Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdo zodpovídá za bezpečnost vakcín ...

21. 6. 2021

 

 

Kdo zodpovídá za bezpečnost vakcín proti Covid-19 a za škody? Výrobci vakcín to nejsou, zodpovědnost nenesou ani vlády, ani očkující lékaři! Ale když se nechcete nechat naočkovat, začnou na vás křičet, že nejste zodpovědný! Robert Fico a Jaromír Jágr oznámili, že se nenechají očkovat! A už se na ně řve, že nejsou zodpovědní! Mezi vakcínami jsou placeba, zbytek jsou experimentální látky! Placebo poznáte zapalovačem, známe návod! V zednářské vile La Grange v Ženevě se setkali ve skutečnosti ne prezidenti USA a Ruska, ale vyslanci dvou nejmocnějších zednářských lóží! Žádné roušky, žádné lokty!

 

Kdo zodpovídá za bezpečnost vakcín proti Covid-19 a za škody? Výrobci vakcín to nejsou, zodpovědnost nenesou ani vlády, ani očkující lékaři! Ale když se nechcete nechat naočkovat, začnou na vás křičet, že nejste zodpovědný! Robert Fico a Jaromír Jágr oznámili, že se nenechají očkovat! A už se na ně řve, že nejsou zodpovědní! Mezi vakcínami jsou placeba, zbytek jsou experimentální látky! Placebo poznáte zapalovačem, známe návod! V zednářské vile La Grange v Ženevě se setkali ve skutečnosti ne prezidenti USA a Ruska, ale vyslanci dvou nejmocnějších zednářských lóží! Žádné roušky, žádné lokty!

Možná jste se v poslední době dostali do konfliktu se svými příbuznými, s kamarády, s přáteli, se spolupracovníky, s dětmi, s vnoučaty, s rodiči či se sourozenci, když jste začali hovořit o hrozbách očkování. Velká část populace má tendenci přejímat stádové řízení. Jakmile se začne očkovat, mnoho lidí má tendenci stoupnout si do fronty na jehlu, protože tam stojí všichni ostatní. Funkce stáda je v lidském genomu umístěna na 3. chromozomu a pochází z hlodavců, se kterými lidský genom sdílí část své DNA.

Pokud jste někdy viděli stádo krys, potkanů, myší, obvykle ve filmech, kde se potápí loď a myši a krysy utíkají jedním směrem instinktivně na palubu, tak přesně to je stádové řízení. Obvykle dochází k aktivaci řízení davu v kritické či chaotické situaci, kdy lidský mozek přepne do nouzového režimu a začne používat elementární protokoly pro přežití, mezi kterými je i funkce stáda, resp. davového řízení. A v okamžiku tohoto řízení dojde k zajímavému jevu, vypnutí logického uvažování a vyšších rozlišovacích a kognitivních funkcí.

Vtipná a výstižná koláž ze slovenské alternativy

S lidmi v režimu davového jevu není rozumná řeč, odmítají diskutovat nebo akceptovat logiku či argumenty, se stoickým výrazem ve tváři s pocitem nepřítomnosti hledí skrze vás a nevnímají, co říkáte. Jejich jediným cílem je program davu, který má jediný cíl, dostat do sebe jehlu s tekutinou. S těmito lidmi je naprosto zbytečné diskutovat, protože jsou součástí davového stimulu, který je plně kontroluje. K indukci davového řízení stačí přitom málo, obvykle vyvolání mediální paniky a hysterie v médiích. My se však budeme zabývat jinou věcí, která je přitom klíčová a zásadní, ale dosud o ní nikdo nechce hovořit.

Otázka stojí takto: Kdo nese zodpovědnost za vakcíny a za škody, které způsobí? Tato zásadní otázka se přitom může stát dokonalým argumentem všech odmítačů vakcín jako neprolomitelný argument, kterým můžete v argumentační rovině odporovat vakcinaci, bez jakéhokoli subjektivního motivu. Když řeknete, že se nechcete nechat očkovat, protože nevíte, kdo nese zodpovědnost za škody, tak nikdo vám takový argument nedokáže uspokojivě vyvrátit. Celé očkování je totiž vedeno v režimu Fiat Vax, tedy Budiž vakcína! Jediné, o co se vakcíny opírají, je důvěra, nikoliv zodpovědnost.

Výrobci se vzdali zodpovědnosti a nechali si na to podepsat papír, indemnitu!

