Jdi na obsah Jdi na menu
 


VAROVÁNÍ - sítě 5G ZABIJÁK

4. 3. 2021

Varování -  sítě 5G  ZABÍJÁK  

PŘEČTI  VŠE  NÍŽE   - snad pochopíš  

Profesorův pohled však zpochybňuje odtajněný dokument americké agentury DARPA, která v rámci utajeného výzkumného projektu Bizarre odhaluje, že tzv. milimetrová vlnění v řádech vysokých gigahertzů (10+ GHz) ovlivňují v lidském organismu molekuly jednotlivých látek, a to i přesto, že elektromagnetické vlnění není ionizujícím zářením. DARPA ve výzkumu zjistila, že např. při frekvenci 60 GHz dochází k narušování funkce hemoglobinu v lidské krvi a krev přestává mít schopnost vázat na sebe molekuly kyslíku.

Člověk vystavený takovému elektromagnetickému záření se tak pomalu začne dusit, protože i když plíce mu fungují normálně a nádechy vzduchu do plic jsou bez komplikací, člověk se přesto dusí, protože molekuly kyslíku v plicních sklípcích se totiž nedokáží přichytit na červené krvinky, takže kyslík se potom nemůže pomocí krve dopravovat do jednotlivých orgánů v těle. O odtajněném projektu Bizarre a o americké televizní reportáži z americké školy, kde se lidé začali dusit po spuštění 60 GHz WiGig bezdrátových pojítek, jsme přinesli článek zde, který si určitě přečtěte a zhlédněte i video s českými titulky.

Vysílače 5G budou rozmístěny v těsné blízkosti spotřebitelů, na rozdíl od starších sítí. Dlouhodobé účinky vlivu na člověka nikdo ve světě netestoval

Testování 5G sítě v centru Prahy vyhnalo z bytu prvního člověka, projevila se u něho radiofrekvenční nemoc? Podnět podaný hygieně je zatím bez odezvy, muž dočasně bydlí u známých mimo Prahu a bojí se, že už se nebude moci do bytu vrátit! Firma budující 5G sítě pro O2 zapůjčila ČVUT měřící přístroj, který neprokázal překročené limity, ale skupina více jak 230 vědců z více jak 40 zemí světa podala podnět na pozastavení budování 5G sítí v Evropské unii! Na Plzeňsku začnou do 5G sítě zapojovat dozorové autonomní drony policie a záchranářů, které budou sledovat obyvatelstvo a jejich bezpečnost! Budou drony nahlížet skrze okna do bytů, budou upomínat neplatiče a nahradí doručovatelky České pošty?

 
 

V České republice začalo naplno testování a postupné spouštění 5G sítí. Technologie nové generace má poskytnout širokopásmové datové připojení pro miliony koncových 5G zařízení, která budou v reálném čase mezi sebou komunikovat způsobem, jaký dosud žádná předchozí bezdrátová technologie nenabídla. Technologie 5G je totiž jako první svého druhu koncipována jako čistě datová, bez odlišování a rozdělování komunikace na data a hlas, což bylo až dosud zaběhlým standardem.

Přestože z technologického hlediska je takové členění v podstatě zmatečné, protože i hlasové přenosy jsou v současných sítích datové, tak přesto rozdíl je markantní v datové propustnosti sítě. Sítě 5G jsou totiž jako první koncipovány na principu škálovatelnosti, tedy mohutného rozrůstání spolu s tím, jako poroste trh a počet koncových 5G zařízení vyžadujících 5G síť. Až dosud byly všechny bezdrátové sítě limitovány přesně vyčleněnými a omezenými frekvenční rozsahy, po jejichž zaplnění již není možné síť dále posilovat a zvětšovat její propustnost.

