Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. světová válka

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvky

Prohlášení Lorda Halifaxe k 15. březnu

18. 3. 2018

| Rubrika: 2. světová válka

Jan Masaryk - Volá Londýn – 20. března 1940

Řeč lorda Halifaxe k patnáctému březnu nás potěšila a posílila. Smysl řeči byl: „Pokud vy nebudete svobodni, nebude míru.“ Poděkovali jsme Halifaxovi vaším jménem. A neméně důležitá je řeč presidenta Roosevelta ze soboty: „Svět nutně potřebuje skutečného míru se zaručením integrity malým národům a náboženskou a intelektuální svobodu.“ — Tak Roosevelt. A včera řekl ministerský předseda Chamberlain: „Budeme bojovat, pokud tohoto mravního míru, jak o něm president Roosevelt mluvil, nebude dosaženo ,“ A takový mír je přece právě to, co celá Hitlerova bytost zamítá; uznává pravý opak, totiž zotročení malých národů a zničení náboženské a duševní svobody — to jsou nejzákladnější části Hitlerova hanebného programu.Naše slavná Karlova universita je uzavřena a naši studenti dočasně zbaveni práva na vzdělání. K věčné své hanbě a v nekolegiální zpupnosti němečtí studenti pochodují 15. března na staroslavný hrad pražský, kde k nim takto mluví Nazi-Junker Neurath: „Tento každoroční pochod staniž se tradicí pražských studentů. Před rokem jste se zde shromáždili, abyste poděkovali vůdci za vysvobození od Čechů. Jako mnozí přátelé bojují na frontě, vy musíte bojovat zde v Praze za svatou německou věc.“ Těžko si lze představit surovější a cyničtější řeč. Přijde den a Neurathovi to připomeneme.Jeden z nejpopulárnějších německých hlasatelů slyší na jméno Hans Fritsche. Včera jsem poslouchal jeho přednášku o domnělých válečných cílech spojenců: zničení Evropy demokratickými plutokraciemi, vyhubení německého národa a zničení všeho slušného na světě. Co slovo, to lež. Spojenci šli do války pro zásady, které musí uznat každý slušný člověk. Hitler naopak získal značnou část svých zlodějských válečných cílů před začátkem války — zničení Československa a zpustošení Polska. Dnes všichni evropští neutrálové nenávidí Hitlera a třesou se, kdy asi na ně přijde řada, stát se součástí Hitlerova bezbožného Lebensraumu. A už zase s příchodem jara slyšíme Hitlerovu prolhanou píseň míru. Nacisté mluví o jedenácti bodech a jejich propaganda rozšiřuje zprávy, že se to vše děje za souhlasu p. Sumner Wellese, ba i presidenta Roosevelta. Na začátku svého dnešního rozhlasu citoval jsem Roosevelta. Budiž mi dovoleno dnes, kdy jeho evropská misse končí, citovat i pana Sumner Wellese, který před rokem, jako mluvčí vlády, vyjádřil hrůzu Spojených států nad surovým útokem na Československo a prohlásil, že dočasné zbavení samostatnosti naší vlasti nebude Amerikou uznáno. A dnes Welles důrazně a závazně prohlásil, že ani nepřivezl ani neodváží mírové nabídky — ergo německá propaganda lže jako obyčejně.Nikdo dosud neví, co si vyprávěli diktátoři pod Brennerem — jen dohady hodící se německé propagandě jsou rozšiřovány. Počkejte, prosím, se svým úsudkem a buďte klidní. Velká Britannie je pevná ve svém rozhodnutí nesložit zbraně, pokud nebudeme opět svobodni. Děkuji vám za to, že jste 15. března ignorovali německé vetřelce.
Řeč lorda Halifaxe k patnáctému březnu nás potěšila a posílila. Smysl řeči byl: „Pokud vy nebudete svobodni, nebude míru.“ Poděkovali jsme Halifaxovi vaším jménem. A neméně důležitá je řeč presidenta Roosevelta ze soboty: „Svět nutně potřebuje skutečného míru se zaručením integrity malým národům a náboženskou a intelektuální svobodu.“ — Tak Roosevelt. A včera řekl ministerský předseda Chamberlain: „Budeme bojovat, pokud tohoto mravního míru, jak o něm president Roosevelt mluvil, nebude dosaženo ,“ A takový mír je přece právě to, co celá Hitlerova bytost zamítá; uznává pravý opak, totiž zotročení malých národů a zničení náboženské a duševní svobody — to jsou nejzákladnější části Hitlerova hanebného programu.
Naše slavná Karlova universita je uzavřena a naši studenti dočasně zbaveni práva na vzdělání. K věčné své hanbě a v nekolegiální zpupnosti němečtí studenti pochodují 15. března na staroslavný hrad pražský, kde k nim takto mluví Nazi-Junker Neurath: „Tento každoroční pochod staniž se tradicí pražských studentů. Před rokem jste se zde shromáždili, abyste poděkovali vůdci za vysvobození od Čechů. Jako mnozí přátelé bojují na frontě, vy musíte bojovat zde v Praze za svatou německou věc.“ Těžko si lze představit surovější a cyničtější řeč. Přijde den a Neurathovi to připomeneme.
Jeden z nejpopulárnějších německých hlasatelů slyší na jméno Hans Fritsche. Včera jsem poslouchal jeho přednášku o domnělých válečných cílech spojenců: zničení Evropy demokratickými plutokraciemi, vyhubení německého národa a zničení všeho slušného na světě. Co slovo, to lež. Spojenci šli do války pro zásady, které musí uznat každý slušný člověk. Hitler naopak získal značnou část svých zlodějských válečných cílů před začátkem války — zničení Československa a zpustošení Polska. Dnes všichni evropští neutrálové nenávidí Hitlera a třesou se, kdy asi na ně přijde řada, stát se součástí Hitlerova bezbožného Lebensraumu. A už zase s příchodem jara slyšíme Hitlerovu prolhanou píseň míru. Nacisté mluví o jedenácti bodech a jejich propaganda rozšiřuje zprávy, že se to vše děje za souhlasu p. Sumner Wellese, ba i presidenta Roosevelta. Na začátku svého dnešního rozhlasu citoval jsem Roosevelta. Budiž mi dovoleno dnes, kdy jeho evropská misse končí, citovat i pana Sumner Wellese, který před rokem, jako mluvčí vlády, vyjádřil hrůzu Spojených států nad surovým útokem na Československo a prohlásil, že dočasné zbavení samostatnosti naší vlasti nebude Amerikou uznáno. A dnes Welles důrazně a závazně prohlásil, že ani nepřivezl ani neodváží mírové nabídky — ergo německá propaganda lže jako obyčejně.
Nikdo dosud neví, co si vyprávěli diktátoři pod Brennerem — jen dohady hodící se německé propagandě jsou rozšiřovány. Počkejte, prosím, se svým úsudkem a buďte klidní. Velká Britannie je pevná ve svém rozhodnutí nesložit zbraně, pokud nebudeme opět svobodni. Děkuji vám za to, že jste 15. března ignorovali německé vetřelce.
Buďte zdrávi a pevni.

