Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. světová válka

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvky

Nikolaj Starikov : Epizoda 13. Proč Londýn dal Hitlerovi Vídeň a Prahu, část 2.

27. 8. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

 

Otevřený dopis ministru kultury ČR Danielu Hermanovi, v němž upozorňuji na jeho zveřejňovaní možných lží a účelových polopravd ;

26. 8. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

 

Epizoda 13: Proč dal Londýn Hitlerovi Vídeň a Prahu, část 1.

25. 8. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

 

Mimořádná generace nezávislého Polska

6. 8. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

Překlad nóty z roku 1939:

Nóta vlády SSSR, předaná polskému velvyslanci v Moskvě ráno 17. září 1939

Pane velvyslanče,

polsko-německá válka odhalila vnitřní rozvrácenost polského státu. V průběhu deseti dnů válečných operací ztratilo Polsko veškeré své průmyslové oblasti a kulturní centra. Varšava, jako hlavní město Polska, již dále neexistuje. Polská vláda se rozpadla a neprojevuje příznaky životaschopnosti. To znamená, že polský stát a jeho vláda prakticky přestaly existovat. V této souvislosti přestaly platit dohody, uzavřené mezi SSSR a Polskem. Ponecháno samo sobě a bez vlády se Polsko stalo vhodným prostorem pro různé nepředvídatelné a překvapivé situace, které by mohly představovat hrozbu pro SSSR. Z tohoto důvodu, přes svoji dosavadní neutralitu, nemůže sovětská vláda nadále neutrálně pohlížet na tyto skutečnosti.

Sovětská vláda také nemůže nečinně přihlížet, jak rodilí Ukrajinci a Bělorusové, žijící na území Polska, ponecháni napospas osudu, zůstali bez ochrany.

Z tohoto důvodu vydala sovětská vláda nařízení Hlavnímu velení Rudé armády, aby to vydalo vojskům rozkaz překročit hranice a vzít pod svou ochranu životy a majetek obyvatelstva Západní Ukrajiny a Západního Běloruska.

Současně je sovětská vláda připravena přijmout veškerá opatření k tomu, aby osvobodila polský národ od nešťastné války, do které byl tento vržen jejími nerozumnými vedoucími představiteli a dát polskému národu možnost žít v míru.

Přijměte, pane velvyslanče, naše ujištění o naší naprosté úctě.

Národní komisař pro zahraniční záležitosti SSSR V. Molotov.

Zvláštnímu a zplnomocněnému velvyslanci Polska panu Grzybowskemu.

Polské velvyslanectví.

Moskva.

 

Přednáška: 100 let bitvy u Zborova

30. 7. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

85-minutová přednáška historika doc. PhDr. Jana Galandauera, DrSc ke stému výročí bitvy u Zborova, kterou pořádala Národní demokracie.

 

Polsko a jeho historie

19. 7. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

http://www.czechfreepress.cz/images/stories/com_form2content/p2/f3589/23.jpg

Polsko se velmi angažuje v současné situaci na Ukrajině. Jako prodloužená ruka USA vystupňovává napětí a stojí pevně na straně ukrajinské vlády a jejích fašistických kompliců.

Je s podivem jak může spolupracovat s banderovci, jejichž předchůdci povraždili na konci války více než 80 tisíc Poláků. Ale proč ne - vždyť nepřítel mého nepřítele je můj přítel. A Rusko je nepřítelem Polska číslo 1 - už od středověku.

 

Probíjí se Burlakova a Chromenkova sotňa

19. 7. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

 

Tábor smrti Talerhof aneb utrpení Haliče

3. 7. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

Když se řekne „tábor smrti“, většina lidí si představí buď nacistické koncentráky nebo ruské gulagy. Ve světonázoru lidí se hluboko usídlilo přesvědčení, že koncentrační (likvidační) tábory jsou „vynálezem“ nacistického režimu, tj. za všechno špatné „na západě“ může Hitler.