Mobilní věž operátora

Implementace škálovatelnosti do 5G sítí bude probíhat způsobem, že nejprve budou obsazeny staré a nízké frekvence starých 3G a později i těch nejstarších 2G sítí. Stejně tak dochází k obsazování terestrických frekvencí pro vysílání televize ve standardu DVB-T2, které bylo zřízeno jako uvolňovací mechanismus pro mobilní datové sítě, protože DBV-T2 má vyšší kompresi s využitím užšího frekvenčního pásma od 470 do 694 MHz. Všechny vyšší frekvence budou obsazeny 5G sítěmi v budoucnu a především ve velkých aglomeracích bude snaha držet se co nejdéle na nízkých frekvencích kvůli lepší prostupnosti signálu do budov.

Proto i počáteční fáze testování 5G sítí v ČR začínají na nižších gigahertzích, konkrétně třeba v Praze, kde společnost O2 začala testovat v centru Prahy svoji 5G síť, kterou pro O2 staví společnost CETIN. Tato společnost před několika dny poskytla pražskému ČVUT speciální měřící přístroj, kterým profesor ČVUT Jan Vrba z Katedry elektromagnetického pole měřil na Náměstí Míru v Praze intenzitu elekromagnetického pole tamního 5G vysílače, který je umístěn na Náměstí Míru na budově místní základní školy.

V centru Prahy se začaly testovat 5G sítě a jejich bezpečnost otestoval profesor ČVUT. Použil k tomu měřící zařízení zapůjčené zhotovitelem sítě

Naměřený výkon na střeše budovy školy ve vzdálenosti asi 3 metrů od emitoru 5G se pohybuje do 100 mW/m2, což je hluboko pod hygienickým limitem 10 W/m2, který platí pro frekvenci 3700 MHz, na níž běží současné non-standalone 5G síť O2, okomentoval naměřené hodnoty profesor Vrba pro server Lupa. V rozhovoru pro zmíněný server [1] vyvrací také údajné kolující fámy o možných netermických dopadech mobilních sítí na lidské zdraví.

„Diskuse o netepelných účincích elektromagnetických polí trvá padesát, šedesát, možná sedmdesát let. Bylo vysloveno mnoho hypotéz, zatím žádná z nich nebyla potvrzena. Je zcela evidentně jasné, že frekvence, o kterých mluvíme, spadají do tzv. neionizujícího elektromagentického záření. Energie fotonů pro tyto frekvence je tak nízká, že nemohou způsobit poškození buněk nebo DNA tak, jak to třeba známe z určitých pásem ionizujího elektromagentického záření. Toto záření není radioaktivní, je neionizující, nemůže ionizovat prostředí, ani živou hmotu,“ vysvětluje svůj pohled.

5G vysílač na budově základní školy na Náměstí Míru v Praze. Foto: Jan Sedlák, Lupa.cz

Profesorův pohled však zpochybňuje odtajněný dokument americké agentury DARPA, která v rámci utajeného výzkumného projektu Bizarre odhaluje, že tzv. milimetrová vlnění v řádech vysokých gigahertzů (10+ GHz) ovlivňují v lidském organismu molekuly jednotlivých látek, a to i přesto, že elektromagnetické vlnění není ionizujícím zářením. DARPA ve výzkumu zjistila, že např. při frekvenci 60 GHz dochází k narušování funkce hemoglobinu v lidské krvi a krev přestává mít schopnost vázat na sebe molekuly kyslíku.

Člověk vystavený takovému elektromagnetickému záření se tak pomalu začne dusit, protože i když plíce mu fungují normálně a nádechy vzduchu do plic jsou bez komplikací, člověk se přesto dusí, protože molekuly kyslíku v plicních sklípcích se totiž nedokáží přichytit na červené krvinky, takže kyslík se potom nemůže pomocí krve dopravovat do jednotlivých orgánů v těle. O odtajněném projektu Bizarre a o americké televizní reportáži z americké školy, kde se lidé začali dusit po spuštění 60 GHz WiGig bezdrátových pojítek, jsme přinesli článek zde, který si určitě přečtěte a zhlédněte i video s českými titulky.