 

 

 

PROHLÁŠENÍ LORDA HALIFAXE — ROOSEVELT: SVĚT ...

www.ceskenarodnilisty.cz

 

Okupanti přicházejí

18. 3. 2018

| Rubrika: 2. světová válka

Bylo to 14. března 1939 pozdě večer. Před bývalou Czajankovou textilní továrnou na hlavní třídě v Místku, kde byla kasárna 3. praporu 8. pěšího pluku, prudce přibrzdilo cizí osobní auto a vyskočila z něho osoba v tmavém gumovém plášti.
Strážný u brány vykřikl: „Stůj!" V dešti a sněhové přeháňce ještě ne¬mohl rozeznat, kdo se to proti němu řítí. Znovu se rázně rozkřikl: „Stůj! Stůj, nebo střelím!" Neznámý vetřelec však vytáhl pistoli a vypálil několik ran. Strážný zamířil, třeskl výstřel a muž v cizí uniformě se zhroutil k zemi.

Ihned byl vyhlášen poplach. V kasárnách zhasli světlo a hotovost vyběhla na své stanoviště. Jeden z přítomných velitelů vydal okamžitě rozkaz: „Do zbraně! Všichni na můj povel!"
Vojáci 3. praporu se zabarikádovali, z oken udělali střílny, rozdělili si střelivo a granáty a nedovolili nikomu, aby se přiblížil. Dosud stále ještě nevěděli, co se děje. Nevěděli, že mají složit zbraně a že hitlerovský wehrmacht má zítra — 15. března 1939 — obsadit okleštěné území Čech a Moravy.
Hitler si pozval presidenta Háchu do Berlína a inscenoval „žádost o ochranu českých zemí". Ještě před Háčkovou kapitulací však Němci vysunuli na Ostravsko armádní sbor - údajně proto, aby předešli eventuálnímu obsazení tohoto území polským vojskem. V Praze ještě nevěděli, oč jde, kapitulační rozkazy nebyly generálním štábem dosud vydány, a proto místečtí vojáci jednali tak, jak jim to přikazovalo jejich svědomí.
A nebojovali špatně. Před kasárnami 3. praporu padlo osmnáct vojáků wehrmachtu. Obránci měli jen několik raněných. Na výzvy ke složení zbraní odpovídali palbou a bránit se přestali teprve tehdy, když jim došly náboje. To už se psal osudný 15. březen, kdy nacistické pluky obsazovaly „Protektorát Čechy a Moravu".