Koncentrační tábor Talerhof se ale nacházel na území Rakouska–Uherska v malebném alpském údolí nedaleko Štýrského Hradce (Graz). Postaven byl na začátku 20. století a jeho určením byla likvidace neloajálního ruskojazyčného obyvatelstva z oblasti Haliče. První vězni sem byli dovezeni 4. září 1914, takže letos si připomínáme sto let od existence prvního takto zrůdného zařízení na evropském kontinentu. Dnes po něm nenajdete žádné stopy a pokud byste chtěli uctít oběti rakousko-uherské monarchistické krutosti, museli byste na letiště ve Štýrském Hradci. Tábor fungoval do 10.května 1917 a po ukončení války byl okamžitě likvidován, aby po něm nezůstalo ani stopy a události upadly do zapomnění. Dokumenty z tábora byly označeny za přísně tajné. Na místě, kde tábor stával, postavili velké mezinárodní letiště, kde má dnes svou leteckou základnu i NATO. Jediným památníkem, připomínajícím události etnocidy, bylo muzeum ve Lvově.

 

Apokalypsa: 2.světová válka - 3/6 - Úder (útok na Rusko)

22. 6. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

 

Řádění ukrajinské SS divize Galizien na Slovensku

2. 6. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

 

Kubiš a Gabčík – českoslovenští hrdinové, poprava masového zločince R. Heydricha

27. 5. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

 

K útoku na SSSR mělo dojít již v roce 1935

16. 5. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

Po rozpadu SSSR se dokumenty, které dosud byly utajené, staly dostupnými. A ukázalo se, že tam jsou také dokumenty, které se vážou k otázce Těšínska. Vy jako česká občanka jistě znáte historii Těšínska…

Máte asi na mysli polský zábor Těšínska po mnichovské dohodě. Relativně malé území, ovšem s obrovským průmyslovým potenciálem, který připadl Polsku.

Z dokumentů, které jsem prostudoval, plyne, že v roce 1938 polské speciální služby připravovaly na území Československa diverzanty z polské národnostní menšiny, podporovaly jejich ilegální a diverzní činnost proti první ČSR. Tento mechanismus dovedly i k realizaci. Docházelo k výbuchům ve školách, napadání poštovních stanic apod. Cílem bylo imitovat jakési povstání polského obyvatelstva, nepokoje, aby pak polský tisk ve Varšavě mohl o tom psát a zveličovat. Pak bylo prezidentu Benešovi předloženo ultimátum, že musí odstoupit Těšínsko. A Těšín byl vydán. O tom nikdo z historiků v sovětské době nevěděl.

Kromě těchto polských archivů jsem prostudoval i archiv sovětské rozvědky. Odtajněn byl také osobní archiv J. V. Stalina. Tento archiv vznikl tak, že Stalin na určité dokumenty, které prošly jeho rukama, psal Můj archiv.

Maršál Józef Pilsudski byl polským diktátorem, kolem něhož se pohyboval sovětský agent, který předával do SSSR velmi závažné informace. Právě ty jsou uloženy v archivu a nyní jsem nalezl, že v průběhu podzimu 1934 a jara 1935 Polsko společně s fašistickým Německem a Japonskem připravovalo útok na Sovětský svaz, který se měl uskutečnit v roce 1935. Tyto dokumenty byly odtajněny již počátkem devadesátých let. Ačkoli jsou odtajněné již tolik let, nikdo o nich neví. Uběhlo 15-16 let a mně se podařilo je publikovat v mé nejnovější knize.

1)​ V roce 1934 na příkaz J. Pilsudského ministr zahraničních věcí Polska J. Bek a náčelník Generálního štábu polské armády J. Gonsiorovský uskutečnili řadu jednání se zástupci Německa a Japonska o společném napadení na SSSR;

2)​ V únoru 1934 byla dokonce podepsána tajná smlouva mezi Německem a Polskem;

3)​ 28. prosince 1934 v Kodani proběhla jednání J. Beka s ředitelem Banky Anglie M. Normanem a stálým zástupcem ministra zahraničních věcí Velké Británie R. Vansigardem. Na nich prý byly odsouhlaseny plány společného napadení SSSR Německem, Japonskem a Polskem.

 

MÁLO ZNÁMÉ STRÁNKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY: Plán RANKIN a operace NEMYSLITELNÉ.

10. 5. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

Válka proti SSSR měla začít 1. července 1945. Mělo se na ní podílet 112-113 divizí amerických, britských a kanadských vojsk, dále měly být do ní zaangažovány polské expediční sbory a 10 až 12 divizí wehrmachtu s asi 100 000 muži, které Angličané odzbrojili a rozmístili na dvou místech - u šlesvicko-holštýnského hradu v Německu a v jižním Dánsku.