Kdo tedy zodpovídá za bezpečnost a případné škody způsobené vakcínami? Výrobci vakcín to nejsou, ti totiž mají v USA i v Evropské unii podepsané výjimky z právní zodpovědnosti za škody způsobené jejich vakcínami, jedná se o tzv. indemnity, tedy dokumenty o nežalovatelnosti. Indemnita znamená, že když vám vakcína způsobí zdravotní újmu, nemůžete výrobce vakcíny žalovat, ani po něm požadovat náhradu. Výrobci jsou si vědomi toho, že vakcíny jsou experimentální látky, které nebylo možné testovat po dobu obvyklých 10 let, aby se zjistila možná rizika, takže výrobci si nechali od vlád podepsat indemnity, tedy dokumenty zaručující nežalovatelnost.

Donald Trump a Vladimir Putin v Helsinkách. Atmosféra zdaleka nebyla tak přátelská jako dnes v Ženevě.

Takže by se mohlo zdát, že za vakcíny nesou zodpovědnost vlády jednotlivých států, že? Bohužel, ani vlády zodpovědnost nenesou. Jediné, co vlády nesou, je finanční odškodnění těm osobám, kterým vakcíny způsobí újmu, ale pouze v případě, že očkovaný jedinec nepodepsal tzv. informovaný souhlas. Pokud člověk podepíše informovaný souhlas, bere na vědomí, že podstupuje rizika, takže v případě škody mu budou uhrazeny pouze léčebné náklady, ale nikoliv odškodné. Jenže odškodné není zodpovědnost. Ani vláda nenese zodpovědnost za vakcíny a jimi způsobené škody.

Vakcíny obsahují i placebo šarže, lze to ověřit zapalovačem

Takže vás napadne, že zodpovědnost nese očkující lékař. Jenže ten rovněž nenese zodpovědnost, protože mu podepisujete informovaný souhlas. Berete na vědomí, že látka, kterou vám lékař vpíchne, může způsobovat vedlejší účinky a může vás i zabít. Lékař tudíž rovněž nenese zodpovědnost za vakcínu. Takže, kdo nese zodpovědnost? Odpověď je prostá, zodpovědnost nenese nikdo! Je to dáno už samotným počátkem celého problému.

Vakcíny byly uvolněny široké veřejnosti pouze pod podmínkou indemnity pro farmaceutické firmy, tedy pod podmínkou, že farma společnosti neponesou zodpovědnost za vedlejší následky či smrti. A všechno ostatní je už pouze o tom, kdo je zodpovědný za rozhodnutí plošně očkovat obyvatelstvo i přesto, že nikdo za vakcíny a škody nenese zodpovědnost. A když se člověk odmítne na základě tohoto zjištění očkovat, tak co se stane? Začnou na vás křičet, že nejste zodpovědný! Bože, takové chucpe!

Vila La Grange

Všechny vakcíny v EU mají pouze podmínečné schválení do prosince 2023, do kdy musí farmaceutické společnosti dodat výsledky plošných studií. A představte si, že tyto plošné studie jsou prováděny v ostrém provozu. Část očkovaných lidí v populaci opravdu dostává pouze placebo, protože fungují jako porovnávací referenční skupina. Na americké alternativě se už v minulých dnech objevil návod, jak poznat lahvičku Pfizeru s placebem od lahvičky se skutečnou mRNA vakcínou. Nemám přístup k vakcínám, nezkoušel jsem to.

Placebo obsahuje pouze biologický roztok, nic víc, ale ostrá vakcína obsahuje kromě mRNA i další látky a stabilizátory, které obsahují hliník a další pomocné látky. Pokud lahvičku zahřejete zapalovačem na bod varu, v lahvičce s vakcínou se na dně objeví lehce zčernalé krystaly, to je reakce hliníku s biologickými látkami v roztoku. Pokud se na dně neobjeví nic, jedná se o biologický čistý roztok, placebo. Podle informací z americké alternativy představují placebo vakcíny asi 10% všech očkovacích lahviček na trhu. Probíhá tak na celé planetě mamutí klinický test, kterého se logicky každý účastní s vědomím, že nikdo za tento klinický trial nenese zodpovědnost.

