Jdi na obsah Jdi na menu
 


To byla také historie 100 let ČSR

30. 10. 2018
 
 
 
Krutý říjen 1938 pro Těšínsko, obsazené Polskem; na 30 000 Čechů a 5 000 Němců muselo do Protektorátu Böhmen und Möhren; Poláci se chovali k obyvatelstvu Těšínska hůř, než později nacisté.
I když to je už rovných 80 let, pořád nikoho z fundovaných českých presstitutů moc nezajímá, že sovětská rozvědka už v lednu 1938 nahlásila informace o chystaném polském záboru Těšínska. V archivech se zachovala rovněž toto potvrzující zpráva britského velvyslance ve Varšavě poslaná ministerstvu zahraničí v Londýně, že v případě německého vpádu do Československa polské vedení vtrhne na Těšínsko.  Spor o oblast Těšínska, někdejšího Těšínského knížectví, se rozhořel mezi tehdy nově vzniklými státy, Československem a Polskem, již v roce 1918. Území Těšínska bylo specifické tím, že na něm byly zastoupeny v relativně podobném poměru Češi, Slezané, Poláci a Němci. V rozhovoru s historikem Mečislavem Borákem z Ostravské univerzity jsem se dzvěděl fakta o roku 1919...  Československo totiž muselo své nové hranice hájit právě v roce 1919, kdy proběhla tzv. Sedmidenní válka. Konflikt se rozhořel z české strany kvůli nedodržení prozatímní dohody mezi oběma státy; Polsko ji totiž tehdy porušilo tím, že na sporném území uspořádalo volby do polského Sejmu. Výsledkem válečné šarvátky bylo rozdělení území mezi Československo a Polsko arbitráží v roce 1920.  Během této „sedmidenní války“ na československé straně padlo 44 mužů, zraněno bylo 121 mužů. Zhruba třetina těchto ztrát připadla na příslušníky legionářského vojska. Tento konflikt poznamenal vztahy Československa a Polska na celé meziválečné údobí a vlekl se vlastně až do osudného roku 1938. Pomník v Orlové připomíná dodnes památku československých vojáků, kteří padli při této operaci k zabezpečení našich hranic.  A pak už dostaly tragické události ještě rychlejší spád. Počátkem roku 1938 vznikl Svaz Poláků v Československu, který po vzoru henleinovců vystoupil s požadavkem rozsáhlé autonomie, směřující k revizi hranic na Těšínsku. Zástupci polské menšiny koordinovali na pokyn z Varšavy svůj postup s německou menšinou a slovenskými autonomisty . . . . . . .