Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mimořádná generace nezávislého Polska

6. 8. 2017

Mimořádná generace nezávislého Polska

 

Převzato z http://colonelcassad.livejournal.com/3581807.html

Ministr obrany Polska:

"Historie posledních 80 let by vypadala jinak, pokud by tato mimořádná generace nezávislého Polska nebyla takovým hrozným způsobem vyhlazena, jak se to stalo v důsledku zločinné německé a sovětské moci. Také Varšava by vypadala jinak", - uvedl Macierewicz při svém vystoupení v hlavním městě na náměstí Pilsudského, jak informovala místní média. Podle názoru ministra byla hlavním "motorem boje" v době Varšavského povstání v roce 1944 snaha obnovit "nezávislý, národní polský stát". "To byla idea, která sjednocovala všechny obyvatele Varšavy a Polska, kteří se postavili proti německému a sovětskému barbarství. Museli najednou odrazit útok dvou nepřátel, kteří se spikli proti existenci polského národa", - domnívá se Macierewicz.

Dle jeho slov "tato část historie se odvíjí od chvíle uzavření Paktu Molotov - Ribbentrop", a následující etapou byla "rudá nákaza a sovětská vojska, čekající až bude Varšava zničena německými katany a dokud nebude proveden wolaský masakr". Podle polských historiků bylo v době Varšavského povstání v městské čtvrti Wola zabito 30 až 75 tisíc lidí.

https://ria.ru/world/20170801/1499545448.html

1. Hlavní je nevzpomínat, jak "mimořádná generace nezávislého Polska" stačila v prvním období své existence napadnout výmarské Německo i sovětské Rusko s cílem uzmout Slezsko, západní Bělorusko a západní Ukrajinu.

2. Hlavně nevzpomínat na dohodu s Třetí Říší a na rozdělení Československa a také na plány na napadení SSSR spolu s Německem.

3. Hlavně nevzpomínat, že "rozdělení SSSR leží v základech polské politiky na Východě".

4. Hlavně nevzpomínat, že kdyby Polsko uzavřelo s SSSR dohodu o vstupu sovětských vojsk na své území, tak by Varšava opravdu vypadala jinak.

Je potřeba připomínat, že Varšavské povstání bylo namířeno proti SSSR a poté, co zkrachovalo, je obviňován SSSR z toho, že povstání, které bylo namířeno proti němu, nepřišel na pomoc. Prokletý Stalin a nakašlat na rozpory.

Je potřeba připomínat, že SSSR se tak spikl, co se týká vyhlazení polského národa, že za období sovětské moci v Polsku se počet Poláků významně zvýšil, což je "naprosto shodné" s obdobím nacistické okupace, kdy se počet obyvatel Polska snížil o několik milionů.

Závislost "vyhlazení" Poláků v poválečném období.

Jak vidíme, "není zde naprosto žádný rozdíl" v porovnání s obdobím nacistické okupace. Mimochodem řečeno - poté, co sovětská moc v Polsku skončila, tak růst počtu Poláků ustal. Zřejmě bez "sovětského vyhlazování" už nemůže dále růst.

V hlavních rysech jsem téma podobných antisovětských a rusofobních mýtů už dávno popsal v materiálu "10 důvodů proč se netrápit osudem Polska".

Kdo ještě nečetl, může se podívat zde:

http://colonelcassad.livejournal.com/2450.html - část 1

http://colonelcassad.livejournal.com/2757.html - část 2

http://colonelcassad.livejournal.com/3050.html - část 3

http://colonelcassad.livejournal.com/3103.html - část4

http://colonelcassad.livejournal.com/3412.html - část 5

Takové tedy báječné postavy zaujímají státní posty v Polsku. Popravdě řečeno - vyšinutost Macierewicze byla vždy výjimečná a to i v porovnání s ostatními jeho kolegy rusofoby.

Idea osobních a ekonomických sankcí proti Polsku už dávno uzrála, přezrála a vážně zahnívá.

 

Poznámka - Překlad nóty z roku 1939:

Nóta vlády SSSR, předaná polskému velvyslanci v Moskvě ráno 17. září 1939

17. září 1939

Pane velvyslanče,

polsko-německá válka odhalila vnitřní rozvrácenost polského státu. V průběhu deseti dnů válečných operací ztratilo Polsko veškeré své průmyslové oblasti a kulturní centra. Varšava, jako hlavní město Polska, již dále neexistuje. Polská vláda se rozpadla a neprojevuje příznaky životaschopnosti. To znamená, že polský stát a jeho vláda prakticky přestaly existovat. V této souvislosti přestaly platit dohody, uzavřené mezi SSSR a Polskem. Ponecháno samo sobě a bez vlády se Polsko stalo vhodným prostorem pro různé nepředvídatelné a překvapivé situace, které by mohly představovat hrozbu pro SSSR. Z tohoto důvodu, přes svoji dosavadní neutralitu, nemůže sovětská vláda nadále neutrálně pohlížet na tyto skutečnosti.

Sovětská vláda také nemůže nečinně přihlížet, jak rodilí Ukrajinci a Bělorusové, žijící na území Polska, ponecháni napospas osudu, zůstali bez ochrany.

Z tohoto důvodu vydala sovětská vláda nařízení Hlavnímu velení Rudé armády, aby to vydalo vojskům rozkaz překročit hranice a vzít pod svou ochranu životy a majetek obyvatelstva Západní Ukrajiny a Západního Běloruska.

Současně je sovětská vláda připravena přijmout veškerá opatření k tomu, aby osvobodila polský národ od nešťastné války, do které byl tento vržen jejími nerozumnými vedoucími představiteli a dát polskému národu možnost žít v míru.

Přijměte, pane velvyslanče, naše ujištění o naší naprosté úctě.

Národní komisař pro zahraniční záležitosti SSSR V. Molotov.

Zvláštnímu a zplnomocněnému velvyslanci Polska panu Grzybowskemu.

Polské velvyslanectví.

Moskva.