V době, kdy k nám vtáhly divize smrtihlavů, jsem byl velitelem náhradního praporu 3. pěšího pluku Jana Zižky v Kroměříži. Hned ráno byl vydán rozkaz snést všechny mobilizační, tajné a důvěrné rozkazy a plány na kasárenský dvůr, polít je benzínem a spálit.
Okupanti k nám přijeli dopoledne. Byla to motorizovaná jednotka. Několik důstojníků se dostavilo na štáb, jejich podřízení obsadili se zbraněmi v rukou kasárna, a první, co žádali, byly mobilizační plány a seznamy komunistů. Řekli jsme jim, že všechny doklady jsou zničeny - seznamy vojáků-komunistů spálil již dříve zpravodajský důstojník pluku Zelinka.
Nacističtí oficíři si prohlédli sklady zbraní, ale jejich převzetí odložili až na příští den. Proto mohli naši poddůstojníci v noci na 16. březen část ručních zbraní zachránit. Oknem je naházeli na živý plot kolem kasáren a odtud byly dopraveny do úkrytu v Miňůvkách, kde bydlil jeden náš štábní kapitán. Celkem tam bylo ukryto 27 lehkých kulometů.
Další zbraně pro budoucí ilegální skupinu jsme získali opravdu zajímavým způsobem. V těchto dnech Němci odváželi československé zbraně v nákladních vagónech do Německa. Řadoví němečtí vojáci nám je odprodávali: za lehký kulomet jsme platili 300 Kč, za těžký kulomet nejvýše 500 Kč. Němci si za „vydělané“ peníze kupovali jídlo, cigarety, obuv, šaty.
Demobilizace našeho pluku byla provedena v několika dnech. Byl to smutný pohled. Jak nám bylo trapně, když jsme všechen ten majetek museli odevzdat nepříteli bez boje.
A už začalo řádit gestapo. První byli zatýkáni komunisté. V takzvané akci „Gitter" (mříže) jich bylo zatčeno několik tisíc. Abychom rodinám postižených spoluobčanů pomohli, byla zakrátko zorganizována skupina, která u majetnějších kroměřížských občanů a peněžních ústavů vybírala dary na podporu rodin zatčených vlastenců. Tuto práci řídil a prováděl až do svého zatčení soudruh Ladislav Kafka. Při opatřování prostředků pro rodiny uvězněných protifašistických bojovníků se zvláště zasloužili soudruzi Magda Grégrová, Gustav Rozner a Vilém Šmida. Do konce roku 1941 bylo vyplaceno rodinám uvězněných 330 000 Kč a 60 000 Kč bylo věnováno na odbojovou činnost.

My vojáci jsme v továrně Magneton připravovali výrobu ručních granátů. Odborníka-chemika získal ivanovický učitel Dvořáček, který také dojednal s ostravskými horníky dodávku třaskavin.
Zpravodajský důstojník pluku Zelinka zorganizoval v každé obci na celém Kroměřížsku pohotovostní družstva, čety a roty ze záložních důstojníků, poddůstojníků a vojáků. Byly vybudovány trojkovým systémem, aby okupanti při náhodném zatčení některého z nich nemohli pozatýkat a rozbít celou síť.
Tak spontánně, z naší iniciativy vznikala na Kroměřížsku ilegální vojenská síť, která se záhy začlenila do širší celostátní organizace, nazvané „Obrana národa".
Na tuto organizaci byly u nás po válce velmi protichůdné názory - od jednostranné glorifikace až po zatracování. Obrana národa měla rozporný charakter, na odboji proti okupantům však zásluhu má. Vedli ji generálové a plukovníci, tvořili ji aktivní a záložní důstojníci i prostí vojáci. Spojovalo je vlastenectví, touha vyhnat okupanty a obnovit Československou republiku.
Vojáci k tomu chtěli napomoci dvojím způsobem: jednak vojenským povstáním, jež by doma propuklo, až bude Německo poraženo, tedy podle tehdejších představ už někdy na podzim 1939, jednak vytvořením československých vojenských jednotek v zahraničí a jejich bojem po boku spojenců.
Dokud jsem byl doma, pracoval jsem jako řadový velitel ve struktuře moravské Obrany národa, v jejímž čele stál jako zemský velitel gen. Vše tička. Zemskému velitelství podléhaly dvě oblasti, tj. celkem sedm krajských neboli divizních velitelství; mezi nimi byla i naše divize se sídlem v Olomouci. Ilegální divizní velitelství stálo v čele rámcově vybudovaných podzemních pluků a praporů, v nichž byli stanoveni velitelé, v nichž však mužstvo bylo většinou toliko vyhlédnuto, leč - z konspirativních důvodů - většinou zatím nezařazeno.
Já jsem byl - jak vyplývá i z rekonstrukce, kterou udělalo později gestapo - v čele okresního velitelství v Kroměříži.
Na Kroměřížsku jsme připravovali podzemní síť, obstarávali zbraně a získávali zprávy o úřadech a akcích okupantů; tyto informace byly pak odesílány do zahraničí. Zároveň proskočily i protektorátním tiskem zprávy, že v Krakově se pod vedením našeho konzulátu shromažďují uprchlíci z okupované republiky. Přechodů přes polské hranice na Ostravsku stále přibývalo.
Nás důstojníky dávalo MNO na příkaz německých míst ihned do penze; stačilo mít odslouženo deset let. Měli jsme se zdokonalit v odborných kursech a pak přejít na vedoucí místa na okresních úřadech, v bankách, pivovarech, mlýnech atd. Vybral jsem si kurs pro zaměstnance octáreň, který byl pořádán v Praze. Mohl jsem se při své odbojové práci alespoň snadněji pohybovat.