Vysílače 5G budou rozmístěny v těsné blízkosti spotřebitelů, na rozdíl od starších sítí. Dlouhodobé účinky vlivu na člověka nikdo ve světě netestoval

Stejně tak je potřeba se pozastavit nad etickou stránkou měření ze strany ČVUT, když k měření elektromagnetické intenzity 5G vysílače v dané oblasti je použito zapůjčené zařízení právě od firmy, která přesně tuto síť v Praze vybudovala pro potřeby O2. V akademické rovině se tomu říká “střet zájmů s dopadem na objektivitu” a do značné míry to diskredituje takové měření, které jinak může být zcela v pořádku a objektivní, ale z principu věci akademické nezávislosti je to velmi podivné.

V rozhovoru pro Lupa.cz zaznívá i informace, že druhé měření bylo tentokrát prováděné z ulice, kdy na 5G emitor na střeše bylo sice vidět, ale signál se k měřícímu přístroji, a to i podle stanoviska redaktora Lupy.cz, dostával spíše odrazem signálu od ostatních budov, což vrhá naprosto šokující stín pochybnosti na průkaznost celého měření. Naměřená hodnota z ulice se pohybovala okolo jednotek mikrowattů na metr čtvereční.

Tabulka neionizujícího a ionizujícího záření

Jak už jsme na Aeronetu několikrát vysvětlovali pro laickou obec, intenzita elektromagnetického pole klesá s druhou mocninou vzdálenosti a měření intenzity elektromagnetického pole jednoho emitoru a při použití měřícího zařízení zhotovitele sítě je pro vědecké zpracování a průkaznost zdravotní nezávadnosti tohoto vlnění naprosto neprůkazné a nedostačující. Neexistují totiž žádné dlouhodobé studie vlivu centimetrových a milimetrových vln na organismy vystavené permanentně elektromagnetickému záření v těsné blízkosti vysokofrekvenčních emitorů.

Nejčastější argument zastánců názoru, že elektromagnetické vlnění mobilních sítí nikomu neškodí, se totiž opírá o jednu zásadní věc, která stále v diskusi o zdravotní škodlivosti bezdrátových sítí nezaznívá, že totiž současné bezdrátové emitory signálu jsou od vás v rámci současných sítí relativně daleko. A jelikož víme, že intenzita elektromagnetického pole klesá s druhou mocninou vzdálenosti, tak víme, že na každých 10 metrů vzdálenosti od vysílače je intenzita elektromagnetického vlnění 100x menší. A v tom je právě zakopaný pes, který nezaznívá v odborné diskusi.

Skupina více jak 230 vědců z celého světa podepsala petici za pozastavení budování 5G sítí v Evropské unii

Celulární síť 5G totiž bude vystavěna a budována na vysokých gigahertzových frekvencích milimetrového vlnění, ale u těchto sítí už se nepůjde spoléhat na ochranu dostatečné vzdálenosti od emitorů. Tyto vysoké gigahertzové frekvence prochází pevnými překážkami velice obtížně, takže základnové stanice a opakovače 5G signálu budou muset být umístěny velice hustě a těsně blízko nejen sebe, ale blízko spotřebitelů. Zatímco dnes jsou 2G, 3G a 4G emitory umístěné na věži uprostřed pole, nebo na vysokém továrním komínu a další emitor se nachází daleko až 2 km vzdušnou trasou a tím to hasne, u 5G sítí to bude jinak.

V případě 5G sítě budou emitory umístěny v úrovni ulic, na lampách pouličního osvětlení, na průčelích budov, na střechách novinových stánků v ulici, na mostech, na viaduktech, na klenbách vjezdů do tunelů, na každých 100 metrech v hustě obydlené a rušné ulici. Lidé už nebudou ozařováni z dálky mnoha stovek metrů z emitoru, který je vysoko někde na továrním komíně, ale bude jim to pražit do bytů, do oken, do obchodů, do kanceláří, do pracovišť přímo ze vzdálenosti několika metrů od naproti. Ještě nikdy v historii nebyla lidská populace vystavena centimetrovému a milimetrovému záření z takové blízkosti, jako k tomu dojde po vybudování 5G sítí.

