Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ekonomický a sociální rozklad státu je řízen strukturně i bezstrukturně

15. 3. 2021

https://kob-forum.eu/…nu/

 

Ekonomický a sociální rozklad státu je řízen strukturně i bezstrukturně (česká zkušenost posledních týdnů)


 

Na téma globálních cílů Operace Covid toho bylo za poslední měsíce napsáno mnoho. Dalo by se řící, že další vysvětlování je zbytečné a smysl má teď především šíření informací a tvorba masivního a uceleného informačního pole. Obraz ZLA má už dostaečnou barevnost a jasné kontury. Známe původce ,instituce realizace, motivy a cíle operace – vše na globální úrovni.

Slabší už je to s pochopením procesů řízení této globální agendy na státní, regionální a místní úrovni našeho života. S pochopením toho podstatného – za tím řízením nejsou computery, ale LIDÉ k tomuto řízení připravení. Právě tyto nám blízké skutečnosti největší měrou ovlivňují a budou ovlivňovat náš každodenní praktický život, a nyní spíše živoření. 

Evergrýnem celé druhé vlny českého COVIDu je snaha o co nejvyšší míra destrukce sociálního a ekonomického systému státu . Newspeak má pro tento veskrze národně-likvidační proces řadu eufemizmů, především péči o zdraví obyvatelstva. Scénáristé připravovali a nyní realizují tento proces promyšleně a tuto promyšlenost maskují výborně mediálně prezentovaným „řízeným chaosem“. Oblíbený populární slogan SAMOSETO.

Zkusme si tento proces degradace státu a jeho obyvatel prosvítit a využít přitom základní poznatky z Dostatečně všeobecné teorie řízení. Pokud pochopíme strategii nepřátel České republiky a způsobů řízení jimi zvenčí vedeného degradačního procesu , pak roste naše šance obrany a přežití jak jednotlivců, tak i celku. Rodiny,komunity,národa.

 

Cíle a strategie rozkladu státu

– oslabení a snížení funkčnosti všech kompetencí , které tvoří státnost a jsou ještě převážně řízeny domácími kádry v zájmu většiny spoluobčanů

– postupné přebírání těchto zbytkových a oslabených kompetencí dlouhodobě organizovanou a sponzorovanou agenturou kompradorů pracujících pro zájmy nadnárodních i globálních subjektů řízení

– finální přechod oslabené a z hlediska schopnosti sebeřízení už zdegradované a nefunkční státnosti do nového a pro veřejnost včas připraveného „atraktivního“ formátu státnosti nové . Ve skutečnosti dokončení plného koloniálního statutu státnosti, jen s novou tváří.

– v takto transformovaném státnosti už nastoupí pseudo – řídící korpus v plné míře vedený skutečným nadnárodním řídícím subjektem

 

O kterých kompetencích státu hovořím? Ekonomika, obrana,školství, zdravotnictví, kultura.

A příklady úspěšné destrukce státnosti tu máme také, a to z nedávné historie vlastní anebo ruské:

– Listopadový státní převrat v r.1989 s patřičně informačně používaným eufemizmem SAMETOVÁ REVOLUCE. Tento převrat přes dvouletý nutný turbulentní a formující mezičas vyústil do finálního rozpadu silného a pro nadnárodní řízení nevyhovujícího Československa do dvou nových státnosti ČR a SR. Občanstvo obou „ze spárů bolševika osvobozených“ republik bylo trvale masírováno vidinou konzumního Edenu a tedy světlé budoucnosti. Ve skutečnosti dobrovolně přešlo do nového stavu. Nyní už je spravováno uvnitř kastrované kryptokolonie a finálně byly obě kryptokolonie natlačené do nadnárodního postkoloniálního konglomerátu Evropská Unie.

Globální řízení zapracovalo úspěšně, domácí řídící kádry prakticky neexistovaly a ty nadějné polotovary byly včas odkoupeny do řad 5.kolony.

