Jdi na obsah Jdi na menu
 


V Hlinkovej mládeži zneužívali mladých chlapcov

28. 8. 2017

V Hlinkovej mládeži zneužívali mladých chlapcov

Slovenský štát si zakladal na „tradičných“ kresťanských hodnotách. Deti a mládež sa považovali za budúcnosť národa. Mali byť vedení k striedmosti a mravnej disciplíne. Aj s týmto cieľom bola vytvorená organizácia Hlinkova mládež. Maloletí chlapci organizovaní v Hlinkovej mládeži sa však stali predmetom sexuálneho zneužívania zo strany jej veliteľov. Dobové súdne spory hovoria o sexuálnych násilnostiach na maloletých zverencoch celkom jasne.

 

V záujme zachovania „verejného poriadku“ a „kresťanských mravov“ nový režim Slovenskej republiky na základe ústavy z júla 1939 obmedzil niektoré občianske práva. Jedným z nich bolo právo vytvárať občianske spolky a združenia. Jedine monopolná HSĽS mohla mať svoje stranícke pobočky v podobe polovojenských branných organizácií. Ešte pred vznikom vojnovej Slovenskej republiky vznikla už v októbri 1938 paralelne s Hlinkovou gardou aj Hlinkova mládež (HM). Tá sa stala od roku 1939 do roku 1945 jedinou povolenou organizáciou slovenskej mládeže. Jej prvoradou úlohou bola výchova k vlastenectvu, k obrane štátu a ku katolicizmu. Pracovný rozkaz zborového veliteľstva HM zo dňa 21. 4. 1939 hlásal, že poslaním Hlinkovej mládeže je poskytovať „celistvú mravno-náboženskú, národnú, kultúrnu, osvetovú, technickú, telesnú, strážnu, pohotovostnú, obrannú a sociálno-zdravotnú prípravu.“ V HM mal slovenský mladík získať vlastnosti tvrdého, rázneho a pohotového Slováka a mal sa pripraviť brániť záujmy národa vo verejnom živote aj na bojisku. HM mala od júla 1940 status samostatnej polovojenskej zložky HSĽS. Rozhodovaciu moc a kompetencie nad Hlinkovou mládežou prebral Alojz Macek. Nové veliteľstvo začalo organizovať aj ženskú mládež. Vznikli dva zbory – chlapčenský HM-M a dievčenský HM-D, vedené zborovým vodcom a vodkyňou.

Deň Hlinkovej mládeže v Bratislave v júni 1940

Pochybní velitelia

Základňu HM tvorili členovia a vodcovia, ktorí do HM prešli najmä zo spolku Slovenských katolíckych skautov (SKS). Viaceré pobočky SKS vstúpili do HM len zmenou názvu a pokračovali v ich predošlej činnosti. Mnohí z vedúcich predstaviteľov a miestnych veliteľov HM boli kvalitní metodickí pracovníci a vychovávatelia. Niet pochýb, že Hlinkova mládež bola pre mnohých členov organizáciou, v ktorej našli priateľov, trávili čas vzdelávaním, venovali sa charite či spoznávali prírodu. Prínosom bola tiež práca mnohých výborných pedagógov, vychovávateľov i bývalých skautských vodcov. Napriek ideologickému zameraniu HM viaceré aktivity kladne ovplyvnili život tisícok mladých ľudí, ako napríklad organizované hry, kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia alebo záujmové aktivity najrôznejších druhov. 

Tábory Hlinkovej mládežeNa začiatku existencie HM bolo definovaných šesť základných kritérií, ktoré musel splniť budúci perspektívny veliteľ Hlinkovej mládeže. Musel byť Slovákom a kresťanom, organizovať vychádzky, výlety do prírody a minimálne desaťdňový tábor vo voľnej prírode. Ďalšie požiadavky sa kládli na osobnostné vlastnosti – povahu (iniciatíva a ustálenosť v názoroch), charakter, zdravie a schopnosť viesť a vplývať na mládež. Veliteľ HM zároveň nesmel byť trestaný, nesmel holdovať alkoholu alebo hazardným hrám. Na čele HM často stáli gardisti. Tí hlásali, že vedú „nekompromisnú prevýchovu národa“ a vynikajú „čistými mravmi, prísnou disciplínou a pracovitosťou“. Skutočnosť však bola úplne iná.

Viacerých veliteľov a vychovávateľov Hlinkovej mládeže motivovali pragmatické dôvody – zotrvanie na pôvodnom pôsobisku, alebo sa chceli vyhnúť vojenskej službe s argumentom, že ich práca s mládežou je nenahraditeľná. Do vedenia HM sa však dostávali aj gardisti, ktorí nepredstavovali práve morálnu elitu slovenského národa. Mnohí boli súčasťou potlačovania posledných zvyškov demokratického systému, ako aj aktívnymi činiteľmi v tzv. židovskej otázke na Slovensku. Napriek krádežiam, korupcii, násilnostiam či alkoholizmu sa im darilo prezentovať ako morálna opora slovenského národa. Boli medzi nimi aj takí, ktorí prístup k deťom a mládeži zneužili. Viacerí maloletí chlapci sa stali obeťami sexuálneho násilia. V období medzi rokmi 1941 a 1945 sa na Krajský súd v Bratislave dostali dva väčšie prípady sexuálneho zneužívania maloletých chlapcov veliteľmi HM.

 

Zvrhlý pán učiteľ   . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

V Hlinkovej mládeži zneužívali mladých chlapcov | HistoryWeb.sk

historyweb.dennikn.sk