Výzva 5G Appeal varující před nebezpečím radiofrekvenčního elektromagnetického (RF-EMF) záření z 5G věží.

Tuto hrozby si uvědomuje mnoho vědců, kteří nehodlají tomuto přihlížet a podepsali mezinárodní petici s názvem The 5G Appeal, kterou podepsalo [2] již více jak 230 vědců ze 40 zemí světa, kteří v petici vyzývají Evropskou unii, aby pozastavila budování 5G sítí do doby, než proběhnou zdravotní a vědecké studie dlouhodobého působení milimetrového vlnění na lidský organismus v rámci dlouhodobých testů na krátkou vzdálenost od emitoru vlnění, tzv. LTCP testů (Long Term and Close Proximity Tests).

Tyto testy zahrnují dlouhodobá pozorování vlivů a změn buněčných organismů vystavených jmenovitému elektromagnetickému záření ve vzdálenosti 1, 5, 10, 50 a 100 metrů od zdroje záření po dobu 1, 2, 5 a 10 let. Těmto LTCP testům se v USA zuřivě brání mobilní operátoři už více jak 30 let a pomocí lobbingu tlačí na legislativce v americkému Kongresu, aby byly přijaty zákony, které tyto testy nedovolují. Americká mobilní lobby se uchyluje dokonce i k podivným hrám s laickou veřejností, poslední případ jsme mohli zaregistrovat před pár dny.

Šok přišel z USA! Mobilní lobby pověřila vědce z univerzity v Oregonu, aby jim potvrdili, že 5G záření neškodí. Vědci ozářili ryby a jejich embrya po ozáření se začala chovat podezřele. Začala reagovat na zvukové podněty!

Američtí vědci v časopise PLOS ONE uveřejnili studii [3], kdy v měděné nádobě s vodou měli umístěných několik ryb dánia pruhovaného, což je ryba, která má prý podobné genetické rysy s lidským organismem. Do nádoby s rybami byl nasměrován 5G emitor a vědci sledovali, jestli 5G elektromagnetické vlnění bude mít vliv na mortalitu ryb a na vývoj rybích embryí. Výzkumníci z Oregon State University nezjistili, že by 5G záření bylo škodlivé, ovšem Subham Dasgupta, jeden z vědců podílejících se na tomto experimentu, uvedl pro média výrok, že dopady záření na organismus jsou převážně benigní, tedy nezhoubné.

Tento výrok ovšem vyvolává obavy, protože “benigní dopad” ve vědeckém světě v překladu znamená takový dopad, který je prokázaný, který opravdu vede k biologickým změnám, ale změny nejsou (zatím) pozorovány jako zhoubné. Jenže, naprostým šokem je, že vědci v tomto výzkumu zjistili, že po ozáření jsou rybí embrya citlivá na zvuky [4], což před testem rozhodně nebyla. Po ozáření tak u embryí došlo prokazatelně ke změnám v organismu, protože pokud embryo po ozáření reaguje na zvukové podněty, a před ozářením embrya nereagovala, je naprosto jasné, k čemu došlo. A to je šok.

Zebrafish, nebo-li Danio pruhované

Šok je to především proto, že vědci použili pro test pouhé centimetrové vlnění 3,5 GHz a ryby navíc byly umístěny ve vodě, kdy frekvence byla emitována do vodní lázně. Takové měření je naprosto zcestné, protože elektromagnetické vlnění ve vodě je silně rušeno vlnovou refrakcí, odborná studie amerického Úřadu národního zdraví o tom pojednává podrobně zde. Průkaznost takového testu v jiném prostředí, než ve kterém člověk žije, je tudíž naprosto zanedbatelná. A přesto, že test byl namísto v běžném vzdušném prostředí a na člověku organicky bližších tvorech, jako je myš nebo prase domácí, proveden na rybkách ve vodě, přesto se ukázalo, že po ozáření se něco stalo s rybími embryi. Není proto divu, že se vědci začínají ozývat a podepisují petice na pozastavení budování 5G sítí.