Úryvky z kapitoly „Okupanti přicházejí“ - z knihy vzpomínek armádního generála a prezidenta Československé socialistické republiky, Ludvíka Svobody - „Z Buzuluku do Prahy“.
Vydalo Naše vojsko, Praha 1970, jako 3685. publikaci. Ze stran 11 - 15.

 

To smutné březnové ráno 1939 !

18. 3. 2018

| Rubrika: 2. světová válka

To smutné březnové ráno 1939 !

S posledními pamětníky událostí 15. března roku 1939 odcházejí vzpomínky na tento smutný den, který poznamenal osudy našich předků. Tyto tragické události patří do paměti našeho národa. Lidé v ulicích našich měst měli tehdy zaťaté pěsti a v očích slzy. Nad Pražským hradem vlál hákový kříž. Smutné fotografie obletěly svět. Tento den poznamenal životy i osudy našich předků. Desetitisíce hrdinů skončilo na popravištích, v koncentračních táborech, tisíce dalších umíraly na bojištích 2. světové války.

I dnes po 79 letech, všem těm neznalým historie, či málo informovaným, připomínám, že březnová okupace 1939 měla svůj počátek v mnichovském porcování Československa. Obětování Československa a jeho následné porcování, proběhlo za účasti Německa, Itálie, ale i Anglie a Francie.

Obětováním Československa v Mnichově, mír „nebyl zachráněn“. Naopak, 15. března 1939 následovala německá okupace okleštěného zbytku Čech a Moravy. Na Slovensku byl vyhlášen tzv. Slovenský stát, jako spojenec hitlerovského Německa. Vypočítavost a zrada západních politiků v Mnichově, otevřela cestu německé expanzi na Východ. Tato skutečnost se dnes nerada připomíná. Po okupaci a rozpadu Československa byly okupovány další evropské státy. Pro Německo a jeho satelity byla tak otevřena cesta k tažení na Východ. Zejména národy slovanské měly být obětovány dobyvačným cílům hitlerovského Německa.

Mnozí dnešní politici, jak ti naši domácí, tak ti evropští či světoví, spoléhají na krátkou historickou paměť našeho národa. Naši hrdinové si zaslouží úctu. Československo si svoji svobodu muselo tvrdě vybojovat. Nebyla nám nikým darovaná. Naši vojáci bojovali proti nacistům na všech frontách druhé světové války. Umírali ve Francii, umírali v bojích nad Británií, umírali i u Tobruku. Československý armádní sbor, společně s Rudou armádou osvobozoval Charkov, Kyjev, naši hrdinové umírali v bitvě u Sokolova, na Dukle, na Slovensku. Tisíce dalších z nich umíralo i v domácím odboji.
Naši hrdinové platili životem za naši a evropskou svobodu. Proto si připomínáme 15. březen 1939, jako počátek našeho odporu proti německé okupaci a za získání ztracené svobody. Připomínáme si i jednotu národa ale i úctu k symbolům naší státnosti.

Přemysl Votava (nár.soc.)

 

 

 

To smutné březnové ráno roku 1939! | Českénárodnílisty.cz

www.ceskenarodnilisty.cz

 

15. března 1939 Němci okupovali Čechy a Moravu

18. 3. 2018

| Rubrika: 2. světová válka

15. března 1939 Němci okupovali Čechy
a Moravu

 

Je tomu již 77 let. Je to zlé výročí, ale významné. Ztratili jsme svůj stát a stali jsme se, viděno očima našich německých okupačních pánů, podlidmi, kteří měli sloužit, otročit německému panskému národu, aby pak po vítězné válce pro Německo byli likvidováni, vyhnáni ze své vlasti, germanizováni v říši. A naše zem pak měla být osídlena jen Němci.

