Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nacistická perzekuce v českých zemích

29. 8. 2018

Prof. PhDr. Jiří Frajdl, CSc.

Na závěr bych upozornil na statistický přehled. vypracovaný podle údajů Svazu bojovníků proti fašismu, uveřejněný 6. 1. 2000 v Národním osvobození:

Koncentrační tábory a věznice 290 000 osob
Mimořádné, rychlé a stanné soudy 5 500
Obětí pochodu smrti 10 000
Obětí leteckých náletů, včetně Německa 10 600
Oběti povstání 1945 3 467
Oběti z řad partyzánů 4 100
Obětí výsadkářů, včetně pomocníků 800
Oběti letců v zahraničí 560
Padlých v armádním sboru v SSSR 4 700
Padlých na západní frontě 3 200
Padlých z řad ČSA 1 720
Oběti hnutí odporu v cizině (Francie, Itálie, Jugoslávie) 450

K doplnění mohu ještě uvést rasové oběti z řad Romů 6513, v masových hrobech na Slovenku (Slováci, Češi a další) celkem 5 350, v řadách SOS padlo 312 Čechů a dalších 436 bylo zraněno, za hraníce v r. 1938 zavlečeno, uneseno více jak 2 000 osob, Čechů, demokratických Němců a Židů.
Pro objasnění objektivní pravdy nelze zapomenout ani na opačnou stranu, na Němce z českomoravského pohraničí. Němečtí autoři uvádějí, že v německé armádě padlo 120 000 až 140 000 Němců z pohraničních okresů, do německé armády bylo odvedeno 440 000 mužů. Za rozbití Československa až do 31. 12. 1940, Adolf HitIer přikázal udělit 1 162 617 různých vyznamenání, především však medaile za osvobození Sudet. Počet medailí a jiných vyznamenání za rozbití pomnichovského Československa, většinou s názvem Pražský hrad, bylo uděleno 154 563 Němcům. Připomínám, že protistátní aktivity jim musela potvrdit příslušná organizace Sudetoněmecké strany či organizace NSDAP.
K tomu je možno přičíst 1 311 000 Němců organizovaných v Sudetoněmecké straně a jejich masových organizacích. Pro připojení k Německu hlasovalo 2 467 936 příhraničních Němců. Německá historiografie uvádí, že do nacistické strany vstoupilo 526 790 Němců, další byli členy na území připojeném k Bavorsku, Slezsku a Rakousku. Do oddílů SA se v pohraničí přihlásilo 180 000 osob, v řadách SS bylo dalších 12 800 Němců. Počet členů SA poklesl odvodem do armády, případně přeřazením k SS, policii, četnictvu, gestapu (asi 1 500 osob) apod., v roce 1940 je evidováno 128 851 členů SA. V celém Německu jich bylo v téže době 409 109. HitIerova mládež a Svaz německých dívek dosáhl počtu 610 000 členů. Do Hnutí německých žen se přihlásilo 410 000 žen. V Německé pracovní frontě bylo 430 000 členů. Když spočítáme všechny přidružené nacistické organizace a členy NSDAP, je to větší počet než byl počet německého obyvatelstva v českém pohraničí. To znamená, že někteří nadšenci nacismu byli organizováni ve více útvarech a organizacích. Hluboké a masové prosáknutí nacismu do řad Němců vyvolaly důvody pro transfer. Jen 147 000 Němcům byl potvrzen či uznán charakter protifašisticky zaměřených osob, většinou z řad sociálních demokratů, komunistů a demokraticky orientovaných křesťanských církví. Když válka utichla a nastal mír, pokusilo se ještě 265 ilegálních německých a nacistických organizací, většinou wehrwolfů, rozpoutat občanskou válku v pohraničních regionech. Boj po datu všeobecné kapitulace také nemohl prospět vzájemnému porozumění.
Odsun Němců z ČSR byl zahájen 25. 1. 1946 a byl skončen v podstatě 24. 10. 1946. Do západních okupačních zón bylo vystěhováno 1 559 000 osob, do sovětské zóny dalších 841 000, do Berlína asi 4 500. K vystěhování se dobrovolně přihlásilo i mimo oficiální odsun 88 614 antifašistů. Po odsunu zůstalo v květnu 1947 na našem území 204 000 Němců, ale i v dalších letech jich řada odešla.

 

http://www.ceskenarodnilisty.cz/