Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hanácké Sudety

5. 3. 2013

 

Tak je nazván televizní program promítaný na ČT 2 v neděli 27.listopadu 2011, /možná ještě i v jiném čase / který pojednává o německém ostrůvku na Vyškovsku./ Vznikl, aniž by se tvůrci obtěžovali informovat na městském úřadě ve Vyškově, nebo u výboru Českého svazu bojovníků za svobodu ve Vyškově, který má k disposici důvěryhodnou dokumentaci k situaci na ostrůvku .

Na program byl výbor ČSBS upozorněn rozhořčenými občany z obcí bývalého ostrůvku a členy naší organizace – odbojáři , příslušníky čs. armádního sboru a partyzány a dalšími občany, kteří v obcích bydlí a kteří se cítí uraženi výroky, které byly v průběhu vysílání použity. . Proto si výbor nechal pořad přehrát z archivu České televize 2.

Je třeba říci, že v první polovině pořadu má hlavní slovo mladý muž Jiří Novotný –prý rolník z vedlejšího českého Manerova, který měl v rodině i německé předky. Již jeho věk svědčí o tom, že nemůže mít z problematiky žádné osobní zkušenosti , možná si něco v tomto směru přečetl. Proč měl o ostrůvku vypovídat do věci neangažovaný člověk z obce, která nespadala do tohoto rajonu a jak jej televize našla, nebylo řečeno.

Jen co však promluvil, bylo jasno. Měl vytvořit na začátku programu obraz o tom, jak bylo s ubohými Němci na ostrůvku zle zacházeno a jak zlí Češi zabrali jejich majetek hospodářství a domy. Spustil tak suverénně, jako by to vše, co povídá prožil a měl doloženo jmény a fakty Ta však chyběla a tak jeho vyprávění možno zařadit mezi výmysly, pomluvy, lži a znevažování všeho, co bylo spojeno s novým osídlením a odsunem Němců z tohoto prostoru v roce 1946.

Neostýchal se tvrdit, že :“ Po válce se sem nahrnula všelijaká lůza z okolí a partyzáni a kdekdo, co si potřeboval schladit žáhu, kolikrát i kriminálníci a všelijaká sebranka, hlavně chudina, kteří neměli nic a zkrátka věděli, že se tady dá nahrabat. Ještě dříve, než se začalo s přidělováním chalup těm novým majitelům, takže přišli všelijací lupiči a zatím, co si Němci balili ranečky na cestu, tak druzí jim už loupali kachličky ze zdi.

Tady se prostě kořistilo a kradlo brutálním způsobem a ti Němci z toho byli tak zničeni když viděli co se tu děje, že někteří se ani na tu cestu nevydali a radši si uvázali smyčku z provazu a oběsili se.. Tak se jich tady řada zabila, než by se dali někde do neznáma, kde nevěděli, co je čeká.“ Žádné konkrétní případy, příklady, důkazy, dokumenty..svědci – jen řeči a řeči.

V dalším byl veden rozhovor se syny starosty Kučerova, volyňského Čecha kteří se zde již narodili a hovořili o tom, jak se nyní žije v této obci, kde se po válce usídlili. A pak beseda s manželským párem výtvarníků, který si zde zakoupil dům a spokojeně zde žije. Nakonec byl záznam rozhovoru s Němkou Kutscherauerovou, která zde bydlí od roku 1942, protože její otec byl jediným Němcem z ostrůvku který byl vězněn v koncentračním táboře Dachau a po skončení války se vrátil .Proto byla u něj učiněna výjimka, že mohl s rodinou zůstat .a vyhnout se odsunu. Tuto část možno označit za objektivní a přijatelnou.

Ale co má tento obsah společného s názvem programu Hanácké Sudety a bývalým německým jazykovým ostrůvkem, když jediné, co se týkalo ostrůvku bylo hulvátské vyjádření občana Novotného o lůze, kriminálnících a sebránce, mezi kterou řadí i partyzány. Stačí poznamenat, že mezi přidělováním chalup novým majitelům a dobou odsunu uplynul celý rok, aby člověk pochopil , že tvrzení Jiřího Novotného je nesmyslné. I když není možno vyloučit, že k jednotlivým případům krádeží došlo, popis situace podle Novotného je absurdní. a zlovolný.

Nelze se tedy divit, že z jeho slov jsou rozhořčeni obyvatelé, kteří zde po odsunu Němců nalezli nové příbytky, když své ztratili právě v důsledku činnosti Němců- okupantů v Protektorátu, i Němců z ostrůvku, kteří si vynutili zákaz stěhování násilně vystěhovaných Čechů z jejich domovů do vesnic ostrůvku.

Takže kdo tvoří tu tzv. lůzu, sebránku a kriminálníky, kteří si přišli nahrabat , jak tvrdí Novotný ?: Především to bylo tisíce občanů ze severní části Vyškovska, kteří byli v letech 1941 až 1945 nacistickými okupanty násilně vystěhování z těchto prostorů a rozptýlení po celé Moravě.

Po skončení války se vraceli zpět do rozbitých domovů a pokud jejich domy byly zničeny a zůstali bez přístřeší, bylo jim nabídnuto, aby osídlili německý ostrůvek, když spojeneckými mocnostmi bylo rozhodnuto, že Němci budou odsunuti tam, kam vždy chtěli a kam také patřili, protože přijali říšské státní občanství, do Německa. Obdobně tomu bylo i u Volyňských Čechů, příslušníků čs. sboru v SSSR, a také těch, kteří byli poškozeni válečnými událostmi při bojích ve Vyškově i okolí.

Tak ku příkladu do Rostěnic, jedné obce ostrůvku se přistěhovali občané z těžce poškozené obce nedaleko Vyškova –Drysic. Tato obec prožila desítidenní válečné boje od 19. dubna do 8. května 1945. V této době přišlo o život 14 občanů a střelbou bylo zničeno a spáleno 41 domů. Mnohým nezbylo vůbec nic.a tak byli vyzváni k osídlení vesnic německého ostrůvku. Takže se z Drysic do Rostěnic přestěhovalo 26 rodin s počtem 67 dospělých a 8 dětí. Obdobně tomu bylo u ostatních vesnic.

Tedy řádní občané, postižení válkou, potřebující mít střechu nad hlavou a nezbytné podmínky k životu., které nazvat výrazy Jiřího Novotného je vrcholem nezodpovědnosti a naprostého nepochopení tehdejší situace. Ale i neprofesionálního přístupu ČT-2, která takový paskvil natočila a vysílala.

Na základě jejich pověření vznáší výbor Českého svazu bojovníků za svobodu ve Vyškově protest proti vysílání tohoto provokativního programu a žádá pro ně omluvu vedení České veřejnoprávní televize se zdůvodněním, proč k úvodu využila právě Jiřího Novotného, který o historii ostrůvku má jen matné představy a náhodně posbírané pomluvy.

Za výbor ČSBS ve Vyškově

Předseda Ing. Zdeněk BAŠTA v.r.

Místopředseda Ing. Josef MIKŠ v.r.

 

Pozn. red.: Dosavadní dlouholeté a mnohočetné protesty proti obdobným pořadům ČT stále, jak je vidět, nepomáhají. Otázkou je, kdo za těmito zlovolnými paskvily stojí. Je to také nějaký konzultant sudetoněmeckého landsmanšaftu, jakým např. je, podle údajů B. Posselta, i pan D. Vondráček? Kdy už ČT přestane být mediálním nástrojem pro falšování dějin?