Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stalin: Kdo jsou nacionální socialisté ???

24. 9. 2015

Stalin: Kdo jsou nacionální socialisté?

stalin

Část proslovu J. V. Stalina ze slavnostního zasedání zástupců moskevského sovětu, moskevského výboru Všesvazové komunistické strany (bolševiků) a veřejných organizací dne 6. listopadu 1941

V naší zemi jsou němečtí vetřelci, tj. hitlerovci, obvykle nazýváni fašisty. Hitlerovci, zdá se, toto považují za nesprávné a umíněně sami sebe nadále nazývají „nacionálními socialisty.“ Tímto nás chtějí Němci ujistit, že hitlerovská strana, strana německých agresorů, kteří plundrují Evropu a kteří zorganizovali podlý útok na náš socialistický stát, je strana socialistická. Je to možné? Co může být společného mezi socialismem a bestiálními hitlerovskými agresory, kteří plundrují a utlačují národy Evropy?

Mohou být hitlerovci považováni za nacionalisty? Nemohou. Ve skutečnosti hitlerovci nyní nejsou nacionalisté, ale imperialisté. Dokud byli hitlerovci zaměstnáni záležitostmi uvnitř Německa a připojováním Porýní, Rakouska atp., bylo možné je s jistou dávkou nadhledu považovat za nacionalisty. Ale potom co obsadili cizí území a zotročili evropské národy – Čechy, Poláky, Dány, Nory, Holanďany, Belgičany, Francouze, Srby, Řeky, Ukrajince, Bělorusy, obyvatele pobaltských zemí atp. – a začali usilovat o světovou nadvládu, hitlerovská strana přestala být nacionalistickou stranou, protože od tohoto momentu se stala imperialistickou stranou, stranou anexe a útlaku.

Hitlerovská strana se stala stranou imperialistů, a to nejchamtivějších a nejdravějších imperialistů ze všech imperialistů na světě.

Mohou být hitlerovci považováni za socialisty? Nemohou. Ve skutečnosti jsou hitlerovci zapřisáhlí nepřátelé socialismu, vyložení reakcionáři a černosotněnci (ruští radikální nacionalisté a antisemité z počátku 20. století-pozn. překl.), kteří okradli dělnickou třídu a národy Evropy o nejzákladnější demokratické svobody. Aby zakryli svou reakcionářskou, černosotněnskou podstatu, hitlerovci odsuzují vnitřní režimy v Británii a Americe jako plutokratické. Jenže v Británii a Spojených státech existují základní demokratické svobody, existují odbory dělníků a zaměstnanců, existují tam strany pracujících, existují tam parlamenty; zatímco v Německu, pod Hitlerovým režimem, byly všechny tyto instituce zničeny. Člověku stačí porovnat tyto dvě skupiny faktů, aby pochopil reakční povahu Hitlerova režimu a naprosté pokrytectví slov německých fašistů o plutokratickém režimu v Británii a Americe. Hitlerův režim je fakticky kopie reakčního režimu, který existoval v carském Rusku. Je všeobecně známo, že hitlerovci potlačují práva pracujících, práva inteligence a práva národa tak, jako je potlačoval carský režim, a že organizují středověké protižidovské pogromy, stejně jako je organizoval carský režim.

Hitlerovská strana je strana nepřátel demokratických svobod, strana středověkého zpátečnictví a černosotněnských pogromů.

A když se tihle drzí imperialisté a vyložení reakcionáři nadále převlékají do tóg „nacionalistů“ a „socialistů“, tak to dělají jenom proto, aby oklamali lid a aby pod vlajkou „nacionalismu“ a „socialismu“ skryli svou pirátskou a imperialistickou povahu.

 

převzato z webu      www.komsomol.cz