Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekt pandemie - Zločin proti lidskosti

28. 4. 2021

 

Projekt pandemie: Zločin proti lidskosti. Fakta o GM vakcínách proti koronaviru. Z lidí se stala pokusná morčata jako za nacistů. Vakcíny nebrání nákaze, přesto se zavádějí covidové pasy. Vnutí nám "novou normalitu" navždy?

26. 4. 2021

Tisk článku

REDAKCE PROTIPROUD přináší alarmující fakta o ničivých opatřeních proti koronaviru, o smrtících vakcínách a naději spatřuje v odporu lékařů a právníků zasazujících se o nový Norimberský proces

 

Pokračující covidová hysterie probíhající po celém světě již více než rok stále více připomíná absurdní tragikomedii. To chápe každý občan v Rusku, USA i v Evropě, který osobně zažil „potěšení“ z experimentálního očkování, včetně lékařů a vědců z oblasti medicíny. Dokonce i některé místní vlády tomu začínají rozumět, ale globalisté svůj „Velký reset“ nezastaví, tudíž fraška pokračuje... a jak se zdá, mnozí lidé společně s vládními činiteli ignorují do očí bijící rozpory v zápletce šíleného světového divadla. Pojďme proto racionálně vyhodnotit logiku nedávných událostí a vyvodit z toho závěry.

 

Po masivním odmítnutí očkování „proti koronaviru“ zdravotnickým personálem v USA a v Evropě a po zákazu očkování důchodců v řadě evropských zemí vyplouvá na povrch stále více a více hrozivých faktů. Na začátku dubna ve Francii, po zavedení koktejlu od firmy AstraZeneca způsobujícího atypickou žilní trombózu, která se vyvinula krátce po aplikaci vakcíny, zemřeli čtyři lidé, zatímco vedlejších účinků bylo zaznamenáno mnohem více. Ve Velké Británii bylo do 2. dubna oficiálně evidováno 30 případů trombózy po očkování vakcínou AstraZeneca. Ovšem oficiální komentář WHO nadále zní0: „Neexistuje žádná přímá souvislost mezi očkováním a tvorbou krevních sraženin.“

Jako relativně rozumnou je rovněž těžké označit reakci na tento příběh ze strany Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) – hlavního regulátora farmaceutických produktů v EU. Tato agentura 7. dubna oznámila, že krevní sraženiny by měly být zahrnuty do seznamu nežádoucích účinků vakcíny Vaxzevria od AstraZeneca, avšak v žádném případě by nemělo být očkování zastaveno, protože přínosy aplikace vakcíny údajně „nadále převažují nad riziky“. 

Smrtící farmaceutické preparáty

Jaké jsou tedy výhody „vektorového zázraku“ založeného na DNA šimpanzího adenoviru a modifikované RNA Covid-19? Jeho hlavní „předností“ je, že již obdržel předběžné objednávky na 2,5 miliardy dávek z více než 90 zemí. Vakcínou od AstraZeneca byli údajně veřejně očkováni prezidenti Ukrajiny a Jižní Koreje a předsedové vlád Velké Británie a Itálie. Švédsko-britský farmaceutický gigant přirozeně nemá v úmyslu přijít o „kšeft“ této velikosti. Vlády několika zemí po sérii úmrtí sice změnily názor a přestaly vakcínu používat, ale vzhledem k úsilí WHO a EMA je „vakcína neslučitelná se životem“ opět ve hře. Tento druh „péče“ o občany je totéž, jako kdyby maniak znásilnil svoji oběť před očima vyšetřovatele, soudce i státního zástupce, a poté by mu byl vynesen osvobozovací rozsudek.

Očekávané špatné zprávy přicházejí po nezávislých studiích modifikovaných mRNA vakcín od společností Pfizer a Moderna. Vědci z institutu Sloana Ketteringa (USA) zjistili, že mRNA je schopna deaktivovat proteiny potlačující nádory, a proto mohou vakcíny na bázi mRNA podporovat rakovinu. Vědci zjistili, že významný počet lidí s rakovinou krve, známou také jako chronická lymfocytární leukémie (CLL), má přesně stejnou deaktivaci supresorových genů tumoru na úrovni mRNA. 

Zjištěné změny mRNA lze ve skutečnosti vysvětlit mutacemi DNA, což je špatná zpráva pro každého, kdo považuje sérii GMO vakcín proti Covidu za „bezpečnou a efektivní“. Jeden závěr však z toho vyvodit lze, totiž že uvedené vakcíny samozřejmě efektivní jsou – ale v potlačování protinádorových proteinů. Podle skupiny vědců ze Sloan Ketteringova institutu platí, že „dokonce i v případě, že v lidských buňkách dojde v důsledku transkripce mRNA pouze k polovině změn (částečné zkrácení), je to dost na úplné předefinování funkce přítomných normálních verzí.“ 

Tyto změny se mohou také uplatnit na stovce různých genů najednou, takže se rychle množí a způsobují tragické zdravotní následky. Je důležité si uvědomit, že změny mRNA se podle výzkumníků neomezují pouze na rakovinu krve, ale jsou spojeny s akutní rakovinou lymfatického systému a s rakovinou prsu.