Když jste se podívali na Novinky.cz v minulém roce, nic vám tuto tragickou a hrůznou událost nepřipomínalo. Dozvěděli jste se, že v Srbsku spadl vrtulník, že v Asii je velký tajfun a tak dále a tak dále. Podívejte se na Seznam.cz dnes a seznáte, že má svátek Ida. Na Novinkách není, jen zatím?, nic, co by nám 15. březen 1939 připomínalo. Můžete se však obohatit o informace druhu, že sníh komplikuje dopravu, Trump přišel o Palinovou, Kim Čon-on nařídil testovat jadernou hlavici a že na zahradě se objevila stometrová šachta. A další novinky tohoto druhu budou zřejmě pokračovat.

Ale ani slovo o agresi Němců, jež do našich životů s nebývalou brutalitou vtrhla. Vše následně se změnilo. Tisíce lidí Němci postupně zatkli. Většina z nich skončila v koncentračních táborech. Mnozí z nich se nikdy již domů nevrátili. Začaly i popravy. Za R. Heydricha i po něm jich byly tisíce. Lidice, Ležáky a desítky zničených obcí a vyvraždění jejich obyvatel. Boj s Němci si vyžádal celkově na 360 000 obětí. Němci nám republiku vykradli, naše hospodářské zdroje vysáli a zničili. Z kvetoucí první Československé republiky, která patřila ke skupině nejprůmyslovějších států světa, nám zůstaly ruiny.

Je velmi pravděpodobné, že si nemáme připomínat ono pro nás potupné a zničující datum. Kdo to však stanovil? Kdo rozhodl o tom? Co tím sleduje? Nesmíme mluvit o našich dějinách, zvláště o těch konfliktních s Němci? Němci, zejména ti tzv. sudetští, o tom mluví neustále a stále dokola. Zpravidla lžou. Viní nás ze zločinů proti lidskosti a z genocidy. My nemáme ani vzpomínat na 15.3.1939, natožpak se bránit proti lžím a přepisování dějin, zvláště když nás z těchto zločinů obviňují ti, co se na nich podíleli, co je spáchali? Vládneme si v republice ještě my? Nebo se jedná o nějaký skrytý protektorát, v němž nám vládnou podle cizích pokynů ti, co slouží jiným zájmům, než těm českým a republice. Sledujte politiku politických stran. U těch vládních nyní kraluje tzv. strategický česko-německý dialog, co znamená pro nás asi již téměř víme. Co další politické strany? Také téměř nic k česko-německým vztahům. Ani se nebrání neustálým protičeským útokům, pokud ano, pak náhodně a v co nejmenším rozsahu. Ale takto republiku před novým 15. březnem neochráníme! Jdeme po cestě, která se nebezpečně podobá té druhorepublikové. Máme toho více než dost! Chceme změnu! Proveďme ji demokraticky, volebními lístky. Víme přece, které politické strany republiku i nás zavádějí. Dejme jim ve volbách za vyučenou! Ale zpět k tématu!

15. březen byl prvním krokem našeho národa na cestě k jeho násilnému zániku. Podle plánů Němců, včetně těch tzv. sudetských, měl být zničen. Část postavena ke zdi, část vyhnána a zbytek germanizován. Genocida českého národa byla nejenom plánovaná, ale již v průběhu války postupně uskutečňovaná. Poslední hřeb do naší národní rakve chtěli Němci zabít po vítězné válce. V Čechách na Moravě nemá Čech co dělat. Je to dávný říšský prostor a musí být osídlen Němci. Hle, nadlidé ve své zvířeckosti!

Všichni dnešní germanofilové a sudetomilové by měli vědět, že Němci chystali naši likvidaci. Zabránili jim v tom vítězní spojenci. Nás osvobodila Rudá armáda a Američané. To jsou fakta, která nikdo nemůže zpochybnit. Nezapomeňme na to !

Stále slyšíme slova, že co bylo ukradeno, musí být vráceno. Což Němci neokrádali postupně celou naší republiku? Ale ano, okrádali ji a vykradli, ale přesto naši sudetomilové dělají, jako by se nic nestalo. Když jim připomenete, že Němci by nám měli zaplatit reparace, nechávají se zpravidla slyšet, že reparace nejsou na pořadu dne a následuje bla, bla, bla. Ale reparace jsou dávno zralé k vymáhání! Jen oni kvůli své až otrocké závislosti na Německu, nestatečnosti se bojí je vymáhat. 360.000 našich lidí padlo v boji s Němci. Ti, co nám vládnou, přestože na ně zapomněli, dokonce se ohánějí obranou českých zájmů, ve skutečnosti je však zrazují. Národu předvádějí a vnucují novodobého Hitlera – Putina, znacizované Němce a jejich zločiny chtějí překrýt údajně agresivním ruským národem. Přepisování našich dějin nabylo dosud nebývalých rozměrů. „Naši reprezentanti“ nám chtějí vnutit nové přátele – Němce a nové nepřátele – Rusy. To se jim však nikdy nepovede! Český národ nemohou vyměnit! My je však demokraticky vyměníme!