Takovéto vědecké studie, které mají ukázat neškodnost 5G sítí, a přitom vědci musí po provedení studie přiznat, že embrya najednou po ozáření reagují na zvukové podněty, jsou doslova výstřelem do vlastní nohy zastánců neškodlivosti 5G sítí. Takže, co řeknou vědci? Označí vliv 5G záření za benigní, tedy neškodný, protože nemohou říct, že vliv není žádný. A benigní vliv je to zatím proto, že vědci dosud neví, jestli reakce embryí na zvukové podněty po 5G ozáření je projevem poškození vývoje embryí ryb, anebo z ozáření budou embrya benefitovat a vyrostou z nich super-ryby. Takže to není jasné, a proto vědci použili výraz “benigní” vliv na organismus. A to je šok, když vezmeme do úvahy, že vědci testovali nižší frekvenci, než která se testuje v centru Prahy. A jak se zdá, v Praze se už začínají objevovat první případy zdravotních problémů.

Po spuštění testování 5G vysílače na Náměstí Míru v Praze musel utéct ze svého bytu k příbuzným mimo Prahu

V pátek jsme do redakce dostali email od jednoho z našich čtenářů, který si nám stěžoval na svůj zdravotní stav poté, co společnost O2 začala v centru Prahy testovat svoji novou síť 5G pro své zákazníky. Náš čtenář bydlí v těsné blízkosti zmíněného vysílače na Náměstí Míru a po spuštění emitoru na zmíněné frekvenci 3,7 GHz se u něho začaly projevovat zdravotní obtíže takového charakteru a rázu, že musel ze svého bytu utéct a uchýlit se k příbuzným, kteří bydlí mimo Prahu. Přestože se ihned obrátil na pražskou hygienu, jeho případem se zatím nemohou zabývat, protože příslušný odbor, který se zabývá těmito stížnostmi, právě čerpá letní dovolenou. Ocitujeme si zde tedy z emailu pana Honzy.

Dobrý den, pane VK, velmi si vážím Vaší investigativní novinářské práce. Jsem čtenářem Aeronetu už poměrně dlouhou dobu. Opravdu jdete ve svých analýzách dál než Pjakin i než Alex Jones, který například nikdy nehovoří o Syndikátu, ani o válce mezi Ž a ž. Ale Kvůli tomu Vám nepíši. Chtěl jsem zmínit věc, která mě tady v Praze v poslední době, zcela osobně a velmi nepříjemně zasáhla. Jedná se o testy vysokorychlostního internetu páté generace, které zde provádí O2. Jsem docela zdravý člověk, u lékaře jsem nebyl spoustu let. To, co po spuštění 5 G testů následovalo mě ale zcela vykolejilo a nechtěl jsem tomu prostě vůbec uvěřit.

Již pouhých několik dní od spuštění jsem nebyl schopen vůbec normálně fungovat! Tohle vypadá téměř jako zbraň hromadného ničení. Na lidech v dané lokalitě je vidět, že řada z nich se již drží z posledních sil. Já sám jsem musel po čtyřech dnech neuvěřitelného mučení z testovaného území, kde bydlím, doslova uprchnout. Samozřejmě, jakmile jsem byl mimo testovací oblast, všechny symptomy rychle ustoupily. Tak jsem to začal sám na sobě každý den testovat. Vstupoval jsem do zóny 5G, vždy jen na pár hodin a pečlivě jsem pozoroval, co to se mnou udělá. Totožné symptomy se mi vracely stále znovu a znovu a pokud jsem zůstával v testované oblasti, stále se zesilovaly. Jakmile jsem zónu opustil, tak se symptomy opět začaly vytrácet, až zcela vymizely.

