Jdi na obsah Jdi na menu
 


DĚTI - negativní dopady na nošení ROUŠEK

17. 2. 2021

 

 

V Nemecku vyšla prvá veľká štúdia o vplyve nosenia rúšok na deti

16/02/2021 

Uložiť

Nemecká štúdia, ktorej sa zúčastnilo vyše 25 000 detí prezrádza, že veľké negatívne dopady nosenia rúšok na fyzické, psychické a behaviorálne zdravie detí môžu byť oveľa rozšírenejšie, než udávajú médiá a vládni predstavitelia. Podľa rodičmi predložených pozorovaní postihujú približne 68% detí a prispievajú k 24 rôznym zdravotným problémom.

Štúdia odhalila znepokojujúce informácie

Na internete bola uverejnená znepokojujúca predbežná (teda zatiaľ panelom vedcov nerecenzovaná) verzia v Nemecku vykonanej štúdie s názvom „Štúdia „Co-Ki“ detí s koronou: Prvé výsledky   registra o prekrývaní úst a nosa rúška u detí“. Táto štúdia opisuje výsledky 17 854 rodičmi dodaných správ o zdravotných problémoch či poškodeniach zažívaných v dôsledku nosenia rúšok u ich 25 930 detí. Zámerom štúdie bolo preskúmať tak hromadiace sa príbehy od rodičov, učiteľov a lekárov o narastajúcich problémoch a zdravotných ťažkostiach detí a dospievajúcich pre nosenie rúšok. Zároveň jej cieľom je ponúknuť prvý známy online register, do ktorého môžu rodičia, lekári, učitelia a ďalší zapisovať svoje priame pozorovania. Register a dotazník sa dajú nájsť na internetovej adrese: www.co-ki-masken.de

Autori štúdie uviedli:

 „Neexistujú žiadne na výrobcovi nezávislé štúdie o používaní rúšok pre deti a adolescentov, certifikovaných ako zdravotnícke výrobky na ochranu zdravia pri práci. Navyše, keďže nie sú známe použité materiály, nie sú ani žiadne zistenia o potenciálnych ochranných či nepriaznivých vedľajších účinkoch často podomácky vyrábaných „každodenných rúšok“, aké nosí väčšina detí.  Z pohľadu pokračujúcich opatrení na zvládnutie pandémie ochorenia COVID-19 a najmä rozdielnych povinností detí a adolescentov nosiť v škole rúška po dlhšiu dobu, je naliehavá potreba výskumu.“

20. októbra 2020 požiadali o vytvorenie položiek 363 lekárov a o existencii registra informovali rodičov a učiteľov. Údaje zaznamenané v registri obsahovali informácie týkajúce sa roly registrujúceho, demografické údaje, predchádzajúce ochorenia, situáciu a trvanie nosenia rúška, druh rúška, existenciu ponôs dieťaťa na poškodenia rúškom, symptómy, problémy so správaním a osobný postoj respondenta k vládnym opatreniam na ochranu pred koronavírusom. V priemere nosili deti rúška 270 minút denne, zhoršenia stavu boli udávané v takmer rovnakej miere tak deťmi (67,7%), ako aj rodičmi (66,1%).

Výsledky štúdie boli zhrnuté nasledovne:

„K 26.10. 2020 využilo register 20 353 ľudí. V tomto vydaní uvádzame výsledky od rodičov, ktorí zadali údaje celkom 25 930 detí. Priemerná denná doba nosenia rúška bola 270 minút. Problémy spôsobené rúškom uviedlo 68% rodičov. O problémy ako sú podráždenosť (60%), bolesti hlavy (53)%, problémy s koncentráciou (50%), znížený pocit šťastia (49%), neochota ísť do školy/škôlky (4%), nepokoj (42%), zhoršené učenie (38%) a ospalosť alebo únava (37%).“

Nasledujúca tabuľka obsahuje  celkové percento detí, ktoré mali kvôli noseniu rúšok jednotlivé zdravotné problémy. V pôvodnej štúdii nájdete podrobné rozčlenenie aj podľa veku detí. (zdroj). Ponosy detí sa týkali týchto uvedených 24 rôznych symptómov:

Názov zdravotného problému

% detí

Bolesti hlavy

53,3%

Ťažkosti so sústredením

49,5%

Nepohoda

42,1%

Ťažkosti s učením

38,0%

Ospalosť / únava

36,5%

Stiesnenosť pod rúškom

35,6%

Pocit zadýchanosti

29,7%

Závrat

26,4%

Sucho v krku

22,7%

Náhle dočasné bezvedomie

20,7%

Neochota hýbať sa, hrať sa

17,9%

Svrbenie v nose

17,1%

Nevoľnosť

16,6%

Pocit slabosti

14,7%

Bolesť brucha

13,5%

Zrýchlené dýchanie

12,2%

Pocit choroby

9,7%

Ťažoba na hrudi

8,0%

Žmurkanie

7,8%

Strata chuti do jedla

6,9%

Tachykardia, bodanie pri srdci

5,6%

Hučanie v ušiach

4,5%

Chvíľkové mdloby

2,2%

Vracanie

1,9%

Nižšie uvedená tabuľka ukazuje názor rodičov na zmeny správania u svojich detí v dôsledku nosenia rúšok:

Pozorovaná zmena správania

% detí

Dieťa je podráždenejšie než zvyčajne

 60,4%

Dieťa je menej veselé

 49,3%

Dieťa už nechce chodiť do školy / do škôlky

 44,0%

Dieťa je menej neposedné než zvyčajne

 29,2%

Dieťa spí horšie než zvyčajne

 31,1%

Žiadne iné abnormality

 27,4%

U dieťaťa sa vytvorili nové obavy

 25,3%

Dieťa spí viac než zvyčajne

 25,0%

Dieťa sa menej hrá

 15,5%

Dieťa má väčšie nutkanie hýbať sa než zvyčajne

 8,6%

Záver

Svoju správu zakončili autori nasledovnými záverečnými poznámkami:

 „Mnohé deti sú vystavované veľkým výzvam a rodiny sa ich snažia zvládať najlepšie, ako vedia. Hoci je v Nemecku podiel ľudí pozitívne testovaných na SARS-CoV-2 a tiež počet pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti na mnohých miestach vysoký, uvádzame tu len relatívne malý, nereprezentatívny problém: niekoľko tisíc detí, ktoré zrejme trpia nosením rúška alebo ktoré kvôli nemu môžu pociťovať zdravotné problémy. Naša štúdia poskytuje základ pre reprezentatívny prieskum, na ktorom je možné postaviť presnú analýzu prínosov a rizík nosenia rúšok u detí.