Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kateřina Konečná - odmítáme politizaci ZOH

10. 1. 2022

 

 

Kateřina Konečná: Odmítám politizaci ZOH!

 
6. 1. 2022

Blíží se termín zahájení XXIV. zimních olympijských her v Pekingu, tohoto největšího festivalu a svátku světového sportu, symbolizujícího jednotu a svornost sportovců všech světadílů, sdílejících společné hodnoty, teda přesně v duchu Olympijské charty a jejich symbolů. Peking je přitom jediným městem v historii olympismu, který bude hostitelem letních i zimních olympijských her.

O místě konání ZOH rozhodl demokratickým hlasováním Mezinárodní olympijský výbor, sdružující více než 200 národních olympijských výborů ze všech zemí světa, uplatňujících při svém rozhodování princip politické neutrality. Cílem olympismu je zapojit sport do služby harmonického rozvoje lidstva, s cílem vytvořit mírovou společnost, která dbá o zachování lidské důstojnosti. Proto odmítáme jakékoliv pokusy o diskreditaci poslání olympismu, snahy o jeho politizaci v rozporu s jeho hlavním posláním, ať již má jakoukoliv podobu.

Připomenu v této souvislosti další důležitý aspekt nezávislosti mezinárodního olympijského hnutí. Požívání práv a svobod stanovených v Olympijské chartě bude zajištěno bez jakékoliv formy nátlaku, diskriminace, na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, náboženství, politického nebo jiného přesvědčení, národnosti nebo společenského původu. Pouze v takovém případě si může olympijské hnutí zachovat autoritu a respekt všech národů světa a plnit své hlavní poslání na cestě k lepšímu vzájemnému porozumění a poznávání odlišných kultur a civilizačních různorodostí. Protože matka Země je domovem nás všech a jedině vzájemná spolupráce, a ne konfrontace při řešení problémů, kterým čelí lidská civilizace, může zajistit nám a našim potomkům mírovou budoucnost.

Připomenu hlavní moto, které dali do vínku novodobého olympijského hnutí jeho zakladatelé – »Citius, Altius, Fortius – Communiter« – rychleji, výše, silněji – společně. Toto má symbolizovat poselství, že soupeřit se má v duchu fair-play na sportovních kolbištích, bez jakékoliv animozity a předsudků. Věnovat přitom zvláštní pozornost solidaritě, protože společné úsilí přináší rychlejší a lepší výsledky.

Závěrem bych ráda popřála čínským organizátorům zimních olympijských her v Pekingu mnoho štěstí při jejich zdárné organizaci. V situaci světové pandemie a pokusů o sportovní devalvaci a politizaci této události to bude mimořádně složitý úkol. KSČM respektuje rozhodnutí MOV o přidělení ZOH Pekingu a plně jej podporuje. Vítáme rovněž, že i prezident České republiky Miloš Zeman, prostřednictvím velvyslance ČR v ČLR, vyjádřil tomuto rozhodnutí podporu. Všem sportovcům, kteří se her zúčastní, přeji dobrou sportovní formu a co nejlepší výsledky.

Video: 
Autor: 
Kateřina Konečná, předsedkyně ÚV KSČM a poslankyně Evropského parlamentu