Neméně šokující prohlášení učinil v polovině března zakladatel a vedoucí zdravotního střediska ve státě Texas (USA) – doktor Steven Hotze (doktorát získal na Lékařské fakultě texaské university v Houstonu a je členem Panamerické alergické společnosti (PAAS) a Asociace amerických lékařů a chirurgů (AAPS)):

„Americká společnost Moderna nikdy dříve na lidech neaplikovala modifikovanou genovou terapii založenou na mRNA, protože všechny pokusy na zvířatech v roce 2000 byly extrémně neúspěšné. Jde o genovou terapii organismu syntetickou vektorovou RNA, která vstupuje do buněk, a ty začínají produkovat jehlové proteiny koronaviru, na které pak tělo musí vyvinout imunitní odpověď. Nikdo neví, jak dlouho bude tato syntéza působit. Z neúspěšných experimentů na zvířatech je známo, že téměř všechna zemřela na bouřlivou autoimunitní reakci vůči uvedené genové terapii.

Tato GMO látka nevytváří imunitní obranu proti koronaviru a ani nezabraňuje šíření nemoci Covid-19. Podle zákona je proto nepřijatelné ji nazývat vakcínou – na základě oficiální definice schválené Federální agenturou amerického ministerstva zdravotnictví. Proč se tomu tedy nadále říká vakcína? Je to jednoduché. V tomto případě farmaceutičtí bandité totiž podle zákona nenesou žádnou odpovědnost za újmu na zdraví a dokonce ani za smrt v důsledku takzvané vakcinace! Z lidí se právě v přímém přenosu stala pokusná morčata.“

Čtěte ZDE: Odborníci na nesvobodu: Chtějí nás dusit donekonečna? Bezbřehý alibismus politiků. Virus papaláše neposlouchá. Zdevastovaná země. Bez hodnocení a sebereflexe. Dojdou lidé vystřízlivění?

Čestní lékaři se bouří

Co dodat? Každý, kdo urputně propaguje genové koktejly „proti koronaviru“ a přitom se tím údajně staví na stranu vědy a nikoli proti ní a nazývá své oponenty „zpátečníky“, „retrogrady“ atd., nyní čelí vědecky potvrzenému faktu, že technologie vpravení cizí mRNA do těla je pro člověka nebezpečná. Uslyšíme snad podobnou informaci provázenou výzvou k zastavení děsivého experimentu na lidech z úrovně WHO, či z oficiálních světových médií? Pravděpodobnost takového doznání se blíží nule.

Zatím ovšem v médiích, včetně sociálních sítí, probíhá globální propaganda, která cenzuruje a okamžitě odstraňuje jakýkoli alternativní názor na „Projekt covid“. Odpovědní a čestní lékaři ale nemají v úmyslu nechat se umlčet. Na konci března napsalo více než 80 specialistů otevřený dopis výkonnému řediteli Evropské lékové agentury. Poznamenávají, že podporují použití lékařských zákroků, které jsou vyvíjeny a zaváděny do lékařské praxe, teprve po získání informovaného souhlasu pacientů. Ale v tomto případě informovaný souhlas v zásadě dát nelze, protože nikomu nejsou poskytovány úplné informace o vakcínách.

Lékaři poukazují na to, že po vakcinaci geneticky modifikovanými preparáty vzniká celá řada vedlejších účinků, včetně úmrtí, která nejsou vůbec zkoumána. Vše se připisuje věku, chronickým onemocněním pacientů atd. Proto žádají o odpovědi na řadu otázek. Je jich jen sedm, ale jsou specifické lékařské povahy. Obecně však platí, že nové vakcíny mohou způsobit řadu problémů s imunitním a oběhovým systémem. A je nezbytné dokázat, že to všechno bylo řádně prozkoumáno. Protože žádné takové důkazy neexistují, lékaři požadují, aby bylo povolení používat GMO vakcíny zrušeno, dokud nebudou provedeny odpovídající studie jejich bezpečnosti.

„Existují vážné obavy, že schválení vakcín COVID-19 bylo předčasné a bezohledné a že zavedení vakcín představuje experimenty na lidech, což je v rozporu s Norimberským kodexem,“ uvedli lékaři ve svém prohlášení.