– Bleskurychlý rozpad SSSR, který ovšem neproběhl jako zázračný „krach socializmu“, i když byl a je tak dosud propagandisticky prezentován. Šlo o závěr dlouhodobého procesu vnitřního rozkladu státu a pověstné povalení té „první dominové kostky“. Skutečný proces běžel skrytě od smrti Stalina (1953) až do veřejné prezentace nástupu „Otců perestrojky“ Gorbačova,Jakovleva,Ševarnadze,Kalugina a dalších v r.1985 . Závěrečná etapa musela vést k Belověžskému protokolu, Jelcin svoji úlohu protokolárního pohřebního zřízence supervelmoci SSSR splnil.

I tady je diagnóza stejná. Globalisté využili absence silného domácího řídícího korpusu a současně i aktivizovali připravenou 5.kolonu a celý proces nazvaný eufemizmem PERESTROJKA zvládli brilantně. Ale nedotáhli ho do konce, protože Rusko je prostě Rusko.

– v našich obou republikách běží v posledních měsících velmi podobný proces, jaký jsem popsal výše. Rozklad obou státností a snaha je převést do nové pozice v novém formátu „nové Střední Evropy . Podrobněji v článku

Dosud jsem hovořil o cílech rozkladných procesů . Nyní konkrétní ukázka řízeného útoku na českou, ale podobně i slovenskou ekonomiku. Obě ekonomiky byly donedávna vychvalovány jako premianti EÚ ( nízká míra zadlužení a solidní ekonomický růst) . Tyhle pochvaly jsou vždy účelové.

Být příliš úspěšný se nikdy nevyplácí a naše společná zkušenost cele historie společných států to jen potvrzuje. Jakmile se východní „postsocialistické“ křídlo EÚ ukázalo jako častěji rebelující vůči bruselské centrále – úspěšnost se stala trnem v oku Bruselanů. Započal cílený proces :

Srazit ekonomiku obou zemí co nejníže, rozleptat sociální systém a soudržnost obyvatel co nejhlouběji. A potom , když už budeme ekonomicky i sociálně na dně ?

..podaná pomocná ruka s tím, že ta druhá skrývá za zády ohlávku na řetězu v podobě návratu do normálu – ale pod novým pastýřem. Něco za něco , jako vždy.

Vnější řízení (zdaleka ne jen Brusel) drží v této partii dva trumfy:

– finanční : tzv. Stabilizační fond pro obnovu post-covidových unijních chátrajících ekonomik ve výši 750 mld EUR. Všechno flat money. Má z čeho nabízet a může uklidňovat, že „ono se to nějak zaplatí“

– domácí kompradory v celé vertikále řízení obou států. Čím je objektivně v obou republikách hůře, tím zřetelněji sa tato parazitující škodná projevuje. Zdaleka ne jen ve vysoké politice a na vládní úrovni, Je všude – firmy a zejména ty se zahraniční majorito, zdravotnictví ,kultura,školství,silové složky státu a vidíme je i okolo nás na úrovni místních,městských a krajských samospráv.

Společný znak těchto věrně sloužících potkanů v lidské podobě – vždy loajální k moci a té nadnárodní zvláště ,vždy přehlížející své spoluobčany. Mnohdy dříve ti nejmilejší „sousedi“.

Strukturně řízený rozklad

je veden z nejvyšší domácí exekutivní úrovně ruku v ruce s vlivovými skupinami v zákonodárných orgánech. Samostatně by jen exekutivní a jen zákonodárné řízení nevedlo k úspěchu, tak pracují tandemově. Podstata strukturního řízení= příkaz a jeho plnění. Seshora dolů.

Exekutiva – vymyslí . Parlamenty – odkývají. Exekutiva Zákon nebo novelu převezme a začiná ním tlačit na veřejnost. Ještě si přizve vyzkoušeného a loajálního nadhaněče – a tím jsou ODBORY.

Pandemický zákon, Krizový zákon, štosy právně dementních Usnesení a Mimořádných opatření z pera tomu právní úrovní odpovídajících autorů.

Heslo :

Zavřeme všechny ekonomické subjekty a počkáme až padnou. Říkáme tomu LOCKDOWN .„Přednost“ likvidace dostanou samozřejmě malé a střední ekonomické subjekty ,,vlastněné českými a slovenskými vlastníky, a už dlouho zaclánějí „silnějším“, Tak proč nevyužít příležitosti .