Teď už nemám sebemenších pochyb, o tom že testy 5G stojí za mým nečekaným vážným zdravotním kolapsem. Je to pro mě, ovšem, teď hrozná situace. Vlastně už vůbec nemohu domů! Zřejmě už nikdy. Zřejmě budu muset odejít i z Prahy, protože se brzy totéž spustí na Starém i na Novém Městě a rovněž i na Praze 6. Zřejmě se ze mě brzy stane jeden z prvních 5G refugees, jenže asi nebude kam utéct, protože síť páté generace je podstatou internetu všech věcí a bude zřejmě, úplně všude. Přitom 4G mi žádné problémy nepůsobí, ale tohle je něco zcela jiného, něco hrozně silného a zřejmě extrémně devastujícího pro lidské zdraví.

Rovněž mě napadlo, jestli se náhodou nejedná o začátek genocidy českého národa, protože síla toho signálu, který O2 na nás tady vysílá, je prostě děsivá. Nedá se to vydržet Alespoň taková je moje osobní zkušenost. Možná to dělají z nějakého důvodu záměrně, opravdu nevím, ale příliš bych se tomu ani nedivil. Jen jsem vám chtěl tímto dát eventuální námět na další článek.

P.S. Psal jsem již stížnost na pražskou Hygienickou stanici, ale přišla mi jen automatická odpověď, že jsou právě na dovolené.

Naše redakce je s panem Honzou (celé jméno naše redakce zná) v kontaktu a případ budeme pozorně sledovat a monitorovat. Momentálně čekáme na odezvu a nález pražské hygieny, která se musí s podnětem občana vypořádat. O průběhu celé kauzy vás budeme průběžně informovat. Z naší komunikace se čtenářem vyplývá, že by se mohlo jednat o tzv. radiofrekvenční nemoc, kterou popsali už američtí diplomaté na velvyslanectví v Havaně na Kubě v roce 2016.

Po spuštění 5G sítí se u lidí může začít projevovat bizarní “Radiofrekvenční nemoc”, kterou poprvé popsali američtí diplomaté na zastupitelství v Havaně v roce 2016

Americkými diplomaty popisované projevy malátnosti, bolesti hlavy, závratí, migrény, pocitů na zvracení, pocitu kolébání prostoru okolo jedince vnímaný jako pobyt na lodi a další popisované symptomy radiofrekvenční nemoci jsou předmětem šetření a výzkumu americké vlády, bližší informace jsou na vědeckém serveru Science Daily [5]. Předběžně výzkumy de facto potvrzují nálezy americké agentury DARPA, že elektromagnetické vlnění, přestože není ionizující, provádí nebezpečnou interakci s molekulami látek v lidském organismu v závislosti intenzity elektromagnetického pole na druhé mocnině vzdálenosti, a rovněž v závislosti na konkrétní specifické frekvenci, která reaguje s vybranými molekulami látek v lidském těle.

DARPA – Výzkumná agentura amerického ministerstva obrany

Z těchto poznatků vyplývá zajímavá informace, že i nízké frekvence v centimetrovém vlnění, tedy v oblasti nízkých gigahertzových frekvencí, mohou ovlivňovat molekuly látek v těle člověka. Např. lidé, kteří užívají multivitamíny a doplňky stravy, které obsahují stopové prvky jako železo, selen nebo zinek, mohou velmi výrazně ovlivnit reakce organismu člověka na vystavení louči elektromagnetického vlnění, a to i na relativně nízkých frekvencích. Výše popsané zjištění vědců z univerzity v Oregonu, že embrya ryb po ozáření 3,5 GHz elekromagnetickým loučem začínají reagovat na zvukové podněty, zcela prokazatelně potvrzuje, že tyto informace o vlivu 5G sítí na biologický organismus již nelze popírat.