Ale kde jsou ti, kteří neustále křičí, ještě i dnes, co bylo ukradeno, musí být vráceno? V tomto sboru převládali a převládají hlasy bělobrádkovců a topistů, k chóru se připojují i někteří odeesáci, zelení. Sbor těchto hlasů je však jen slyšet, když jde o církevní restituce. Jde-li o to, co nám rozkradli a zničili Němci, jakoby nějaký sbormistr mávnul rukou a není slyšet živáčka. Také nemluví o tom, že Rusko nám zaplatilo bez tahanic dluh ještě z doby sovětské éry. Ani to není dobré připomínat pro tyto dámy a pány. Nehodí se jim to k obrazu nepřítele, který sami tak prosazují. Ubohost nad ubohost!

Jsme Slované. Nám nejbližším národem jsou Slováci, nikoliv Bavoři, Němci. Strategický dialog můžeme vést jen a jen se Slováky, nikoliv tedy s Němci, blízce spolupracovat pak můžeme s dalšími státy V 4 a tradičními spojenci. Rusové v druhé světové válce měli hlavní zásluhu na porážce nacistického Německa. Oni nejvíce přispěli k tomu, že náš národ byl zachráněn před likvidací Němci. Oni především zabránili silou svých zbraní, že v našich odvěkých sídlech žijeme my, Slované, a nikoliv Němci. Je to snad málo na to, abychom našim osvoboditelům, včetně Američanů, byli vděční? S námi je i 144 tisíc sovětů, kteří na našem území padli v boji s Němci. Nevrátili se domů. Chyběli v rodinách jako otcové, synové, dcery. Kolik slz jejich matky a manželky proplakaly. Nezapomínejme na to! Nikdo nemůže z těch, kdo zachránili český národ před zničením, udělat naše nepřátele! Tyto snahy, které jsou již snadno pozorovatelné, jsou v hrubém rozporu s lidskou přirozeností, s lidskou vděčností.

Nezapomínejme především ani na 360 tisíc našich lidí, kteří obětovali své životy v boji s nacistickým Německem! I ono přispěli svým dílem k osvobození našeho národa a k obnovení Československé republiky. Jejich utrpení, oběť nás zavazuje. Odkazu našich legionářů, vojáků druhého odboje, prezidentů T.G. Masaryka, dr. E. Beneše věrni zůstaneme!
J. Skalský

 

Hlad a zima na bojištích i v monarchii

27. 2. 2018

| Rubrika: 2. světová válka

Pro tísnivý nedostatek uhlí zastavuje se vyučování na četných obecných, pokračovacích i měšťanských školách. Peníze rak. v zabraném Ruském Polsku nejsou vůbec přijímány, naši vojáci za ně ničeho nekoupí. Naše koruna má v neutrálním Švýcarsku cenu 40 hal. Ve Vídni obmezují provoz elektr. drah, pro nedostatek personálu a uhlí. Ve Vídni pekou chléb z ovesné mouky, ale i toho jest nedostatek.
19. ledna.

https://archive.org/stream/kronika_svetove_valky/kronika_svetove_valky_djvu.txt

 

Okupace Sibiře 1918

12. 2. 2018

| Rubrika: 2. světová válka

ČESKOSLOVENŠTÍ LEGIONÁŘI byli nejbrutálnějšími dozorci a vražícími monstry SIBIŘSKÉHO KONCENTAČNÍHO TÁBORA pod správou USA a   T.G.Masaryka

 

Pravda o táboru v Letech

7. 2. 2018

| Rubrika: 2. světová válka

Pravda o táboru v Letech; byl otevřen 8. srpna 1940 jako pracovní tábor pro osoby vyhýbající se práci, velitelem byl kapitán četnictva Janovský; až 16. prosince 1942 nařídil Himmler deportaci zbylých Romů do Osvětimi .Pravdu o táboru v Letech jsem popsal již několikrát. Holocaust je pro mě nezpochybnitelná tragédie. Nejsem Žid, ale křtěný valašský katolík, přesto, nebo právě proto, se cítím v Izraeli jako doma, napsal jsem o něm pár knih literatury faktu i románů. Znám tisíc a jednu pravdu o Svaté zemi, která je nad slunce jasnější.Kolikrát asi byl v židovském státu pan Ing. Jan Bartošek z KDU-ČSL…? Nebo v Osvětimi, Dachau či v českých romských ghettech v Chánově a ostravském Přednádraží…? Klidně může přijít pobejt, místo planého žvanění…
Takže pojďme raději blíž k poznání, co to byl tábor v Letech u Písku; otevřen byl 8. srpna 1940 a měl sloužit jako pracovní tábor pro osoby vyhýbající se práci a vést internované osoby k pracovním návykům a tím také k trvalé práci. Takovýchto táborů bylo zřízeno několik desítek po celém území Protektorátu Čechy a Morava.


