Jdi na obsah Jdi na menu
 


KONEC KAPITALISMU

11. 4. 2019

 

  1. Americký miliardář věští konec kapitalismu. Do dvou let čeká revoluci

Americký miliardář věští konec kapitalismu. Do dvou let čeká revoluci

Marek Kerles

11. dubna 2019 • 07:00

Pokud politici neprosadí radikální změny, které zastaví narůstající nerovnost mezi lidmi, dojde už v příštím desetiletí ke vzpouře a rozpadu společnosti. S tímto varováním nepřichází žádný komunista ani socialista, ale jeden z neznámějších žraloků západního finančního světa, americký miliardář Ray Dalio.

I když se v poslední době snaží takzvaně „zachránit svět“ před sociální katastrofou i mnozí další bohatí lidé, v případě devětašedesátiletého Dalia je varování před „koncem současné formy kapitalismu“ obzvlášť pikantní. Jedná se totiž o finančníka, který své jmění odhadované na 18,4 miliardy dolarů, získal především spekulativními obchody a správou rizikových „hedgeových“ fondů. Nyní se snaží dokázat, že systém, jehož prostřednictvím pohádkově zbohatl, je špatný a musí se změnit.

„Zbývají nám už jen dva roky na to, abychom zachránili naši společnost,“ napsal Dalio v rozsáhlé eseji, kterou zveřejnil na sociální síti LinkedIn. Na jednatřiceti stranách se snaží vysvětlit, proč právě jemu, v pravém slova smyslu finančnímu žralokovi, připadá současný „kapitalismus“ neudržitelný. Ve zkratce řečeno proto, že už dávno přestal být údajně systémem rovných příležitostí.

„Mnoho let jsem pozoroval, jak se kapitalismus vyvíjí způsobem, který dnes pro většinu Američanů není dobrý,“ tvrdí Dalio. Současný kapitalistický systém v nejvyspělejších zemích světa podle něj vytváří stále se obnovující spirály, které na jednu stranu vynášejí vzhůru majetné a srážení dolů ty nemajetné.

To zvyšuje míru sociální nerovnosti jak v oblasti příjmů, tak majetku. Na jednom z použitých grafů ve své eseji Dalio tvrdí, že 60 % Američanů se za posledních 50 let vůbec nezvedly reálné příjmy, zatímco zbytku těch bohatších stouply o 40 %. Dsetině těch nejbohatších dokonce dvojnásobně. V další grafice pak Dalio dokládá, že pouze polovina všech obyvatel USA má dnes vyšší reálný plat, než jaký měli jejich rodiče. V sedmdesátých letech minulého století přitom bralo více peněz, než jaká byla reálná mzda jejich rodičů, kolem 90 % pracujících. Jedno procento nejbohatších Američanů dnes vlastní přes polovinu veškerého privátního majetku v zemi a s každým dnem majetkový přesun zdola na absolutní špičku pokračuje.

Pokračující koncentrace bohatství do rukou stále menší skupiny těch nejbohatších podle Dalia vede k údajně tomu, že už se nedá mluvit o rovnosti příležitostí, a to ani v oblasti školství. Chudí nemají na to, aby zaplatili dětem dobré školy, zatímco bohatí si vytvářejí svůj vlastní svět, v němž umožňují prestižní vzdělání a kariérní růst i dětem, které by často bez peněz rodičů nevystudovali.

Dalio přičítá svou úspěšnou kariéru také tomu, že jako dítě ze střední třídy vyrůstal v úplně jiné době než dnes. „Byl jsem vychováván ve víře, že všichni Američané mají rovné příležitosti k základní lékařské péči, dobrému vzdělání a práci. A že je to spravedlivé a nejlepší pro blaho společnosti jako celku,“ tvrdí ve své eseji miliardář. Jenže současné forma kapitalismu už podle něj rovné příležitosti nenabízí.

Vzdělání jen pro někoho

Děti z chudých a chudších rodin mají údajně jen minimální šanci, že si podobně jako on splní svůj americký sen a postoupí do vyšších společenských pater. To vede k tomu, že společnost jako celek přichází o talenty z chudších vrstev, jejichž potenciál nevyužívá, zatímco řada těch méně schopných a talentovaných žije v přepychu. Dalio ve své prezentaci například tvrdí, že celkem 40 % dětí z nejchudší pětiny amerických rodin zůstane v této příjmové skupině i v dospělosti zůstane, nikam se neposune.

Podle amerického miliardáře se pak může početně stále větší část společnosti cítit kvůli neexistenci rovných příležitostí frustrována. To vytváří podhoubí pro růst různých populistických a radikálních hnutí a v konečném důsledku i prostředí pro vznik katastrofálních sociálních otřesů. A to už právě v horizontu zmíněných dvou let. „Nyní se nacházíme ve zlomovém bodě, kdy se i lidé s různými ideologickými názory musejí dát dohromady a přepracovat systém tak, aby byl koláč rozdělen spravedlivěji. V opačném případě zažijeme obrovský konflikt a revoluci, která ublíží úplně všem a přispěje i ke zmenšení koláče,“ varuje Dalio.