Agentura DARPA odtajnila šokující program Bizarre, který odhalil, že neionizující vlnění může při určitých frekvencích mít stejné účinky na lidský organismus jako tvrdá radiace ionizujícího záření

Nyní je to už vědecky potvrzené, a to nejen odtajněným programem Bizarre americké agentury DARPA, ale i čerstvým nálezem vědců z univerzity v Oregonu. Existuje reálná možnost, že některé relativně nízké frekvence v řádech jednotek gigahertz reagují s molekulami určitých prvků, které jsou v organismu jen některých osob, např. osob v léčebných programech, osob konzumujících doplňky stravy s obsahem vybraných látek a kovů, jako je železo, stříbro, zinek, selen a další.

A právě u těchto osob potom určité frekvence, v těsné blízkosti 5G emitorů, které budou umisťovány blízko vedle sebe v ulicích, na pouličních lampách a pod okny, mohou vést k ovlivňování vybraných molekul navázaných na krev a přítomných v neurální síti lidského mozku, kde mozek používá minerály a stopové prvky kovů k fungování a činnosti mozku, především ke správné funkci synapsí, které ke své činnosti potřebují vybrané kovy, i když jen ve stopovém množství.

Schéma elektrické komunikace neurální synapse v mozku.

Radiofrekvenční nemoc, která je dosud záhadou a není dosud nijak přesně popsána, podle všeho funguje na bázi ovlivňování určitých molekul prvků, kovů, polokovů, ale i dalších skupin látek takovým způsobem, že se buď blokuje jejich schopnost transportu krví, anebo dochází k jejich ovlivňování v místech jejich konečného užití, tedy v mozku v neurálních synapsích. Není překvapením, že americká armáda a její DARPA projekt Bizarre přísně tajila, protože se ukazuje hrozivý dopad tohoto zjištění, že záření vůbec nemusí být ionizující, jak se dosud veřejnost domnívá, aby došlo k biologickému ovlivňování živých organismů.

Na základě těchto studií a výzkumů se ukazuje, že už i nízké gigahertzové frekvence mohou ovlivňovat embrya ryb děsivým způsobem natolik, že vědci tyto změny na biologické bázi raději označuji pouze za “benigní”, tedy nezhoubné, aby se nemuselo hned dopředu přiznávat, že Houstone, máme problém, ozářili jsme embrya ryb 5G frekvencí 3,5 GHz a ony teď získaly podivnou schopnost reagovat na zvuk, jak je to možné, co máme dělat? A teď si představte, co taková frekvence asi umí udělat za paseku v lidském mozku. To není strašení, to je pouze holé konstatování na poněkud znepokojivé zjištění vědců z Oregonu.

Na Plzeňsku začnou vypouštět 5G drony pro potřeby policie, hasičů a záchranářů na sledování bezpečnosti obyvatelstva v ulicích. Orwell se obrací v hrobě, už je to tady!

Vrcholem tohoto schizmatu je potom informace [6] z Plzně. V tamním regionu se rovněž začaly testovat 5G sítě, ale tamní radní se rozhodli, že rovnou vyšlou do ulic 5G drony ve službách policie, záchranářů a hasičů, aby dohlížely na bezpečnost obyvatelstva. Testovat se bude i v Bílině, kde 5G síť bude použita pro potřeby městské policie a jejich kamerových systémů. V Plzni budou létat drony s použitím zahorizontálního dosahu, kdy díky 5G síti bude možné drony řídit právě přes 5G mobilní síť a nikoliv už klasickým rádiem z ovladače. Drony budou po 5G síti streamovat obraz a zvuku, a to na jakoukoliv vzdálenost, třeba i stovek kilometrů daleko, protože bude stačit, když dron bude v dosahu 5G sítě.

Dron holandské policie.

A tak si dovedete představit, jak najednou policie bude vysílat drony do vašeho bydliště, když se třeba nedostavíte na služebnu policie k podání svědectví nebo vysvětlení. Vyšlou za vámi dron, podívají se dronem do okna vašeho bytu v desátém patře paneláku, dron bude mít i tlampač a vyzve vás, abyste se dostavil na služebnu. V Číně už to takhle funguje. Velké využití najdou 5G drony u exekutorů, které vás budou obtěžovat a upomínat o zaplacení dluhu každý den, přesně ráno ve stejnou dobu. Drony vám přiletí k oknu a spustí tlampač. Stejně tak zaměstnavatel bude moci vyslat dron do vašeho bydliště a zjišťovat, proč jste nepřišel do práce. Když dnes chcete vidět naživo nějaký prostor na dálku, není to možné.

