Jdi na obsah Jdi na menu
 


Medaile pro průkopníky usmíření Mluvčího Bernda Posselta a ministra Daniela Hermana

6. 9. 2017

Medaile pro průkopníky usmíření
Mluvčího Bernda Posselta a ministra Daniela Hermana

V bavorském ministerstvu kultury v Mnichově předali ministr školství, vědy a umění, Ludwig Spaenle, cenu „Pro meritis scientiae et litterarum“ českému ministru kultury Danielu Hermanovi a mluvčímu sudetoněmeckého etnika, Berndu Posseltovi. Od roku 2000 bavorský ministr kultury uděluje toto ocenění jednotlivcům, kteří mají zvláštní zásluhy v oblasti kultury, kulturního vzdělávání a umění, vědy a vědecké organizace.
„Dnešní slavnost je uzlový okamžik, řekl „Spaenle na začátku své kvalifikované i humorné řeči. Mému českému protějšku, Danielu Hermanovi, a Berndu Posseltovi, mluvčímu sudetoněmeckého etnika, se podařilo, na základě znalosti historie Bavorska a Čech, postavit most mezi Německem a Českou republikou. Těmito dvěma průkopníky usmíření vytvořený most mezi Bavorskem a Českou umožňuje současnou a budoucí intenzivní spolupráci v oblasti kultury a vědy. Herman a Posselt pomáhali formovat politiku v duchu příběhu - s bohatým ovocem pro vědu a kulturu."
Spaenle srovnal aktuální ocenění s udělením řádu svatého Štěpána, od císařovny Marie Terezie, rakouskému kancléři Wenzelu Antonovi von Kounicovi. Bernd Posselt a Daniel Herman dokonce disponují - jako kdysi Kounic – „velmi zvláštní schopností ve vědě a umění: myslet v historických souvislostech a jednat a převést tyto historické zkušenosti do racionální a předvídavé politiky“.
Jako příklad uvedl Spaenle Česko-bavorskou kulturní dohodu ze dne 4. května 2015, která položila základ pro další rozvoj kulturní spolupráce a byla v podstatě možná díky těmto dvěma oceněným. „Toto memorandum o porozumění je základem pro spolupráci při podpoře projektů ve všech kulturních oblastech a slouží jako základ pro spolupráci v oblasti historicky obtížných témat a pro iniciativy vyrovnání se s minulostí na obou stranách.“
Česko-bavorská kulturní dohoda zvyšuje výměnu zkušeností mezi umělci, intenzivní spolupráci v oblasti zachování památek a spolupráce státních českých muzeí s partnerskými institucemi na bavorské straně. „Úzká spolupráce již odrazila v česko-bavorské výstavě o Karlu IV. v Praze a Norimberku,“ připomněl Spaenle úspěšný společný projekt roku 2016.
Při Spaenleho předání bronzové medaile, s reliéfem navrženým Josephem Michaelem Neustifterem, český ministr Daniel Herman poděkoval: „Pro mě je to velká čest a radostný zážitek, a to i proto, že jsem vyrostl v česko-bavorském příhraničí. Bavorsko je pro mě důležitá země, do které jsem se dychtivě díval jako dítě od našeho domu v Guthausen (Dobré) v Prachatickém okrese.“ V Bavorsku má mnoho přátel, rodák z položidovské rodiny, katolický teolog a politik. Nevidí žádnou alternativou k úzké spolupráci se západním sousedem. „Česká republika se považuje za západní zemi, jako je Rakousko, jehož hlavní město Vídeň je ještě mnohem dále na východ než Praha,“ řekl Herman za potlesku.
Také Bernd Posselt srdečně poděkoval a řekl: „Já to také vidím jako uzlový okamžik“. Medaile Pro Meritis Scientiae et Litterarum znamená pro něj velkou čest. Jako vystudovaný novinář a jako poslanec se cítí jako muž slova, ať už mluveného či psaného. Slova Scientiae se chytil jako prvního, přešel k názoru, že usmíření a porozumění jsou potřebné nejen pro srdce a duši, ale také pro vědu - zvláště v českých záležitostech.
Své hluboké znalosti historických věd ukázal Posselt v komplexní revizi společné nedávné historie v bavorsko-českém prostoru, nacionalismu v 19. století, nacismu, komunismu a vyhnání ve 20. století, až po sametovou revoluci.
„Od roku 1989 znám Daniela Hermana, který se mnou zasedá v Česko-německém diskusním fóru od jeho založení, který několikrát navštívil Sudetoněmecký den, dvakrát jako ministr - přes domácí kritiku“, připoměl Posselt. Pro ně oba, a ostatní oceněné, to znamená povzbuzení pro budoucí práci na porozumění a usmíření. Díky mnoha iniciativám, které tak dobře pokračují, jsme ale vystaveni na obou stranách stále těžké kritice. „Bavorsko a Čechy byly dvě srdeční komory Evropy, které byly uměle odděleny a konečně jsou znovu pohromadě,“ řekl mluvčí etnické skupiny.
Hudební kus dua „twoWell“ ukončil předávání. Čelistka Maria Well a houslista Matthias Well zahráli „Duo pro housle a violončelo, Opus 19“, od Jeana Baptiste Brevala hostům a příznivcům, včetně mnoha významných krajanů, k recepci v sále ministerstva.
Susanne Habel, Sudetendeutsche Zeitung, 1.9.2017, str. 1,2


Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf

 

 

České národní listy

www.ceskenarodnilisty.cz