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. Россия. 70 лет за 3 мин

10. 5. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

 

Krátkometrážní film, "Pokolení": ПОКОЛЕНИЕ

10. 5. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

Československo bylo osvobozeno od fašismu Sovětskou armádou, cenou 144 tisíc ruských vojáků kteří padli na našem území, vždy to tak bylo a vždy to tak bude, bez ohledu na snahy konjunkturních poklonkovačů překroutit minulost, vymazat roli Ruska a navýšit roli "spojenců", kteří otevřeli druhou frontu teprve když bylo jasné, že hitlerovské Německo je odsouzeno k porážce. Ti samí "spojenci" pak měli v plánu zachovat dvě německé armády, které zůstaly v "klínu" ČSR, v počtu 900 tisíc můžů, v plně bojeschopném stavu, aby byli později v roce 1945 využity k útoku "spojenců" na SSSR, v sestavě USA+Anglie+Německo a další (operace Nemyslitelné).

 

Dvě polopravdy, co se měly stát pravdou: USA osvobodily Evropu od Hitlera a Vlasovci Prahu od nacistů

9. 5. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Bundesarchiv_Bild_183-N0301-503%2C_General_Wlassow_mit_Soldaten_der_ROA.jpg

Generál Vlasov a příslušníci Ruské osvobozenecké armády v uniformách Waffen SS.Zdroj: Wikipedia

 

R.I.P Ivo Stejskal.V řadách Opolčenců padli dva Češi

8. 5. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

https://ovkscmfm.estranky.cz/img/picture/1517/j.png

Ivo Stejskal byl in memoriam vyznamenán georgijevským křížem 4. stupně! Český opolčenec v Novorusku padl v boji i s dalším českým spolubojovníkem Vojtěchem Hlinkou 12. srpna 2014 u Mijusincku - všem našim hrdinům věčná sláva a náš velký dík.

Ivo děkujeme!

 

Zbraně pro Prahu

8. 5. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

Zbraně pro Prahu je český válečný film z roku 1974 režiséra Ivo Tomana s Karlem Hlušičkou v hlavní roli situovaný do posledních dnů druhé světové války v době kdy v Praze probíhalo Pražské povstání.

 

PRAŽSKÉ POVSTÁNÍ A OSVOBOZENÍ PRAHY RUDOU ARMÁDOU

8. 5. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

 

Mnichovskou dohodu zneužilo Polsko, v říjnu 1938 zaútočilo na Těšínsko

2. 5. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

 

Spojené státy osvobodily Evropu od agresora Hitlera. Hurá, hurá, hurá... Yes, yes, yes...

30. 4. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

https://i.mycdn.me/image?id=577784005165&t=0&plc=WEB&tkn=*hxW4IwC2Fgp4z2Qp2hjvucqb7YA

Aktuální připomínka slov učitelky Štěpánové: „Spojené státy osvobodily Evropu od agresora Hitlera. Naučte se dějepis,“ poučila nás s tím, že desetileté děti ji také žádaly, aby v televizi zmínila vzkaz: „Ať už u nás skončí komunismus!“ . . Tak nám v Praze začal svoji pouť konvoj amerických historických vozidel . .

 

Od Tatier po Azovské more

13. 4. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

Slovenská filmová společnost Nástup vytvořila první slovenský celovečerní dokumentární film "Od Tatier po Azovské more", věnovaný válečnému tažení na východní frontě. Vznikl v roce 1942 v režii Ivana J. Kovačoviče. Film zaznamenává boje a postup slovenské armády po vyhlášení války Sovětskému svazu roku 1941.
_______________________________________________________

Slovak film company "Nástup" created the very first Slovak feature film "Od Tatier po Azovské more" (From Tatras to Azov Sea), dedicated to the war campaign on the Eastern front. It was created in 1942, directed by Ivan J. Kovačovič. The film records the progress and struggle of Slovak army after the declaration of war against the Soviet Union in 1941.

 

Bohuslav Chňoupek - Banderovci : Československo a Podkarpatská Rus

13. 4. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

 

Upoutávka na polský film o zločinech banderovců, který Porošenka nepotešil.

9. 4. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

Wołyń/Volhynia (2016) Trailer (english subtitles)

 

Svjatoslav Rybas: Diplomat války po válce

8. 4. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

http://www.stripkyzesveta.cz/public/img/knihy/rybas.png

Střípky ze světa

www.stripkyzesveta.cz

 

Banderovci v Československu

28. 3. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

Komplici nacismu .

