Jdi na obsah Jdi na menu
 


Apel na prezidenta sudetskou lží je fiasko

25. 5. 2013

 

 

Přesně toto učinil ve svém článku "President a sudetští Němci" (Parlamentní listy 17.5.2013) mladý pan Luboš Palata, jenž často v Lidových novinách vede ohnivé filipiky na obranu tzv. sudetských, vpravdě československých Němců. Tam je většinou nazývá "böhmischy" - starorakouským termínem, majícím připomínat jakési zemské vlastenectví "širší" monarchie, nepřátelské porobeným národům (již Palata jinde rovněž uctívá jako orákulum). Ale k jeho obraně sudetských Němců - Palata tvrdí, že názor prezidenta Zemana na sudetské Němce je "pomýlený a diplomaticky řečeno nepřesný". Opak je pravdou. 

 

Pan Palata už naštěstí dospěl ve svém zkoumání československých Němců tak daleko, že uznává jak zradu sudetské většiny, kterou eufemisticky nazývá "zblbnutím našich Němců nacismem", a dokonce uznává i henleinovský puč. Jedním dechem však podotýká, že prý mobilizace proti Hitlerovi se účastnily "tisíce a tisíce sudetských Němců." To je ovšem zásadní historická nepravda. Pravdou  je, že většina sudeťáků "nezblbla nacismem" - ona jej uznávala, a dobrovolně volila ve svém fanatismu,šovinismu a dlouholetém nepřátelství k republice od r.1918! Byla to pro ně náhrada za ztracené panství nad Čechy v zaniklé monarchii! To je nutno zdůraznit především.

 

Pan Palata zjevně nemá ani historické znalosti ani zkušenosti s pamětníky této mobilizace. Je pravdou, že mobilizace se ze zákona musely ze zákona zúčastnit i stovky  - nikoli tisíce a tisíce! - sudetských Němců ve věku k mobilizaci určeném. Ovšem to je vše ! Naopak je dobře známo, že tisíce sudetských Němců místo mobilizace uprchly za hranice ČSR a vstoupily do zločinecké organizace Freikorps.(Udává se až 70.000 sudetských Němců.) Tam potom škodili republice, jak se dalo. Jsou dokonce dochovány i příkazy polních prokurátorů k hledání mobilizačních zrádců po válce. Mám jeden takový ve svém archivu. Ostatní tisíce sudeťáků škodily republice v oddílech ordnerů - oni vraždili české vojáky, četníky,učitele, rolníky, dokonce i ženy a děti.

Mladý pan Palata, který o mobilizaci nic neví, také samozřejmě neví, že sudetští, karpatští Němci a Maďaři,kteří se měli účastnit mobilizace, byli považování čs.armádou za nespolehlivé a byli zařazováni do rezervy. Tato nedůvěra čs.armádního velení se ukázala jako podložená, když za mobilizace byly hlášeny stovky sabotáží v motorizovaných oddílech. Bylo zjištěno, že například v řadě případů sudetští a karpatští Němci i Maďaři házeli kostky cukru do nádrží nákladních automobilů, aby znemožnili jejich nastartování. Zažil to i osobně můj otec, tehdy četař aspirant jezdeckého dělostřelectva, jenž za mobilizace sloužil u Trenčína. Tam bylo takových sabotáží zjištěno několik.

 

Dále - na obranu republiky se z řad českých Němců postavil příslušnici tzv. Republikanische Wehr v Mikulově. To byli poctiví stateční Němci, kteří se loajálně postavili za stát, převážně z řad sociálních demokratů a komunistů. Bylo jich asi jeden tisíc !

 

Pan Palata dále neví, že dva miliony dvěstětisíc sudetských Němců hlasovalo pro Reich! Pouze dvacet šest tisíc československých Němců se vyslovilo proti připojení k Reichu. Pan Palata mlčí o šestitisících zfanatizovaných ordnerech, kteří táhli Novohradskem a řvali Heim ins Reich. Pan Palata neví o řvaní sudetských ordnerů na Červeném Hrádku při návštěvě Runcimana, když volali "Lieber Lord, befrei uns von der Tschechoslowakei !"

 

Nakonec pan Palata šermuje údajnou tvrdostí Benešových dekretů - správně dekretů prezidenta a Národního shromáždění. Pan Palata tvrdí, že dekrety postihly především nevinné sudetské děti, které prý byly vyhnány se svými rodiči aniž za něco mohly. A že tyto děti dnes tvoří většinou pamětníků odsunu. Pan Palata nechce vidět, že tyto děti byly posílány do Hitlerjugend, vychovávany v duchu panské rasy a norimberských zákonů, že tyto děti bývaly voděny  -jako v Brně - svými matkami na popravy českých vlastenců za 3 říšské marky vstupného.