Samozřejmě – všechny obchodní řetězce s vlastníky v SRN zůstávají ve hře na straně nepoškozených.

Tento likvidační ekonomický proces je přímočarý a rychlý, ale přináší i politický zpětný ráz od postižené ekonomiky. Jsou totiž známi autoři téhle ekonomické a sociální genocidy „tam nahoře“ a to je zbytečné přehánět. Jednou ten hostinský přijde a účet předloží….A hlavně-na podzim máme parlamentní volby. Chce to odlehčení.

Bezstrukturně řízený rozklad

Je pomalejší ,méně nápadný a hlavně – na první pohled nepoznáte ,kdo za ním vlastně stojí. Výhoda bezstrukturního ( jinak vlivového) řízení. Podstata této varianty dosažení stejného cíle – ekonomického a sociálního rozvratu státu – stojí na využití strachu a stresu lidí. Opět odshora až dolů.

Namísto přímého útoku na ekonomiku formou „vláda Zákonem přikázala a vy své podniky zavřete“ použil řídící subjekt okliku :

– předám „právo“ této likvidace velkoryse do rukou územních samospráv a jejich loajalitu budu kontrolovat a stimulovat finančními toky z centra do územních celků . Krajů, měst a obcí. A -samozřejmě – krajské a místní samosprávy jsou prolezlé klony z centra, tvořeného jednotlivým partajními klany . A v těch samozřejmě panuje poslušnost ve jménu příštího zvolení ke korýtku.

Není čas na hrdinství. I hejtmani a starostové jsou také lidé – že.

– jenže se tato oklika nezdařila. Vláda potřebovala stoprocentní ochotu samospráv , ale část gubernií (řízených klany z opozice) odmítla, samozřejmě s ohledem na podzimní parlamentní volby . Tedy – přes samosprávu tento krok nevyšel .. Musel přijít poslední ,podle všeho právně zoufalý krok aliance zákonodárců a exekutivy . Předání „práva k povinnosti“ přímo do rukou ekonomických subjektů.Právní stát v podstatě skončil.. Umíráček mu zazvonil v okamžiku protlačení protiústavního tzv.Pandemického zákona pře obě komory parlamentů Blíže o tom píši v článku

Ale protože řídící subjekt se řídí okřídleným heslem „Účel světí prostředky“ , kráčí neochvějně s

Pandemickým zákonem a z něj odvozenými Mimořádnými opatřeními ke konečnému cíli :

 testování na pracovištích zajištěné spolupracující zkorumpovanou zdravotnickou mafií zajistí opět rostoucí počet „odhalených pozitivních“ a až se dosáhne potřebných čísel v určených segmentech ekonomiky – tak je v rámci ochrany zdraví zaměstnanců přesuneme do karantény a provedeme klidnou ekonomickou eutanázii. A jako bonus – likvidace sociálních vztahů a zaměstnanecké kultury rozeštváním na pracovištích. Klasický kovid-fašizmus : poslušní proti neposlušným. Testovaní proti netestovaným. Ovčané proti občanům.

Rozvrat ekonomický a sociální „par excellence“.

První známky tohoto připraveného „bezvýchodného stavu“ nepřišly kupodivu z automobilového průmyslu , ale ze zatím ryze českého zdravotnického prostředí . Naše „pacienty“, zatím jen chřipkové, budeme léčit v Německu a Rakoousku. Nejsou lidi a postele . Fakt nejsou ???

Závěr ze sledování téhle nátlakové občanské války je poučný a mobilizující současně :

– podívejte se kolem sebe, s kým pracujete, kdo vás na pracovišti řídí a jak se projevuje vůči svým spoluobčanům.

– podívejte se rovněž na své zastupitele a starostu a sledujte stejné . Do jaké míry jsou starosty a zastupiteli Vás-lidí

– podívejte se i na své nejbližší v bydlišti , zda zůstali lidmi, anebo se staly udavači a svědomitými dráby vůči sobě rovným spoluobčanům

Ona totiž zase přijde doba slunečných dnů a ti, co se provinili vůči svým blízkým budou k vám spěchat s vysvětlováním „že jsme vlastně všichni tak nějak stejní“. NEJSME.