 

 

Stalingrad, Ani krok zpět

7. 2. 2018

| Rubrika: 2. světová válka

 

Pokud se ve světových médií objeví termín jako "polské koncentrační tábory"

6. 2. 2018

| Rubrika: 2. světová válka

Pokud se ve světových médií objeví termín jako "polské koncentrační tábory" místo správného "německé koncentrační tábory v nacisty okupovaném Polsku", půjde jeho autor na tři roky do vězení...?

 

Chci jich sejmout více

5. 2. 2018

| Rubrika: 2. světová válka

,Chci jich sejmout více". Ruská ostrostřelkyně Lyudmila Pavličenková byla obávanou lovkyní nacistů

 

 

Lyudmila Pavličenková byla ruskou snajperkou, která byla jednou z nejlepších ve svém ,,oboru".

Lyudmila Pavličenková se řadí k ruským ženám, které patřily mezi odstřelovačskou elitu za druhé světové válka. Nejen ona, ale i další ruské ženy v mladém věku bojovaly proti nepříteli jako velmi úspěšné snajperky, za což byly i vyznamenávány. 

psali jsme: Britský ostreľovač zastrelil džihádistu na vzdialenosť 2,5 kilometra !

Pavličenková se narodila v roce 1916 v ukrajinském městě Bila Cerkva. Když jí bylo 14 let, tak se rodina přestěhovala do Kyjeva, kde si Pavličenková velmi dobře vedla ve škole. Zároveň vynikala ve sportu, byla výbornou sprinterkou a dokonce skákala o tyči. 

V roce 1937 úspěšně absolvovala studium historie a pracovala na doktorátu, když v červnu 1941 začala nacistická invaze do SSSR. Kyž se to stalo, byla jednou z prvních, která se dobrovolně přihlásila do armády, kde se stala posilou ženských snajperek v Rudé armádě. V té době jich bylo asi 2 000 a brzy se z oddílu stala obávaná jednotka. V srpnu 1941 byla Pavličenková poslána do prvních bojů na frontě, což pro ni byl křest ohněm.

Ozbrojena sovětskou samonabíjecí puškou SVT-40 šla neohroženě do boje bránit svoj vlast proti německým invazorům. Na konci srpna už měla 100 potvrzených zabití nepřítele a byla povýšena. V říjnu byla její jednotka evakuovaná z ukrajinské Oděsy, když byl přístav obklíčen Němci. Zde došlo mimo jiné k lítým snajperským soubojům jako z akčního filmu. Pavličenkové se však podařilo vyváznout a na konto si připsala dalších 36 potvrzených zabití.

A to nebylo zdaleka vše :   . . . . .

 

Polští lovci pokladů prohlašují, že objevili "ZLATÝ VLAK" nacistů !

8. 1. 2018

| Rubrika: 2. světová válka

Za zlatý vlak v Polsku označují hitlerovský obrněný vlak o délce okolo 150 metrů převážející drahocenné kovy a možná i zlato. Vlak na konci druhé světové války vyjel z německé pevnosti Breslau (nynější polské město Wroclaw) do Walbrzychu, poté tajemně zmizel

 

POĽSKO-NEMECKÉ PRIATEĽSTVO

4. 1. 2018

| Rubrika: 2. světová válka

Predvojnový poľský prezident Ignacy Mościcki na poľovačke s Hermannom Göringom (nájde niekto fotografiu Stalina na poľovačke s Hitlerom?)

https://pp.userapi.com/c637418/v637418483/5af11/JMkyPSgPvF8.jpg

Mościcki i Goering na polowaniu - Białowieża 1935-37.

Trzy filmy zmontowane razem, każdy z innego archiwum. Pan Prezydent Mościcki oraz Hermann Goering, który wiztytował Polskę kilkukrotnie z misjami dyplomatycznymi. Polowanie w Białowieży było świetnym elementem polskiej dyplomacji. Zapraszano głowy państw i przedstawicieli dyplomacji zagranicznej, zarówno Niemiec, jak i Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, itd. Jednym słowem ogromny polski zasób naturalny w służbie dyplomacji II RP.

 

Novoroční dilema z koncertu Vídeňských filharmoniků ve stínu dávné kolaborace mnoha jejích hudebníků s NSDAP

4. 1. 2018

| Rubrika: 2. světová válka

 

O zločinech wehrmachtu v Rusku vypráví německý generál W. von Thoma THOMA, generál něm. tankových jednotek

25. 12. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

 

Rozhovor Haló novin s Annou a Jelenou Koněvovými, vnučkami sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva (1897-1973)

20. 12. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

Anna (vlevo) a Jelena Koněvovy před pražskou sochou jejich dědečka
 

Путин это Риббентроп, Крым это Судеты

16. 12. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

 

Paříž (1944) vítá Američany (zajatce Němců)

13. 12. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

 

Karel Hašler (*31.10.1879, + 22.12.1941)

7. 12. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

Hlava mi klesá uprostřed boje,
dech poslední patří jen vám, vy Čechy krásné, vy Čechy krásné; ty Praho moje! Budete žít, já umírám…

 

Keď nás bombardovali Spojené štáty

7. 12. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

 

4. prosinec 1941 – Hitler 30 km před Moskvou. Ruské vítězství ve Stalingradu – v Německu Den národního smutku.

