Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠOK - Testy pro naše děti balí děti v Indii na zemi....

7. 5. 2021

ŽÁDÁME  VLÁDU  O OKAMŽITÉ  ZRUŠENÍ  POVINNOSTI ROUŠEK A TESTŮ  PRO DĚTI VE ŠKOLÁCH !!!   

DÁLE PŘÍSNÝ POSTIH   ZA TUTO  NEZODPOVĚDNOST  !!! 

 

Ministerstvo zdravotnictví netuší, kdo v České republice nese zodpovědnost za špejlování nezletilých dětí, pokud si přivodí zdravotní újmu! V šokující odpovědi tiskové mluvčí se naznačuje, že zodpovědnost by určovaly až soudy, ale v této chvíli ministerstvo neví, kdo nese zodpovědnost! A přitom rodiče netuší, že jejich děti si možná strkají do nosů špejle balené na podlaze v indických slumech malými dětmi! Virální video z Indie válcuje sociální sítě, malé děti v chatrči balí špejle do obalů přímo na podlaze, o nějaké sterilitě špejlí si vaše děti ve škole mohou nechat leda tak zdát! Stačí laciný mikroskop a je to!

 

Ministerstvo zdravotnictví netuší, kdo v České republice nese zodpovědnost za špejlování nezletilých dětí, pokud si přivodí zdravotní újmu! V šokující odpovědi tiskové mluvčí se naznačuje, že zodpovědnost by určovaly až soudy, ale v této chvíli ministerstvo neví, kdo nese zodpovědnost! A přitom rodiče netuší, že jejich děti si možná strkají do nosů špejle balené na podlaze v indických slumech malými dětmi! Virální video z Indie válcuje sociální sítě, malé děti v chatrči balí špejle do obalů přímo na podlaze, o nějaké sterilitě špejlí si vaše děti ve škole mohou nechat leda tak zdát! Stačí laciný mikroskop a je to!

Není to tak dávno, kdy jsme na Aeronetu publikovali několik článků o reakcích tiskového odboru ministerstva zdravotnictví na dotazy čtenářů našeho serveru, které zajímalo především to, kdo vydal certifikáty a schvalovací dekrety pro antigenní testy určené pro české školáky. Na toto téma by se zdálo, že bylo napsáno už dost článků, ovšem to jsme ještě netušili, že se nám dnes dostane do redakce další materiál v podobě odpovědi tiskového odboru MZČR na dotaz našeho čtenáře, kterého zajímalo kromě jiného i to, kdo nese zodpovědnost za případné zdravotní problémy dětí, pokud si při samotestování způsobí nějaké zranění, nebo pokud se nakazí testem, který je třeba kontaminovaný, což si za chvíli v článku ukážeme na šokujícím videu, které momentálně otřásá sociálními sítěmi.

Tady se balí čínské antigenní špejle. Více ve videu níže v článku.

O tom, že Česko snese fšecko, není třeba pochybovat. Česko je zemí zázraků, o které ale slušní lidé nestojí. Přesto nás někdy překvapí situace, kdy systém je natolik zkorumpovaný, že popírá sám sebe. Pan David se rozhodl obrátit na tiskový odbor MZČR s celkem 20 otázkami ohledně antigenních testů, přičemž řada z nich již byla zodpovězena v našich minulých článcích. Ovšem v případě otázky č. 8 trefil náš čtenář kladivem rovnou na hlavičku, protože se zeptal tiskové mluvčí ministerstva, kdo je zodpovědný za případné zdravotní komplikace či poškození způsobené během provádění zdravotního úkonu,  a jestli je zodpovědná osoba či společnost na tyto věci pojištěná.

Ministerstvo zdravotnictví neví a netuší, kdo nese zodpovědnost za špinavé a kontaminované špejle, které si české děti strkají do nosů dvakrát týdně

A rovněž se zeptal, kdo nese zodpovědnost za případné následné zdravotní komplikace a nežádoucí účinky v možné souvislosti s provedeným zdravotním úkonem? Je zodpovědná osoba či společnost na tyto věci pojištěná. A odpověď ministerstva zdravotnictví, které jinak tak usilovně odmítá neschválené vakcíny Sputnik, že prý nemají atesty a schválení EMA, že by to nebylo bezpečné, tak to samé ministerstvo odpovědělo ohledně testů našemu čtenáři způsobem, že vám to vyrazí dech. Tohle je Česko v roce 2021 naživo. Čtěte:

Pokud jde o Vaše dotazy týkající se odpovědnosti za případné zdravotní komplikace či poškození způsobené během provádění zdravotního úkonu (dotaz č. 7) a za případné následné zdravotní komplikace a nežádoucí účinky v možné souvislosti s provedeným zdravotním úkonem (dotaz č. 8), je třeba konstatovat, že určení odpovědné osoby odvisí od konkrétních okolností daného případu, především však jde v tomto případě o mimořádně komplikovanou právní otázku. Kompetenci k závaznému výkladu právních předpisů přitom má v demokratickém právním státě výlučně soudní soustava včetně Nejvyššího soudu, jehož úkolem je mj. judikaturu nižších soudů sjednocovat. To je důvodem, proč ministerstvo zdravotnictví takovým závazným právním stanoviskem nedisponuje a nemůže jej tak poskytnout.

