Jdi na obsah Jdi na menu
 


Konec svobody pro Čechy? Tohle vláda nesmí povolit !!!

29. 9. 2020

 

 

Konec svobody pro Čechy? Petr Žantovský rozebral nenápadně tlačenou změnu zákona. Mrazí

26. 9. 2020 8:40

TÝDEN V MÉDIÍCH Aktuální výplach mysli, protože seriózní žurnalistikou to opravdu nazvat nelze, startuje pravidelný přehled mediálních zajímavostí. Petra Žantovského také zaujal návrh Ministerstva vnitra na změnu ústavního zákona o bezpečnosti, který vnímá jako konec svobody v Česku. Umožnil by totiž omezit vlastnické právo, svobodu pohybu a pobytu, právo pokojně se shromažďovat, podnikat či právo na nedotknutelnost osoby a obydlí. A své si řekl i k petici požadující vypovězení Lisabonské smlouvy Českou republikou.

Už v červnu spatřil světlo světa návrh Ministerstva vnitra na změnu ústavního zákona o bezpečnosti, která byla prý motivována dnes nejskloňovanějším slůvkem covid. Materiál lze najít na stránkách MV ČR. Stojí tam mimo jiné: „Jako hlavní problém se dle ministra vnitra ukázala nemožnost vlády vyhlašovat na centrální úrovni stav nebezpečí. Ten je dnes zakotven pouze v krizovém zákoně a vyhlásit ho může jen hejtman pro konkrétní kraj. Proto MV navrhuje stav nebezpečí zakotvit na ústavní úrovni v rámci ústavního zákona o bezpečnosti. Nově by tak mohla stav nebezpečí kromě hejtmanů vyhlásit i vláda pro celé Česko nebo jeho část. Během stavu nebezpečí bude možné na nezbytně nutnou dobu omezit vlastnické právo, svobodu pohybu a pobytu, právo pokojně se shromažďovat, podnikat či právo na nedotknutelnost osoby a obydlí. Na rozdíl od stavu nouze však nebude možné omezit právo na stávku.“

Migranti se začnou přidělovat do ‚zbytečně‘ velkých obydlí

Materiál není dosud platný, ale je již hezky připravený pro prosazení v pravý čas. „Ano, nešálí vás zrak. Ministerstvo vnitra České republiky se chystá naprosto flagrantně zneužít pandemické situace a posílit exekutivní pravomoci centrální vlády, tedy de facto podřídit samosprávné pravomoci krajů vládní dirigenci. Obzvláště předposlední věta toho citátu stojí za zopakování: ‚Během stavu nebezpečí bude možné na nezbytně nutnou dobu omezit vlastnické právo, svobodu pohybu a pobytu, právo pokojně se shromažďovat, podnikat či právo na nedotknutelnost osoby a obydlí.‘ Co všechno to může znamenat? Hrůza domyslet. Někdo tam nahoře, ministr či vláda, usoudí, že vzniklo nějaké nebezpečí, a začne vám brát Ústavou ČR a právním řádem garantovaná práva a svobody,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Přemýšlí nad tím, jaké nebezpečí může oprávnit odebrání nedotknutelnosti osoby a obydlí. „Něco mě napadá. Evropská unie například prosadí, třeba násilím, kvótní rozdělování migrantů z tzv. třetího světa. To už jako nebezpečí nazvat lze. A protože není žádoucí, aby se nám kvótně přidělení migranti volně pohybovali po veřejných prostranstvích a vytvářeli nám z center měst no-go zóny, prostě využije se tento báječný paragraf a migranti se začnou přidělovat do ‚zbytečně‘ velkých obydlí. Pamatujete ještě na normalizační ‚nadměrečné metry‘. Nebo jiná situace. Stát rozhází všechny finanční rezervy na předvolební sliby pečených holoubat kdekomu a na tisk miliard brožurek politických neziskovek, a zjistí se, že je kasička prázdná,“ nadhazuje mediální analytik další z možností.

Šlo by o konec svobody a nastolení administrativního fašismu

Při prázdné kase pochopitelně nebude ani na důchody, zdravotnictví nebo sociální péči. „Nuže, pak lze sáhnout po výše uvedeném právu moci a například znemožnit určité množině lidí jejich podnikání, násilím je převést na nějaké státem organizované – a kasírované – činnosti za minimální mzdu, aby se vydělalo na další sliby a brožury. Tak by se dalo pokračovat ještě hodně dlouho. Ta nenápadná věta, zopakujme si ji ještě do třetice: ‚Během stavu nebezpečí bude možné na nezbytně nutnou dobu omezit vlastnické právo, svobodu pohybu a pobytu, právo pokojně se shromažďovat, podnikat či právo na nedotknutelnost osoby a obydlí‘, se rovná konci svobody v Česku a nastolení administrativního fašismu. To nesmíme dopustit,“ burcuje Petr Žantovský.

Suverenita ČR je v důsledku Lisabonské smlouvy silně oslabená

V petici jsou následně uvedeny důvody jejího vzniku: „Dlouhodobý vývoj v EU po nabytí platnosti Lisabonské smlouvy, včetně posledních událostí kolem pandemie ‚COVID-19‘ ukázal, že současná podoba EU je neudržitelná a praktiky jejího byrokratického vedení jsou v přímém rozporu s národními zájmy ČR. Lisabonská smlouva bohužel umožňuje, aby mocenský bruselský byrokratický aparát (zejména Evropská komise) stále agresivněji razil své cíle: masovou migraci, ekologický fanatismus, zvrácenou genderovou ideologii, kybernetickou šikanu, protežování politických neziskovek, dotační politiku „cukru a biče“, která deformuje svobodný trh a způsobuje korupci, atd. Suverenita ČR je v důsledku Lisabonské smlouvy silně oslabená, a pokud nebude tato smlouva zrušena, budeme stále více v područí Bruselu, Parlament ČR provinčním sněmem a české soudy podřízené Evropskému soudnímu dvoru v Lucemburku“.

V konci petice jsou shrnuty požadavky: „Nikdo z nás přece v roce 2004 nehlasoval o vstupu naší země do takové EU, jakou je dnes v důsledku Lisabonské smlouvy! Namísto Lisabonské smlouvy požadujeme vyjednání Nové smlouvy pro Evropu, na základě které by se do ČR vrátily ztracené pravomoci a mohlo docházet k rovnocenné spolupráci svobodných a nezávislých evropských států“. „To je jasná řeč. Když si vzpomeneme na proceduru, která předcházela přijetí Lisabonské smlouvy, tak nemůžeme nezmínit vnucené opakované referendum v Irsku či prolamování veta českého prezidenta Václava Klause staršího českým parlamentem, kde tehdy dominovala Topolánkova ODS,“ připomíná mediální analytik.