5. 12. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

https://img25.rajce.idnes.cz/d2502/13/13911/13911946_808d0759383b71d11ca3dd9c776cdef4/images/F0rh6PAkKCI.jpg?ver=0

“Nevinní” ve Stalingradu

 

Ziegler s inteligencí dotěrného hmyzu se prohlašuje za banderovce

30. 11. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

Ziegler s inteligencí dotěrného hmyzu se prohlašuje za banderovce; prezident Zeman totiž označil ty, kdož v Praze zneuctili sochu maršála Koněva, za fanatiky a členy zločineckých banderovců. Někdo tento týden na podstavec sochy sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva v Praze nasprejoval letopočty 1956, 1961, 1968 a 2017.  Kupodivu schází ten nejdůležitější letopočet - 1945, kdy vojáci 1. ukrajinského frontu v čele s maršálem Koněvem osvobodili kromě poloviny Evropy též vyhlazovací tábor Osvětim a zachránili tím životy 7650 vězňů...

 

Černá vděčnost. Jak SSSR pomáhal Polsku a jak to se mu odvděčilo

17. 11. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

 

Vzpomínkový pietní akt na Jana Ušiaka a Brigádu Jana Žižky v Beskydech

9. 11. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

https://img25.rajce.idnes.cz/d2502/13/13911/13911946_808d0759383b71d11ca3dd9c776cdef4/images/Usiak.jpg?ver=0

https://img25.rajce.idnes.cz/d2502/13/13911/13911946_808d0759383b71d11ca3dd9c776cdef4/images/DSC01241.jpg?ver=0

https://img25.rajce.idnes.cz/d2502/13/13911/13911946_808d0759383b71d11ca3dd9c776cdef4/images/DSC01242.jpg?ver=0

 

Projev Reinharda Heydricha o plánech na likvidaci českého národa. Příslušníci strany, pánové!

31. 10. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

 

Masakr v Kozích horách (studie "katyňského masakru")

26. 10. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

Vůči Československu bylo Polsko úspěšné v případě Těšínska, kde Československu z tradičně českého kraje zůstal jen Český Těšín a Třinec – pověstná ‚těšínská jablíčka‘. (Kromě toho si Polsko nárokovalo také Oravu a Spiš.) Prameny naznačují, že nejpodstatnějším důvodem přičlenění malé části Těšínska k Československu nakonec bylo angažmá francouzských majitelů třineckých železáren, kteří se přiklonili k Československu2. Ostatně i Peroutka píše, že „se Polsko po svém znovuzrození začalo ohlížet na všechny strany, kde by ještě mohlo urvat kus území a zvětšit se“. Poláci přeceňovali svoje síly a podceňovali soupeře3. Polsko prosazovalo západní hranici (s Německem) podle národnostního principu, zatímco východní hranici v podobě hranice z roku 1772 (takřka po Smolensk a Kyjev) – na účet západního Ruska. Na severu se obětí stala Litva. Nemalou část svých požadavků Polsko uplatnit dokázalo, čímž dalo základ příští velké válce tím, že si na všech stranách vytvořilo nepřátele, a tak omezilo svoje manévrovací možnosti. Tuto situaci hodnotil Karel Kramář4:

„Poláci stali se nejnebezpečnějším elementem pro evropský mír … Poláci měli za svou povinnost dělat politiku útočnou na všechny strany, proti Německu, proti nám i proti Rusku.

 

Sovětsko-německé smlouvy

23. 10. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

 

Ďakujem ti dedko za víťazstvo – Roman Razum (skupina Novorusko)

23. 10. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

Děkuji ti, dědo,
v roce 1943 si se bil
s banderovskou bandou.
Děkuji ti, že v tomto boji se zlem
si obětoval svůj život.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВСЕМ ПАВШИМ ЗА НАШЕ ОТЕЧЕСТВО !

 

Sedmdesát pět let krasnodonské Mladé gardy. Činnost ilegální odbojové organizace

8. 10. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

https://scontent.fprg1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22228537_1366315863491931_2133167808026077417_n.jpg?oh=46edaa0ade94592aa0754e407c731786&oe=5A75CBC8

 

Pomáhali nacistům

8. 10. 2017

| Rubrika: 2. světová válka

 

Mnichovská tragédie - Zamyšlení o tom, čemu učí osud Československa II

25. 9. 2017

| Rubrika: 2. světová válka