Autonomní drony ve 4. průmyslové revoluci nahradí mnoho profesí a pracovních míst, o místa přijdou pošťáci, zlehčí se práce policii, exekutorům, zdravotním pojišťovnám, sociálním úřadům

Chcete vidět, jestli je před Kauflandem narváno a fronta? Nemáte to jak zjistit, ale po spuštění 5G sítí se tam podíváte pomocí svého 5G dronu s kamerou. Vyšlete tam dron a až tam doletí, začne vám streamovat obraz do telefonu, uvidite reálně, kolik je aut na parkovišti a lidí před nákupním centrem. A nemusí to být jen kvůli čumění, dron za vás rovnou nakoupí a přinese, vlastně přiletí vám nákup domů. A je úplně jedno, že ten Kaufland je 20 kilometrů daleko od vašeho domu v zapadlé vesnici, protože díky 5G síti ten dron může letět desítky, nebo i stovky kilometrů daleko, podle velikosti dronu a baterie.

Takto můžou drony sledovat lidi, ale i osobní auta, kam jedou, kde parkují atd. Větší drony budou moci vyzvedávat poštu, nosit nákupy, budou doručovat doporučené zásilky místo pošťaček atd. Zjednoduší se práce úřadům sociální péče, vyšlou drony do místa bydliště žadatele o sociální dávku a zjistí kvalitu budovy, bytu, interiéru bytu, dron nahlédne do koupelny, do spíže, zjistí vaše životní náklady a vypočte výši sociální dávky vskutku a doopravdy “adresně”.

Zdravotní pojišťovny budou moci kontrolovat nemocné pomocí dronu přes okno, že jsou doma a leží v posteli. Exekutoři budou moci naplánovat lety dronů k dlužníkům v pravidelných intervalech a hodinách, nebankovní společnosti budou vyzvedávat splátky půjček už nikoliv pomocí člověka, který zazvoní u bytu, ale pomocí dronu s kamerou a mikrofonem pro obousměrnou komunikaci s dlužníkem. Zkrátka možnosti 5G autonomních systémů jsou omezené jen představivostí. A spolu s tím vzniknou nové zákony zakazující útoky na drony, jejich poškozování, střílení po dronech, házení kamenů po dronech, střílení z praků, dokonce je možné, že drony brzy dostanou status veřejného činitele, pokud půjde o úřední drony.

Autonomní dron doručující balík namísto kurýra a poštovní doručovatelky.

Síť 5G je totiž základním pilířem 4. průmyslové revoluce, kdy se koncová síťová zařízení, dosud koncipována jako statická a lokální, přemění do pohyblivých a plně autonomních koncových systémů, jejichž cílem ale nebude jen ulehčení života člověka, ale především jeho sledování, dozor a kontrola nad jeho pohybem a chováním. Všimněte si, na Plzeňsku se teprve testuje, ale složky IZS už chtějí na 5G síť nasazovat sledovací a pořádkové drony.

Němci dokonce už vtipkují, že EU zakazuje zbraně kvůli tomu, aby lidé nemohli střílet na drony, až je budou skrze okna buzerovat, že nemají zaplaceno za vodné, stočné, nebo odvoz odpadu. Možná vám to přijde jako vtip a fór, ale přestavte si, že tyto 5G sítě opravdu povedou k mohutnému nástupu autonomních dronů, co všechno pomocí nich bude prováděno, co by jinak v podobě živého člověka možné ani náhodou nebylo. Zdravotní rizika způsobená 5G sítěmi jsou tak jen jedním z celé řady hrozeb, které na nás čekají spolu se zaváděním 5G sítí.

-VK-