Analogické obvinění z testování nové GMO technologie na občanech bez jejich náležitého poučení, což má přímou paralelu s fašistickými experimenty a znamená vynucované očkování, bylo vzneseno izraelskými veřejnými činiteli proti vládním orgánům jejich země podáním žaloby u Mezinárodního trestního soudu. Důvod je více než vážný: mezi společností Pfizer a izraelskou vládou byla uzavřena divoká dohoda: Informace o skutečných důsledcích očkování budou utajeny a na oplátku bude společnost Pfizer své vakcíny dodávat přednostně do Izraele. 

Podle žaloby byli ve skutečnosti všichni obyvatelé země podrobeni „experimentu“. A není jasné, proč vláda k tomuto experimentu přikročila, protože jak uvádí The Jerusalem Post, bylo v Izraeli v období od 26. února do 8. března podle ministerstva zdravotnictví zaznamenáno 195 úmrtí na koronavirus, z čehož 76 lidí absolvovalo úplné očkování (byli alespoň jeden týden po aplikaci druhé dávky). Čili téměř 40% z místních úmrtí byli lidé, kteří obdrželi plný vakcinační „Pfizer koktejl“. Vskutku pozoruhodná „účinná ochrana“...

Covidové pasy a "doznání" WHO

A další paradox, který odporuje logice. Ještě 6. dubna na briefingu v Ženevě učinila mluvčí WHO Margareta Harrisová prohlášení dokonale v souladu s výše uvedeným postojem čestných lékařů. Ti, kdo je pokládají za covidové disidenty nebo konspirační teoretiky, by si mělíi pozorně přečíst, co říká Harrisová, když odpovídá na otázku o vhodnosti zavedení covidových pasů údajně pro bezpečný pohyb lidí:

„Používání vakcín (proti koronaviru), ať už jde o klinické studie nebo očkování běžné populace, se provádí méně než jeden rok. Součástí výzkumu je testování hladin protilátek u lidí a zjištění, zda mají neutralizující protilátky, které mohou zastavit virus... Tato práce pokračuje.

Co se týče očkovacího pasu, my z WHO bychom v této fázi neradi viděli, aby se stal podmínkou pro vstup nebo výstup, protože si nejsme jisti, že vakcína brání přenosu (COVID-19). Tento požadavek pro mezinárodní cestování je také spojen s rizikem diskriminace lidí, kteří neměli možnost se z toho či onoho důvodu nechat očkovat,“ prohlašuje oficiální zástupce WHO.

WHO fakticky opatrně konstatuje, že si není jistá schopností vakcíny zabránit přenosu viru, zatímci zkušení nezávislí lékaři přímo prohlašují, že GMO koktejly farmaceutických společností ve své podstatě nejsou vakcínami a nestimulují aktivní imunitu organismu proti nákaze. A navzdory do očí bijícím faktům někdo v zákulisí vydal povel: „Show musí pokračovat,“ - a ona pokračuje. Evropský komisař pro vnitřní trh Thierry Breton uvedl, že do 15. června se objeví jednotné sanitární osvědčení pro Evropskou unii – tudíž evropské orgány se intenzivně připravují na zavedení covidových pasů. Dánské úřady se rozhodly zavést od 6. dubna speciální průkazy, které jsou podle oficiálních stránek místního zdravotnictví nutné k návštěvě veřejných míst.

Dánové jsou nuceni předkládat dva typy dokladů: první se vydává očkovaným osobám a druhý je platný pouze tři dny ode dne přijetí a mohou se jím prokazovat občané, kteří prošli negativním testem na koronavirus. Od 6. dubna bude covidový pas vyžadován od návštěvníků kosmetických salonů, kadeřnictví a zábavních parků. Od 21. dubna budou moci obyvatelé, kteří se prokážou „covidovým pasem“, navštívit muzea, galerie a knihovny. Dostupné pro ně budou také otevřeny zahrádky restaurací. Od 6. května budou moci držitelé covidových pasů navštěvovat uzavřené prostory restaurací, kin a fitness klubů.

Od dubna tohoto roku byl zaveden elektronický očkovací pas také v Kazachstánu, kde dnes není více než 1% populace dvakrát očkováno ruským Sputnikem V. Kromě toho se navrhuje „vydávat“ jej prostřednictvím mobilní aplikace digitálního portálu vlády. V pasu je uvedeno datum očkování, informace o instituci, které byla vakcína dodána, a odpovědný lékař, který údaje zadal. Kazašská vláda se netají tím, že tato „inovace“ se zřizuje s ohledem na mezinárodní odbavovací režim.

„Je důležité přijmout kazašský elektronický očkovací pas a navázat spolupráci s mezinárodními systémy. Proto se nyní zvažuje otázka spolupráce s Mezinárodní asociací pro leteckou dopravu,“ uvedl Ministr financí Bagdád Musin.

