Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chraňte své děti před neprověřeným očkováním

21. 6. 2021

Důležitý dopis, který by si měl přečíst každý zodpovědný rodič a následně ochránit své dítě před neprověřeným očkováním!

 

Paní doktorko, vážená kolegyně,

nepochybuji, že jste také skládala Hippokratovu přísahu a nemusím Vám připomínat její obsah. Pracuji ve zdravotnickém zařízení s 90 lůžky, týdně máme cca 5-7 příjmů, personál v počtu šesti desítek. K dnešnímu dni (13.6.2021) jsme 170 dnů bez výskytu cov.d-19, a to jak mezi pacienty, tak personálem.

Imunitní stopa po prodělání cov.d-19 je velmi hluboká, 181.den "po covidu" jsou hladiny protilátek např. 12795 (muž, 86 let), 8114 (žena, 78 let), tedy vysoko nad potřebným minimem (50). V případě SARS - CoV-1 byla vysloveně hypotéza, že cca v 30% případů je imunita celoživotní.

Během očkování vakcínou Comirnanty jsme zaznamenali obtíže u 90 % očkovaných. Nebudu jmenovat "běžné," obtíže, které jsou zmíněny i u dětí viz níže, dalšími byly:
Obrna n.facialis
Trombóza DKK
Cévní mozková příhoda, epilepsie
Porucha srdečního rytmu, srdeční selhání
Studená pneumonie
Deliriantní stavy
Protrahované krvácení
Medikamentózně těžko ovlivnitelné výkyvy TK (s tím spojené pády a další následky pádů)
Přinejmenším dvě úmrtí dávám do přímé souvislosti s očkováním

Dospívající ve věku 12 až 15 let

V analýze studie 2 na základě údajů získaných do data ukončení sběru dat 13. března 2021 bylo 2 260 dospívajících (1 131 dostalo vakcínu Comirnaty a 1 129 dostalo placebo) ve věku 12 až 15 let. Z toho 1 308 dospívajících (660 dostalo vakcínu Comirnaty a 648 dostalo placebo) bylo sledováno po dobu nejméně 2 měsíců po druhé dávce vakcíny Comirnaty. Hodnocení bezpečnosti ve studii 2 probíhá. Nejčastějšími nežádoucími účinky u dospívajících ve věku 12 až 15 let byly bolest v místě vpichu (> 90 %), únava a bolest hlavy (> 70 %), myalgie a zimnice (> 40 %), artralgie a pyrexie. (> 20 %)." (zdroj SUKL, doprovodný text vakcíny Comirnaty)

Přeloženo do laické řeči - vakcína Comirnaty byla aplikována 1131 adolescentům ve věku 12-15 let, z toho pouze 660 je sledováno více než 2 měsíce - závěr stran bezpečnosti nebyl vysloven, nicméně přinejmenším 9 z 10 zúčastněných mělo krátce po aplikaci "nějaké" (viz výše) obtíže.

Lze předpokládat, že děti nebudou mít krátce po vakcinaci těžké zdravotní komplikace. Lze ale vyloučit, že vakcinace s odstupem, zvláště pak opakovaná, nezpůsobí autoimunitní onemocnění, zhoubné onemocnění či další závažné choroby?

Není snad na pováženou, jak zdraví dětem zničil stres z uzavření škol v rozsahu 3x vyšším než evropský průměr, stres z testování, zakrývání dýchacích cest? Nemáte zpětnou vazbu od kolegů a kolegyň z psychiatrické odborné společnosti?

Každý dospělý člověk, který se sám za sebe rozhodne pro vakcinaci, také sám nese případné riziko. V případě adolescentů při takto malém počtu testovaných a krátké době sledování je doporučení či provedení vakcinace zločin.
Uvědomujete si, že většina rodičů, kteří budou žádat vakcinaci, tak budou činit z důvodu, aby se děti nemusely testovat?

Uvědomujete, si že se t.č. jedná stran schválení vakcinace o skupinu v "nejbouřlivějším" období života a že pro ně může mít vakcinace experimentální, podmínečně schválenou vakcínou fatální důsledky?

Uvědomujete si, že se očkované děti stanou součástí největší klinické studie všech dob, aniž by byly splněny všechny náležitosti, které se s účastí ve studii standardně pojí? Uvědomujete si rozdíl mezi vakcinací inaktivním původcem a postupy genetického inženýrství vyrobenou emulzí? A nezaráží Vás, že se o tomto zásadním rozdílu vůbec nemluví? Že se vůbec umlčují jakékoliv nesouhlasné názory stran plošné vakcinace proti cov.d-19? Že se vede propagandistická kampaň nebývalých rozměrů?

Argumentuje se šesti dětmi, které zemřely "na covid", ačkoliv už se nezmiňuje, u kolika z nich ve skutečnosti koronavirová infekce zhoršila průběh přidružených onemocnění (jistě nezpochybníte, že stejný důsledek by mohl způsobit např. virus chřipky), ale s počtem dětí, které zemřou nebo budou mít následky v souvislosti s vakcinací, se srovnáte?

A mohu Vás ubezpečit, že se o nich bude lhát ve stejné míře, jako je tomu u dospělých. Nebo se chcete "schovat" za naprosto bezskrupulózní přístup společnosti Pfizer/BioNTech, která nenese za následky v souvislosti s vakcinací žádnou odpovědnost, a tato je na bedrech rodičů, případně dospívajících samotných?

Pevně věřím, že Vám stavovská čest nedovolí účastnit se celosvětové politické hry zvané "Cov.d-19", že Vám morální kredit nedovolí zavírat oči před účelovostí a neopodstatněností vakcinace dětí a mladistvých a že zaujmete nealibistické stanovisko ve prospěch těch, kterým jste se zavázala, že nebudete konat "co by bylo ke škodě a nebylo by správné".

S pozdravem a neochvějnou vírou ve zdravý rozum

MUDr. Vladimíra Beranová Nezvalová, Brno