného během posledních 150 let.

Neméně provokativní přednášku následně pronesla Neela Winkelmannová z Ústavu pro studium totalitních režimů, která posluchače provedla po stopách českého rasismu v současné době. Velmi emotivně nastínila kritické životní podmínky mnoha romských rodin a rozpoutala velmi bohatou diskusi o mezích integrace a pozitivní diskriminace.

V dalších dnech vystoupili další zajímaví hosté: Roman Joch z Občanského institutu, Markus Pape z Výboru pro odškodnění romského holokaustu, Jan Hartl, ředitel agentury STEM, a další. Program doplnilo promítání filmu Habermanuv mlýn a společná návštěva výstavy věnované osobnosti a době sv. Anežky České.

 

Pozn. red. Domníváme se, že je třeba mít na paměti, že české Sdružení Ackermann-Gemeinde je dceřinou organizací mnichovské Ackermann-Gemeinde. Sudetoněmecký landsmanšaft se skládá z následujících základních částí: 1. Witikobundu, 2. Seliger-Gemeinde, 3. Ackermann-Gemeinde.

Z uvedeného vyplývá, jak jsme přesvědčeni, že každý člen Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG) je současně i členem sudetoněmeckého landsmašaftu. Proto je pro nás velmi znepokojující skutečnost, že členy SAG je např. D. Duka, M. Vlk a řada dalších prelátů katolické církve. I tato skutečnost budí nevoli české veřejnosti vůči katolické církvi.

Lze též litovat, že předmětem pozornosti jednajících nebyly též vraždy, bylo jich 8 či 10 nebo více, které spáchali převážně na cizincích němečtí rasisté doma.