V zednářské vile v Ženevě došlo k vrcholnému summitu atlantické a halachistické lóže

Jaromír Jágr to ví moc dobře, proč by se neměl očkovat [1], protože čte pravidelně americké servery, čerpá informace zejména z amerického tisku, a ne nezbytně jenom mainstreamového, takže ví moc dobře, o co se jedná. Stejně tak to ví i herec Jaroslav Dušek, který se odmítá vakcinovat [2]. A ví to samozřejmě i bývalý slovenský premiér a současný předseda SMER-SD Robert Fico, který rovněž prohlásil [3], že se očkovat nenechá, protože veřejnost nemá dostatek informací o těchto vakcínách, přičemž ani do této chvíle není jasné, odkud virus pochází.

Ale poslední informace naznačují [4], že virus pochází z vojenského výzkumu rekombinantních biologických zbraní, což začíná pomalu vyplouvat z okolí Anthony Fauciho a jeho Národního zdravotního institutu v USA. Určitě jste dnes viděli záběry z vrcholného summitu Putin – Biden v zednářské vile La Grange v Ženevě. Oba dva neměli roušky a podali si ruce [5]. Žádné hadry na hubě, žádné lokty, prostě normálně, bez roušek a podání rukou. Média byla v šoku. Jak je to možné!?

Žádné roušky, žádné lokty, jen samé úsměvy.

Oba dva představitelé se setkali ve vile La Grange jako svobodní zednáři na 33. stupních. Vladimir Putin je bývalým kádrem atlantické lóže Royal Arch, ale v současnosti je velmistrem Velké lóže Ruska, která je označována jako Lóže Chrámové hory. Jejími členy jsou všichni Putinovi muži, naprosto všichni jsou oddáni Izraeli a ochraně Jeruzaléma. Jedná se čistě o židozednářskou lóži, do které smí vstoupit jen halachim a současně purim. Podmínkou je jarmulka a slib ochrany Jeruzaléma a Chrámové hory, druhou podmínkou je krevní purim, po matce anebo po otci. Na rozdíl od lóží ve Střední Evropě neumožňuje Velkolóže Ruska vstup goyim po ritu, pouze po stuze (po krevní linii halachim), na goyim a chasarim se pro změnu specializují pražská lóže Ordo Pragensis a vídeňská velká lóže Grenzlogen.

Symboly otroctví, rouška a useknutá ruka

Joe Biden je členem Illuminati a nemá ritovou příslušnost. Jeho pozice je eklektická, protože Illuminati dosazují do svého čela na 33. stupni nejmocnějšího ze světské moci ze svých řad, obvykle tedy úřadujícího amerického prezidenta, ale rovněž i britskou královnu, dnes již ale ne tak často, vzhledem k jejímu věku a kvůli úpadku reálné moci Britského impéria. Illuminati zastřešují a hájí dva atlantické pilíře Londýna a New Yorku. Setkání Putina s Bidenem v zednářské vile La Grange v Ženevě tak bylo okultním setkáním atlantického a halachistického nejvyššího ritu.

Proto neměli roušky a podali si ruce, protože rouška je symbolem otroctví a umlčení goyim, a lokty značí useknuté ruce neposlušných otroků, kterým se utínali na úrovni loktu. Zdravení lokty je vůbec nejpotupnější forma ponížení a důrazně varuji i české a slovenské politiky, aby toto gesto nikdy nepoužívali, protože jde o nebezpečný okultní symbol tzv. znetvořených. v okultní rovině.

Všechno, co je spojeno se svobodu člověka, je nyní člověku odebíráno a odepíráno. A goyim mlčí. Goyim musí mít znamení otroků, hadry na ústech a zdravit se jen useknutými lokty, když už se chtějí zdravit. A proto jehla s tekutinou nemůže nikdy mít nikoho, kdo za ni ponese zodpovědnost. Za ni nese zodpovědnost každý sám a za sebe, ale v horším případě i za své dítě.

Velmistři se proto jako jediní smí stýkat svobodně, vždyť oni jsou svobodní zednáři. A svoboda není dána předpisem či zákonem, ale ritem. A stejně tak zednář nestaví zdi, ale nový světový řád. Building back better! Vybudovat svět znovu a lépe! To je dnes jejich agenda. A to “lépe” znamená lépe pro tyto okultní elity, ne pro goyim. Ti se měli podle nich dobře už moc a moc dlouho. Proto odmítnutí vakcíny znamená více. Je to odmítnutí budování Nového světového řádu! Je to osobní boj každého člověka. Je to kampf každého člověka na jeho domácí frontě. Je to politická otázka, ne zdravotnická! A politické chápání vakcín je základním předpokladem konceptuální gramotnosti.

-VK-

Šéfredaktor AE News