Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROVOLÁNÍ KOMUNISTŮ K VÝROČNÍM ČLENSKÝM SCHŮZÍM

 

Provolání komunistů k výročním členským schůzím, okresním a krajským konferencím a k XI. sjezdu KSČM.

Vážené soudružky, Vážení soudruzi, desátý sjezd Komunistické strany Čech a Moravy uložil Ústřednímu výboru, aby všechny vznesené náměty a připomínky pečlivě vyhodnotil a promítl do další práce strany. Většina příspěvků směřovala k aktivizaci strany, údernějšímu zaměření a vyšší efektivnosti. Nic takového se nestalo a strana se nadále zmítá v potížích a na hranici volitelnosti. Vedení strany nedokázalo, ani po více jak roce a půl, připravit konkrétní realizační a motivační postupy. Nadále jsme ve vleku dění, stanovisek a kroků vládní koalice a pravicové opozice. Bezzubá a proklamativní prohlášení, jako například k situaci kolem pomníku maršála I. S. Koněva, to jen podtrhují. Alibisticky jsme se vyjádřili a tím to pro nás i končí. Tak jako v desítkách jiných případů, rozhodujících o naší pověsti a postoji voličů. Ve stavu KSČM i náladách a postojích jejích členů nelze nevidět paralelu s rokem 1929. Před V. sjezdem KSČ došlo také k odtržení vedení strany od členské základny. Dnes to samé názorně ukázala i Celostranická programová konference 8. 6. t.r. Úroveň Programu KSČM, předloženého jejím vedením, přiměla většinu delegátů hlasovat pro návrh z pléna, aby komunisté dostali možnost přijít s alternativním pojetím tohoto dokumentu, a otevřela se tak cestu k dialogu. Podnět byl většinově schválen dokonce dvakrát, celé vedení strany však hlasovalo proti. Není názornější příklad odtržení současného vedení od členské základny. Výroční členské schůze tak dostaly k projednání ne jeden, ale tři návrhy programu strany. Naše centrum obě alternativní znění zpřístupnilo až po tlaku řady OV KSČM. Dodnes je zlehčuje jako „takzvané“ a znevažuje i jinak. Členské základně, pro niž je taková situace nezvyklá, nedává sebemenší vysvětlení, co je její příčinou a co se od komunistů očekává. Viníkem nedorozumění, nejsou ani autoři alternativních návrhů programu, ani delegáti Celostranické konference. Skutečným viníkem jsou bezradnost a formální přístup, příznačný pro dokument předložený vedením strany, a jeho neskrývaná neochota splnit usnesení programové konference. Nový program strany splní své poslání, jen dá-li jasnou odpověď na dvě klíčové otázky: Proč jsme komunisty právě dnes, a ne kdesi v minulosti? Druhá otázka hledá odpověď ta to, kde lze pro cestu, vedoucí k našemu cíli, najít reálnou oporu za stávajícího poměru sil a jak ji aktivně využít? Náš návrh, rozeslaný s podpisy šesti komunistů, tu odpověď nabízí. Právo na rovnoprávné posouzení mají všechny tři předložené návrhy. Ano, představují poměrně rozsáhlý materiál, jehož odpovědné zhodnocení klade nemalé nároky. Jde však o naši strategii pro řadu příštích let. Strategii, kterou je nezbytné náležitě zdůvodnit. Nelze přijmout námitku, že „je to moc dlouhé, to nikdo nebude číst“. Teprve až si pečlivě vyjasníme, kudy a proč dál, lze z toho vyvozovat taktické přístupy, volební programy i agitační hesla a materiály. Náš politický program přece nemůže podlehnout tlakům na primitivní zkratkovitost a být psán jako komiks. Naše volební výsledky i společenská prestiž strany poklesly na historické minimum. Vedení strany nenašlo způsob, jak ofenzívně zareagovat na měnící se hospodářskou a politickou situaci. Místo vlastní přesvědčivé politiky jen poklonkuje jedné skupině kapitálu. Odmítlo přijmout odpovědnost za stále se zhoršující výsledky a ztratilo schopnost dál vést stranu. Klíčovou podmínkou obratu je proto zásadní změna ve vedení KSČM. Na jednání VČS, okresních a krajských konferencí budete mít možnost navrhnout nové členy vedení. Chceme Vás požádat, rozhodujte se podle výslednosti práce, podle schopností a v neposlední řadě i podle toho, kdo a jaké programové řešení přináší. Z těchto zorných úhlů je zřejmé, že současné vedení to již být nemůže. Doporučujeme, soudružky a soudruzi, Vaší pozornosti soudruha Josefa Skálu, jako kandidáta na předsedu KSČM. Přes útoky na jeho osobu, přes snahu o dehonestaci, osočování z ublíženosti se domníváme, že právě soudruh Skála je v personální vyprahlosti, ve které se nacházíme, tím z nás, kdo je schopen vyvést stranu ze stále hlubší krize. Předpoklady, na nichž to závisí, prokázal i v čele velké mezinárodní organizace. Těší se přirozené autoritě v řadách levicové a širší veřejnosti. Nový předseda by měl mít časově omezený mandát a sjezd by mu měl uložit dva základní úkoly. Především zvrátit propad důvěry levicové veřejnosti v naši politiku a nastartovat vnitřní konsolidaci strany. Plněním těchto úkolů zároveň urychlit zrání mladších soudruhů, kteří prokáží vůli a schopnosti řídit údernou komunistickou politiku v další etapě. Chceme Vás, soudružky a soudruzi, vyzvat k co možná zodpovědnému přístupu k programovým dokumentům i návrhům na složení nového vedení strany. Zajeté koleje a stereotypy si už dovolit nemůžeme. Hrozí nás vytlačit na okraj politické scény. To přece dopustit nesmíme! Teď bude komunistická strana, hodná svého jména, potřeba ještě víc, než po řadu minulých let. Hledejme odpověď na otázku, čím toho dosáhnout, jak se na komunisty sluší. Jedině tak lze úspěšně připravit náš XI. sjezd a zajistit, že strana splní své poslání i sto let od svého vzniku.

Dušek Stanislav                                                                                                                                                                                              Kavij Kavij Miroslav 

Pluskal Jaroslav                                                                                                                                           

Posolda Pavel                                                                                                                                                                                              Vytiska Tomeš