Jeho návrh řešení obsahuje celkem pět bodů, z nich nejdůležitější je ale podle něj právě nutnost celospolečenské a politické shody na tom, že pokračující sociální nerovnost ohrožuje stabilitu společnosti a musí se s ní tedy něco dělat. Dalio dále zmiňuje třeba vyšší zdanění bohatých, uvalení speciální daně na zisk z „neproduktivní činnosti“, státní podporu programů, které přispějí k odstranění chudoby a rovným příležitostem. Jako jeden z důvodů narůstající sociální nerovnosti vidí miliardář i  politiku centrálních bank v USA i Evropě razící politiku nízkých úrokových sazeb. To podle Dalia vede k zatraktivnění kapitálových investic, jako jsou akcie, které však opět nahrávají bohatým, jež si takové investice mohou dovolit.

Pokud je, jak tvrdí miliardář, ještě šance na odvrácení hrozící sociální revoluce, pak zásadní budou výsledky nadcházejících voleb a názorové preference politiků, kteří z nich vzejdou. „V příštích dvou letech proběhnou rozhodující volby v USA, Velké Británii, Itálii, Španělsku, Francii, Německu a Evropském parlamentu,“ píše Dalio s tím, že výsledek bude mít zásadní dopad na řešení otázek popsaných v jeho eseji.

Ze spekulanta prognostikem

Otázkou ale samozřejmě také zůstává, proč se právě „spekulant“ a finančník Dalio cítí povolán k tomu, aby předpovídal budoucnost kapitalismu. I na to má miliardář, zařazený agenturou Bloomberg mezi stovku nejbohatších lidí světa, svou odpověď.  Zbohatl totiž údajně právě kvůli tomu, že byl celých padesát let dobrým prognostikem. „Základní součástí mé práce bylo předvídání vývoje ekonomik. A to je přesně to, co dělám ve své eseji,“ tvrdí Dalio.

Svým varováním se zařadil mezi desítky dalších miliardářů a filantropů, kteří varují před rozpadem dnešní společnosti kvůli narůstající sociální nerovnosti. V USA i Evropské unii dokonce vznikají spolky „superbohatých“, které se snaží přesvědčit politiky, aby na ně a další boháče uvalili vyšší daně nebo speciální daň z majetku. Filantropie a sponzorství totiž problém údajně neřeší. V USA prosazuje požadavek na přerozdělení peněz od bohatých organizace Patriotic Millionaires (Vlastenečtí milionáři) složená ze zhruba 200 „superboháčů“. Požadavky spolku nedávno podpořil i druhý nejbohatší člověk světa, zakladatel firmy Microsoft Bill Gates.

Podobné spolky „suberbohatých“, kteří chtějí více zdanit sami sebe, fungují už dlouho i ve Francii, Německu a dalších zemích. Jejich snaha změnit současnou podobu kapitalismu směrem k údajně spravedlivějšímu rozdělení zdrojů a zisků z nich má přitom jedno společné. A sice pragmatickou obavu z toho, že případné sociální nepokoje by tvrdě zasáhly i ty nejbohatší.

Vzpoura suberbohatých aneb Proč politici nechtějí více peněz od miliardářů?

 

Německý spolek „Appel für eine Vermögensabgabe (Výzva k dávce z majetku)“, k němuž se hlásí 70 bohatých německých podnikatelů, rentiérů a investorů, proto kromě vyšších daní pro bohaté žádá i jednorázové odvody ve výši 10 % z jejich čistých aktiv. Němečtí milionáři, sdružení v této organizaci, podporují i požadavek na zmrazení manažerských platů tak, aby stonásobně a více nepřekračovaly průměrný plat. Tvrdí přitom, že jejich požadavky nemají nic společného se socialismem, ale odkazují na „zlaté časy kapitalismu“ ve druhé polovině minulého století.

„Považuji za skandální, když dnes manažer velkého koncernu bere třeba stokrát víc než průměrný zaměstnanec. Před třiceti lety byl takový rozdíl maximálně dvacetinásobný. A společnost přitom vykazovala vysoký hospodářský růst, málo nezaměstnaných a relativně spravedlivé rozdělení vytvořeného národního bohatství,“ řekl v dřívějším rozhovoru s autorem toho článku jeden ze zakladatelů německého milionářského spolku Dieter Lehmkuhl. Zatím žádná z podobných iniciativ „superbohatých“ ale nepřesvědčila politiky, že popisovaná hrozba sociální revoluce je skutečně reálná.