Jdi na obsah Jdi na menu
 


B. Sobotka, premiér ČR, prohlásil sudety za naše spojence. A co jeho spojenci na nás požadují?

16. 7. 2017

Pan B. Sobotka, premiér ČR, prohlásil sudety za naše spojence.

 

A co jeho spojenci na nás požadují?
V programu 20 bodů zejména zakotvují:

Patnáctý bod
Přihlašujeme se taktéž k přirozenoprávnímu nároku každého člověka na nerušené usazení ve svém právoplatném bydlišti, jakož i k právu národů a etnických, rasových a náboženských skupin na nerušené usazení ve svých zděděných osídlených oblastech (právo na vlast). V na­šem případě tím rozumíme právo sudetoněmecké skupiny na návrat do své vlasti a na neruše­ný život právě zde v souladu s právem sebeurčení. Poměry v Evropě - též mezi Spolkovou re­publikou Německo a Československem - mohou být považovány za normalizované teprve tehdy, až bude toto právo uskutečněno.

Šestnáctý bod
Hlásíme se k právu sebeurčení jako právu národů a národních skupin určovat si svobodně svůj politický, hospodářský, sociální a kulturní status. O osudu sudetských Němců a jejich území může být totiž rozhodováno jen s jejich výslovným souhlasem.

Obrázek 1:
Československo po německé anexi našeho pohraničí, po níž se následně přiživili Poláci a Maďaři na náš účet.

https://scontent.fprg1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19642262_1293518337438351_14041922296056345_n.png?oh=522f36b7c58c52a063f12e420b3b8605&oe=59C73C43

Obrázek 2:
Takto si sudeti představují svoji vlast - tzv. Sudety, o níž můžeme rozhodovat, jak uvádějí ve svém programu, jen s jejich souhlasem.

https://scontent.fprg1-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/20017415_1293519660771552_2174021575770180304_o.jpg?oh=22ecd9d07a765ff955c4bef128bc1191&oe=5A0E1143