Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čí zadání plnil Václav Havel? Připomeňme si otevřený dopis ze shromáždění občanů v Mostě 21. dubna 1993.

15. 11. 2017

Čí zadání plnil Václav Havel?

 

Připomeňme si otevřený dopis ze shromáždění občanů v Mostě 21. dubna 1993.

 

„Pane presidente Havle.

Jako občané tohoto státu, žijící v pohraničních oblastech a tedy v těsné blízkosti se Spolkovou republikou Německo, máme řadu zkušeností se záležitostmi, týkajícími se soužití Čechů s Němci.

Až do Vašeho nástupu do nejvyšší ústavní funkce jsme nikdy nepociťovali známky nějakého ohrožení, pokusy o vyvolání neklidu v místech, kde žijeme my a naše rodiny, nebo snahu o to, čemu se někdy, nepřesně, říká revanš. Jinými slovy, nezaznamenali jsme ze strany německých sousedů nic, co by mohlo vést k znevážení Postupimských dohod vítězných mocností po druhé světové válce.

Z vlastní zkušenosti víme, že odsun německých fašistů a jejich pomahačů v poválečném období se nijak nedotkl těch Němců, kteří mohli prokázat (a prokázali) svoje antifašistické smýšlení. Zejména proto jich v českém pohraničí zůstalo více než 100.000. Nikdo je neurážel, nediskriminoval. I dnes žijí mezi námi v Mostě, Kadani, Ústí n.L., Chebu, Tachově a jinde.

Teprve Vy jste mezi nás vnesl nejistotu. Ano, máme na mysli Vaše omluvná slova na adresu „sudetských |Němců v rozhovoru v televizi krátce po 17. listopadu 1989. Hovořil jste tehdy o jakési kolektivní vině a její nepřípustnosti, o amorálnosti odsunu a  o pocitu křivdy a hanby, kterou prý při zmínce o odsunu fašistů z našeho území pociťujete. Podobně jste hovořil ještě několikrát, naposledy při státní návštěvě v Rakousku. Domníváme se, že jste projevil naprostou neznalost historických událostí a jejich souvislostí, že zaměňujete příčinu a následek a jednostranně hodnotíte situaci, která při eventuálním vítězství německého Reichu ve druhé světové válce by znamenala likvidaci našeho národa a nejen jeho.

Soudíme, že nejvyšší představitel České republiky nemůže nedbat na skutečné dějiny a jejich průběh a že události a jejich vývoj nemůže posuzovat zcela subjektivně tak, že oběť postaví do role útočníka nebo (v lepším případě) položí rovnítko mezi obě strany.

Z těchto důvodů píšeme svůj OTEVŘENÝ  DOPIS. Vám nepřiznáváme právo hovořit našim jménem. Vaše počínání je Vaše ryze soukromá záležitost. Současně Vás vyzýváme, abyste rezignoval na svou funkci. Úřad českého presidenta může vykonávat pouze člověk, který hájí pravdu a spravedlnost. Vy jste naše očekávání zklamal. Projevil jste se jako osobnost nekompetentní, jednostranně orientovaná a bezprostředními důsledky svého chování protilidová a protinárodní. Proto požadujeme Váš odchod.“

Z pozůstalosti Karla Kolína, příslušníka Československé finanční stráže  (první republiky) připravila prof. PhDr. St. Kučerová, CSc.

 

Čí zadání plnil Václav Havel - České národní listy

www.ceskenarodnilisty.cz