 

Pan Palata nechce vidět, že za "Osvobození Sudet" dostalo medaili jeden a půl milionu sudetských Němců, kteří se jí chlubili svým dětem a vštěpovali jim, že toto území bude navždy reichu ! ( Tuto medaili měl i katan Heydrich.) Mohli bychom snést řadu dalších důkazu z historie, včetně toho, že tvrzení pana Palaty o pověšení Henleina po válce je lež ! Henleina nepověsily české úřady jako Franka! Henlein, který roku 1941 ve Vídni veřejně v projevu přiznal, že zradil ČSR ve prospěch hitlerismu, se ze strachu před trestem sám podřezal v cele zadržení. Utekl před trestem jako Himmler, Ley nebo Göring! Mladý pan Palata si vymýšlí snadno vyvratitelné historické lži. 

 

Pan Palata též nechce vidět ono první strašné vyhnání 250.000 Čechů z okupačního pohraničí - tak strašné vyhnání,že vyděsilo i chladné Angličany, a že sem musel přijet londýnský starosta Twofold, aby provedl charitativní akce ke zmírnění strádání českých vyhnanců! Foto pana Twofolda v Praze a foto českých vyhnanců si může mladý pan Palata najít v knize P.Finka "Hnědá bestie" Brno 1945, a v dalších publikacích.

Pan Palata nevidí druhé další vyhnání  100.000 Čechů z vnitrozemí za protektorátu ! Obě vyhnání organizovali a vykonávali především čeští, sudetští Němci. Pan Palata nechce vidět ani to, že na různých panstvích německé šlechty v protektorátě sudetští, vnitrozemští a dokonce i karpatští Němci vytvářeli panské germanizátorské prostředí - a většina z nich nikdy nebyla souzena, uprchla do Bavorska za fronty. Řada z nich pak zakládala landsmanschafty. Pan Palata též lže o dekretech - byly určeny nejen sudetským a československým Němcům a Maďarům, ale též domácím zrádcům.

 

Dále pan Palata uráží celý český národ tvrzením, že kdyby  se dekrety uplatňovaly na Čechy stejně jako na Němce, "zbylo by po válce jen několik stovek tisíc nevinných Čechů" (!!). Jako všude v Evropě, i u nás byli zrádci, kolaboranti a udavači. Ale nebyly jich miliony, Herr Palata. To by musel pan Palata jít jinam. Do Lotyšska, do Estonska, -  tam kde dnes pochodují staří esesáci v oslavných průvodech. Pan Palata se chová, jakoby neexistoval žádný český odboj a zahraniční vojska proti hitlerismu !

Zkrátka a dobře - celý Palatův příspěvek je jedinou velkou nepravdivou konstrukci o sudetských neboli československých Němcích.

Autor takovéto konstrukce musí jen předpokládat, že se nenajde nikdo, kdo by průhledné čtvrtpravdy (Němci mají termín "Halbviertelwahrheit") a vyslovené lži pohotově vyvrátil. 

 

Je načase, aby  náš Český svaz bojovníků za svobodu a Čs.obec legionářská zaujaly k těmto čtvrtpravdám, lžím a výmyslům zásadní stanovisko. Aby uvědomily pana prezidenta Zemana, že jeho stanovisko k sudetským Němcům a k dekretům je správné, historicky věrné a spravedlivé. A že náš pan prezident nepotřebuje apely a mentorování od mladých Palatů, kteří buďto nevědomě nebo snad i vědomě selhávají naše novější dějiny.

Dr.Jiří Jaroš Nickelli, člen Historicko dokumentační komise ÚV ČSBS Praha

 

Pozn. red.: Celé Vlastenecké forum by mělo razantněji, samozřejmě v souladu s historickou pravdou a na její obranu, vyjadřovat, hájit a prosazovat české národní a státní zájmy. V tomto smyslu vyvíjí svou činnost České národní listy i Křesťanskosociální hnutí. Musíme být více vidět a slyšet. Prosíme proto naše stoupence o větší a hlavně soustavnější podporu. Společně dokážeme více!Webová stránka: www.ceskenarodnilisty.cz E-mail: vydavatel@seznam.cz