Ministerstvo by tak muselo v reakci na Váš požadavek nanejvýš nově vytvořit vlastní (nikoli závaznou) právní analýzu na základě výkladu jednotlivých ustanovení příslušných právních předpisů a tu Vám teprve poskytnout.

Podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se však povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Ministerstvo tudíž není povinno v režimu zákona 106/1999 Sb. (v reakci na žádost o informace) vytvářet právní stanoviska, expertízy a odborné analýzy a prezentovat tak žadatelům svůj názor na konkrétní problematiku.

Rovněž důvodová zpráva k zákonu č. 106/1999 Sb. (Sněmovní tisk 991, IV. volební období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky) k ustanovení § 2 odst. 4 uvádí: „Povinný subjekt je povinen poskytovat jen ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a má nebo by měl mít k dispozici. Naopak režim zákona o svobodném přístupu k informacím nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice.“

Komentář dostupný v databázi ASPI k ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. uvádí: „Účelem § 2 odst. 4 je bránit povinné subjekty před tím, aby byly na základě žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím povinny zaujímat stanoviska v blíže specifikované věci, dále vysvětlovat výstupy ze své činnosti (např. úkony ve správním řízení), provádět právní výklady, vytvářet či obstarávat nové informace (právní či věcné expertizy, analýzy dat shromážděných při své rozhodovací činnosti apod.), jimiž nedisponují a nejsou povinny disponovat. Jde tedy o velmi významné ustanovení, které brání nepřiměřené zátěži povinných subjektů jakýmsi “úkolováním” ze strany “žadatelů” pod označením žádosti o informace.“ S ohledem na shora uvedené nelze Vaší žádosti, co jejích bodů 7) a 8) vyhovět.

Zodpovědnost za poškození dětí určí až české soudy ex-post

Jak tedy sami vidíte, ministerstvo zdravotnictví naprosto netuší a neví, kdo v případě zranění Vašeho dítěte ponese za jeho poškození či postižení zodpovědnost. Ministerstvo se domnívá, že prý to bude záviset případ od případu a rozhodnout bude moci v zásadě jenom soud, který bude muset zjistit, kdo nese zodpovědnost. Přesně jak před časem varoval náš redakční právník, děti se špejlují samy a vlastní rukou, aby zodpovědnost nenesli učitelé na školách, resp. školy a jejich zřizovatelé, potažmo orgán, který školy zastřešuje a zřizuje, tedy Krajská zastupitelstva, případně MŠMT.

Dopis z ministerstva zdravotnictví

Jestliže se testuje nezletilá osoba sama na sobě, opravdu není jasné, kdo nese a ponese zodpovědnost za její případné onemocnění nebo poškození. Jak upozorňuje náš právník, naprosto reálně hrozí absurdní situace, kdy na jedné straně testování nařizuje ministr školství, ale v případě poškození dítěte paradoxně soud může dospět k závěru, že za poškození dítěte může rodič, který s tímto testováním dítěte souhlasil. Právník upozorňuje na právní akt daného souhlasu, který má v případě soudu právní validitu, a to je souhlas rodiče s testováním dítěte. Rodič jako zástupce dítěte tím provádí právní akt, úkon vydání souhlasu, čímž z hlediska práva přebírá veškerou zodpovědnost za následky, které si dítě samotestem může přivodit.

Právník varuje na možný vznik absurdního stavu, kdy to budou rodiče, kteří ponesou zodpovědnost za ministerstvem nařízené špejlování dětí

Právník dále věc rozebírá z hlediska zákonů péče o dítě. Rodič by mohl namítat, že nebyl seznámen s riziky samotestování dítěte a rozhodl se pro souhlas na základě nedostatku informací. Jenže existuje mnoho protichůdných judikátů, které v podstatě deklarují, že rodič nemá za úkol předjímat cizí informace, ale má usilovat o ochranu zdraví dítěte v souladu s jeho zájmy. Argumentace, že rodič nevěděl o závadnosti antigenních testů, tak u soudu neobstojí. Je to stejné, jako kdyby rodič tvrdil, že nevěděl, že dítě na uzavřené silnici může zahynout, přestože tam žádná auta nemají kvůli stavební uzavírce silnice jezdit.

Ale jeden řidič zákaz vjezdu poruší, závoru objede a po uzavřené silnici dorazí až do místa, kde srazí dítě a zabije ho. Rodič nemá totiž předpokládat, že někdo jiný dodržuje předpisy, rodič totiž musí dítě chránit bez ohledu na ostatní osoby a jejich chování. Podle právníka tak reálně hrozí, že paradoxně to budou rodiče, kteří ponesou zodpovědnost za případné zdravotní problémy dítěte po testování. Panečku, to je chucpe! Níže je seznam dotazů našeho čtenáře na ministerstvo a odpovědi paní ředitelky tiskového odboru.