"Česko poslalo Ukrajině na obnovu 60 miliónů" https://www.novinky.cz/domaci/433224-cesko-poslalo-ukrajine-na-obnovu-60-milionu.html

Česká vláda pomáhá té ukrajinské - přestože ta explicitně navazuje na kolaborantské a nacistické hnutí kolem Stěpana Bandery, přestože pro ní bojují otevřeně nacistické prapory, přestože vede válku proti vlastnímu obyvatelstvu, a přestože zatahuje celou Evropu na pokraj velké války. Ministr zahraničí Zaorálek využívá slova téměř velmocenská, Ukrajina je prý "pro ČR i nadále důležitou zemí z geopolitického, bezpečnostního i ekonomického hlediska. ČR nemůže stát stranou procesu transformace Ukrajiny." O jakou transformaci jde? O zákazy politických stran, kriminalizace opozičních aktivistů, zejména komunistů? O potlačení pokrokové minulosti, rehabilitaci fašismu? O nenávisti ke skupinám obyvatel a jejich vraždění? To má být model pro ČR? Přičemž se posílají peníze na pobyt "expertů" v zemi, v rámci programů NATO, OBSE. V neposlední řadě byla část vládních peněz vyčleněna "na budování nezávislých médií" skrze nechvalně známou "nevládní" organizaci Člověk v tísni - která má jasnou politickou orientaci všude, jen ne nezávislou. Na Kubě, v Bělorusku, v Rusku nebo na Donbase plnila a plní úkoly vlády USA.

 

České noviny za války

17. 3. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

 

Kolaborant a zrádce E. Moravec

17. 3. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

 

Válečné příběhy - Prolog: Český pluk z vojáků 8. pěší divize, který jako jediný bojoval s nacisty už 14. března 1939...

17. 3. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

„Musíme do války, ať jsou důsledky jakékoli. Západní velmoci budou nuceny nás následovat. Národ je naprosto jednotný, armáda je pevná a chce do toho jít. A i kdybychom zůstali sami, nesmíme povolit,“ prohlásilo pět nejvyšších českých generálů u prezidenta Edvarda Beneše, 28. září 1938…

Slova se vedou, činy však ne vždy odpovídají nastalé skutečnosti; o týden později jsme totiž byli donuceni po Mnichovské dohodě hraniční bunkry a obranné objekty odevzdat nacistům. Přesto se našla v Místku divize, jejíž vojáci nebyli zbabělci a jako jediní se bránili střelbou.

Velení pluku dostalo již předtím rozkaz ponechat u jednotek pouze „mírovou zásobu střeliva“ (16 nábojů pro pistoli, 30 pro pušku, 100 pro lehký a 250 pro těžký kulomet).

 

Místek 1939. Bitva u Czajankových kasáren

15. 3. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

Češi kladli německým okupantům odpor pouze na jediném místě v zemi: v Místku.

První německá kolona projela kolem Czajankových kasáren bez problémů, avšak druhá, která měla patrně kasárny zajistit, narazila na odpor. Strážný Sagan několikrát varoval blížící se postavy, které ale jeho varování nedbaly. Strážný Sagan na ně proto vystřelil a tímto momentem obrana kasáren začala.

Přestřelka mezi Němci a strážnými se brzy rozrostla. Zapojovali se další vojáci.Němečtí vojáci seskákali z korby a začali se krýt. Jejich velitelé začali zjišťovat co se vlastně děje, měla to být přece „hračka".

Obraně kasáren velel kapitán Karel Pavlík. Němci nasadili obrněný automobil a protitankové dělo, ale přesto byli odraženi.

Po půlhodině bojů dostávájí vojácí, kteří nemají dostatek střeliva na další boj rozkaz aby se vzdali. Henleinovci po německé armádě žádají aby jim vojáky vydala k potrestání. Avšak němečtí důstojníci projeví k vojákům respekt a propouštějí je v uniformách domů.

Během obrany kasáren přišlo o život zhruba 18 německých vojáků, minimálně 10 jich bylo těžce raněno a obrněné vozidlo bylo poškozeno. Českoslovenští vojáci bránící kasárna měli 2 - 3 lehce raněné.

Organizátoři obrany kasáren kapitán Karel Pavlík a poručík Karel Martínek se následně přidávají k protinacistickému odboji. Jejich osudy se dozvíte ve videu.