Je možné lépe ilustrovat absurditu toho, co se děje? Nebyla prokázána účinnost vakcíny proti virům, o čemž informovala WHO teprve nyní, ale mechanismus globální segregace lidí na vakcinačním principu a jejich zbavení základních občanských práv již byl zahájen. Přicházejí hrůzostrašné časy: z objektivně zdravých obyvatel, kteří se nenechali zmanipulovat, se stávají biologičtí teroristé. Každý, kdo se nepodrobí očkování toxickou GMO vakcínou s nepředvídatelnými zdravotními následky, se stane vyvržencem a napříště se na něho bude pohlížet jako na nepřítele. 

Odkdy ve svobodné a humánní společnosti musí každý nezávisle jednající a uvažující člověk upadnout do podezření a dokazovat, že není velbloud? Odkdy jsme se vrátili k povinné, ne-li k takzvané represivní medicíně z éry těch nejhorších totalitních režimů? Odkdy jsme povinni se podrobit sociálním a lékařským experimentům? Dokud bude většina občanů toto násilí mlčky akceptovat, nebudeme si moci na tyto kritické otázky odpovědět.

Čtěte ZDE: Projekt Pandemie: Je Covid-19 fikce? Vrbětice nám přehlušily globální aféru tisíciletí. Podvedeni jsme všichni. Lékařská věda rudne studem. Vlády přesto pokračují v díle zkázy. PCR testy: Podvod. Prognózy: Podvod. A WHO?

Norimberský proces 2.0

Nicméně existují i tací, kteří se probudili už dávno a neomezují se jen na vypouštění páry na sociálních sítích. K mnoha žalobám na nezákonná opatření proti koronaviru se nyní na mezinárodní úrovni připojuje známý německý právník Reiner Füllmich (u soudu pokořil společnosti Volkswagen a Deutsche Bank) a který má podporu tisíců právníků z celého světa.

Byla vytvořena mezinárodní síť právníků, která zpracovává a brzy podá řadu žalob týkajících se „největšího trestního případu všech dob – skandálního podvodu ve věci COVID-19, z něhož se stal dosud největší zločin proti lidskosti,“ informují francouzská, německá, italská, britská a nizozemská média.

Samotný Füllmich, člen německé Vyšetřovací komise pro Covid-19, označuje případ za „nejdůležitější proces svého života“ a za „nový Norimberský tribunál“.

„Jakýkoli podvod spáchaný německými firmami není nic ve srovnání se škodami způsobenými a stále působenými aférou Covid-19. Všichni pachatelé musí nést odpovědnost za občanskoprávní škody způsobené v důsledku manipulace a padělání testovacích protokolů. Slyšení se stovkami vědců, lékařů, ekonomů a právníků, včetně mezinárodně uznávaných, pořádaná od 7. října 2020 berlínskou vyšetřovací komisí v případu Covid-19, ukázala s téměř stoprocentní jistotou, že skandální aféra Covid-19 nikdy nepředstavovala zdravotní problém.

Spíše šlo o posilování moci zkorumpované kliky Davoského ekonomického fóra prováděné kriminálními metodami. Covid-19 je používán firemními a politickými elitami jako taktika odvádění pozornosti od převodu zbývajícího bohatství a tržního podílu malých a středních podniků na globální platformy, jako jsou Amazon, Google, Uber a další velké technologické a nadnárodní společnosti.

Vedle toho nám PCR testy nemohou říci nic o nakažlivosti virové infekce. Vyšetřování jednoznačně prokázalo, že diagnostika PCR není určena k detekci přítomnosti viru. Tato skutečnost stírá jakýkoli podklad pro všechna dalekosáhlá opatření. Aby toho nebylo málo, fyzické a ekonomické škody způsobené anticovidovými opatřeními jsou tak zničující, že je nutné hovořit o historicky bezprecedentní úrovni ničení. Veškerá tato nebezpečná a škodlivá ochranná opatření, jako je povinné nošení zbytečných a zdraví škodlivých roušek či sociální distancování, byla zavedena za účelem vyvolat paniku ve veřejnosti. Lidé tak jsou připravováni na vakcinaci,“ uvedl při veřejném slyšení doktor Füllmich.

V rámci nového Norimberského procesu byl podán proti Evropské komisi návrh na předběžné opatření ve věci zrušení povolení vakcinace, v New Yorku byl zahájen soudní proces proti statusu PCR testů a žaloby se připravují také v Německu, Kanadě, Austrálii, Rakousku, u Mezinárodního soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva.

Evropské vlády navzdory tomu zatím nadále postupují přísně v souladu s doporučeními šéfa Davoského fóra Klause Schwaba: „Nová normalita“ v nás musí zůstat navždy. Nicméně, jak vidět, uměle stvořená covidová hysterie má stále více protivníků i mezi významnými autoritami, a v boji s totalitárními globalisty máme proto ještě šanci spravedlnost. 

Zbývá otázka: Jakou cenu bude muset lidstvo zaplatit za příliš pozdní probuzení?

Zdroj.