 

Spousta českých tupých rodičů přitom namítá, že testy jsou sterilní, že to mají napsané na obalech. Důvěra ovčanů v certifikáty, značky, nálepky, loga a visačky je nekonečná. Jakmile se na obalu výrobku objeví nějaké chucpátko v podobě nějaké značky o certifikaci, lidé okamžitě vypnou veškeré obranné senzory opatrnosti a nedůvěřivosti a hned si to začnou cpát a rvát hluboko do nosu. Přitom papír a obal výrobku snesou taky fšecko.

Pokud si říkáte, odkud se bere bordel na špičkách testovacích špejlí, odkud se berou ti parazité a kroutící se potvory, tak se obávám, že záhada je možná rozluštěna, protože ve středu uniklo na veřejnost video z Indie. V tamním státě Maharashtra totiž došlo k propuknutí skandálu, kde místní pracovní agentura najatá distribuční firmou zaměstnává v chudinském slumu dětskou pracovní sílu. Děti sedí v chatrčích na podlaze, okolo rozházené testovací špejle a stohy papírových obalů, do kterých děti špejle balí.

VIDEO: Indické děti v chudinském slumu balí na podlaze údajně sterilní špejle pro antigenní testy!

Indická média přinesla [1] podrobné informace. Každé dítě musí za den zabalit 5000 špejlí a za to dostane 100 rupií, což je v přepočtu zhruba 1 Euro a 13 centů, takže okolo 26 Kč za celý den dětské práce. Uniklé video zachycuje děti, jak na zemi balí špejle a jsou rády, že si alespoň něco málo vydělají, protože ve slumech taková příležitost vydělat si peníze často nepřichází. Jenže o nějaké hygieně si můžete nechat jenom znát. Na obalech je napsáno, že špejle jsou sterilní a ošetřené EO, tedy ethylenoxidem, a když potom Evropané dají špejle pod primitivní mikroskop, tak tam vidí spoustu bordelu, černých vláken, která se dokonce hýbají, jiná se nehýbají.

 

 

A na dotazy oprávněně vyděšených lidí, co takový bordel dělá na sterilních tyčinkách, se místo odpovědi dočkáte různých cemperizačních a diskreditačních žvástů rádoby novinářů a vykladačů pravdy, kteří vám budou tvrdit, že vlákna se nehýbou, a že se tam dostala z rukou dezinformátorů, kteří na ty špejle schválně něco nanesli. Tak se laskavě podívejte na připojené video, jak vypadá indická manufaktura se “sterilními” špejlemi, které potom pod značkou Made in China končí v Evropě a dost možná i v nosech českých dětí. A nejen dětí, ale i zaměstnanců, kteří se špejlují. Po zhlédnutí videa přeji dobrou chuť.

Černé morgellony, hlístice a další potvory na špejlích mají původ z totálně nesterilních balíren v Asii

Takže české ministerstvo zdravotnictví netuší, kdo ponese zodpovědnost za případné onemocnění dětí z testování, ale videa z Indie jasně ukazují a prokazují důkaz, odkud se na ty údajně sterilní špejle dostává ten bordel, který je k vidění pod mikroskopy. Ano, dostává se tam z podlah, tuhle z indické podlahy, támhle z bangladéšské podlahy, to podle toho, kdo zrovna čínským výrobcům nabídne nejlevnější pracovní sílu na balení produktů. V Česku také přebalují špejle, nedaleko pražské tržnice SAPA [2]. Čínská pracovní síla je už moc drahá v roce 2021, takže se hledají laciné pracovní síly v Indii, v zemi zaslíbené pro světové korporace. Indie je nová Čína pro outsourcing.

“Sterilní” špejle z antigenního testu Made in China balená bůhví kde a bůhví kým

A tak se nemůžete divit, že si strčíte špejli do nosu a chytnete opar, herpes, infekci, zánět, pálení v nosu přecházející do krku, horečku, a to prostě kvůli tomu, že údajně sterilní špejli ve skutečnosti balilo nějaké malé dítě na podlaze v chatrči nemytýma rukama. A od českého “zdramini” (ministerstvo zdravotnictví) se dozvíte, že ministerstvo neví, kdo nese za špejle, děti a testy zodpovědnost. Ano, neví, raději… pro jistotu. Pamatujte, Česko snese fšecko a kdo věří sterilitě testů i navzdory bordelu a vláknům pod mikroskopem, tak věřte dál, neboť víra Vaše vás klidně i zabije! A až se v Česku objeví nějaká indická mutace, čistě náhodou u lidí a dětí, co se pořád špejlují, tak se potom nedivte těm křivkám nakažených.

-VK-

Šéfredaktor AE News

 
 

 


Portrét


FotoalbumKontakt

OV KSČM Frýdek-Místek

Palackého 127

Frýdek-Místek

738 01

Administrátor webu :

webmaster2020@seznam.cz

Objednatel: KSČM

Zhotovitel: Kolektiv OV KSČM F-M

Mobil : 608 949 999

webmaster2020@seznam.cz

DEFCON


Počasí

Meteoradar

RevolverMaps


Mail list
Statistiky

Online: 6
Celkem: 983172
Měsíc: 20821
Den: 754